Jump to content

Zbrodniarz uczczony za pieniądze podatników


Recommended Posts

Kiedyś w telewizji leciał program o śmierci ,,Waltera,, prowadził go chyba Wołoszański jak się nie mylę pamiętam że to zdarzenie było dosyć zagadkowe , wiadomo dokładnie kto załatwił generała. A jeszcze nie zapomnę jak w szkole podstawowej były całe akademie poświęcone temu człowiekowi oberwałem palę bo się nie nauczyłem wierszyka o nim.
Link to comment
Share on other sites

Statut Stowarzyszenia Lepsze Dziś

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22. ratownictwa i ochrony ludności;
23. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
24. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
25. promocji i organizacji wolontariatu;
26. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
27. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
28. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
29. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
30. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym."

http://lepszedzis.org.pl/statut.php

Ja również jestem członkiem jednego ze stowarzyszeń,czytałem wiele statutów i zawartych w nich celów działalności, ale takiego misz-maszu jak wyżej nie uświadczyłem. Mydło i powidło.

O co w tym wszystkim chodzi? - chyba wiadomo o co chodzi jak nie wiadomo o co chodzi.

No i mamy efekt, stowarzyszenie którego jednym z celów jest pomoc osobom represjonowanym (pkt.27) organizuje pieniążki na gloryfikację jednego z twórców represji.
Link to comment
Share on other sites

Wprowadzić do zestawu lektur obowiązkowych książeczkę Broniewskiej O człowieku, który się kulom nie kłaniał". Niestety za komuny uczęszczałem do szkoły jego imienia i musiałem ją przeczytać", nawet wtedy już raziła achalnością propagandy", podobnie jak film o tzw. bohaterze ...
Link to comment
Share on other sites

O Świerczewskim napisano już wiele - takze i na tym forum. Nie wiem czemu i komu mialaby służyć taka inscenizacja. w przypadku Kutschery to wiadomo kto go zabił, za co i co przez ta inscenizację się upamiętnia. Tu - nie wiadomo czy ktoś chce złożyć hołd Walterowi, Upa czy ewentualnym zamachowcom ze służb? Przedsięwzięcie może i ciekawe ale niebezpieczne politycznie że tak powiem :-)
O Świerczewskim krąży wiele legend, teorii i niedopowiedzeń jako że była to osoba bardzo mroczna i tak naprawdę do końca nie wiadomo o nim zbyt wiele. Ma białe plamy w życiorysie - nie wiadomo co wtedy robił, gdzie był i za co odpowiada. Takie postacie zawsze intrygują pasjonatów historii.
Kiedyś pisałem chyba coś tu o Rolińskim i jego wywiadzie z Jaroszewiczem w którym Jaroszewicz wspominał Świerczewskiego jako swego zwierzchnika i przyjaciela. Świerczewski wiedział dużo, może zbyt dużo i wielu miało na niego kuse oko, ale ja osobiście coraz bardziej skłaniam się do teorii że to była przypadkowa śmierć a jeśli już doszukiwać się spisku to już może tylko polegającego na tym że celowo wysłano - podpuszczono go do wyjazdu na ta inspekcję o której wiedziano ze zakończy się strzelaniną z UPA , która być może nawet sama nie wiedziała do kogo strzela. Spisek był czy go nie było - ponoć wiedział ze długo nie pożyje jak wspominała madame Świerczewska. Wspominała też że szanowny mąż przy końcu żywota stał się żarliwym patriotą w co mi się po prostu nigdy nie bedzie chciało uwierzyć. O ile pamiętam to ten wywiad z nią był w którymś z programów Baliszewskiego. Baliszewski zresztą popełnił kilka programów na ten temat ale jego działalność na polu badania tajemnic przeszłości mnie nijak juz nie przekonuje.
Trójkątny ślad na mundurze wymaga po prostu badań balistycznych a nie snucia fantastycznych dywagacji i aż dziw bierze że nikt ich nie przeprowadził - przy założeniu że to w ogóle jego płaszcz rzecz jasna.
Link to comment
Share on other sites

Rob, jeśli miała by tam być jakaś rekonstrukcja to chyba tylko upamiętniająca wydarzenie. Bo Świerczewski ZŁY komunista, UP ZŁE z natury, a zamachowiec ZŁY bo po pierwsze - jak by nie patrzeć to zdradził, a po drugie to nie wiadomo czy w ogóle jakiś był.

No a co do samego upamiętnienia to z jednej strony jednak było takie wydarzenie i nie można o nim zapomnieć, ale z drugiej strony nie można tego gloryfikować - ja polecał bym jakąś prelekcję w terenie, nie wykluczając przy tym rekonstrukcji jako formy przedstawienia wydarzeń - ale bez wywyższania Świerczewskiego czy ukrainców.

A 10 tysięcy to na pewno przesada na taką uroczystość.
Link to comment
Share on other sites

Moim zdaniem źle trafiono z gen.Świerczewskim, nie dlatego że obecnie panuje inny pogląd na jego historie niż przez pierwsze 45 lat po wojnie. Sądzę że jest to postać ciekawa i złożona ale zbyt łatwa do krytyki dla osób którym łatwo przychodzi ocenianie człowieka. Generał Świerczewski wymaga pamięci ale nie koniecznie upamiętniania.
Link to comment
Share on other sites

Na symbol pojednania Polsko-Ukraińskiego to się nie nadaje,prędzej na patrona pikniku organizowanego przez którąś z krajowych wytwórni wódek .W końcu dlatego się łachudra kulom nie kłaniał bo był non stop nachlany.
Link to comment
Share on other sites

Suchy SS, posłuchaj synku, gdyby a śmieszne badania katastrofy smoleńskiej" szły pieniądze z budżetu", to już dawno byłaby ona wyjaśniona. Już kilka dni po katastrofie Komorowski wiedział, że przyczyna była boleśnie prosta- błąd pilotów etc". Trzeba być skończenie zdemoralizowana kanalią i półgłówkiem, żeby wypisywać takie ordynarne teksty o katastrofie, w której zginął Prezydent Rzeczypospolitej i która wiele rodzin pogrążyła w bólu. Ale Twój kryptonim suchy SS" wiele tłumaczy, zapewne nie czujesz żadnego związku polskimi władzami i Narodem, więc w takim razie co Ci do naszego budżetu????
Link to comment
Share on other sites

Daj spokój sowiejskij, przecież to troll - prowokator.
Bez szacunku dla zmarłych czy to z lewicy czy z prawicy.
Na takich szkoda nerwów i kartek, bo prędzej czy później tak to się zakończy.
Piszmy na temat.
Protest opinii publicznej zrobił swoje?

W środę napisaliśmy o uroczystych obchodach 65. rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego - sowieckiego żołnierza, bohatera propagandy PRL. W czwartek władze województwa podkarpackiego, które dofinansowują wydarzenie, wydarzenie poinformowały nas, że czują się oszukane i rozważą cofnięcie dotacji. Organizator obchodów - Stowarzyszenie "Lepsze Dziś - broni się, twierdząc, że uroczystość "nie ma na celu gloryfikacji osoby generała.
Stowarzyszenie "Lepsze Dziś poinformowało nas, że uroczystość "nie ma na celu gloryfikacji osoby gen. Karola Świerczewskiego i ma jedynie "charakter informacyjny. CZYTAJ CAŁE OŚWIADCZENIE ORGANIZATORÓW UROCZYSTOŚCI

Obok plakatu reklamującego wydarzenie nie sposób jednak przejść obojętnie [PLAKAT W PEŁNYCH WYMIARACH]. Duże zdjęcie gen. Karola Świerczewskiego dopełnia informacja o 65. rocznicy śmierci wojskowego.

Napis poniżej zawiadamia, że uroczystość będzie mieć charakter "patriotyczno-historyczny, a pod pomnikiem bohatera PRL-owskiej propagandy odegrany zostanie hymn Polski, złożone zostaną wieńce i zapalone znicze. Jest też wzmianka o rekonstrukcji ostatnich chwil życia Świerczewskiego, czyli ataku UPA na samochód generała. Jak poinformowali nas organizatorzy, w rzeczywistości będzie to relacja jednego z uczestników obstawy generała, który miał być świadkiem tych wydarzeń.

Nasze wątpliwości podzielają władze województwa podkarpackiego, które dofinansowują uroczystości. "Plakat informujący o tym wydarzeniu wybija na pierwszy plan uroczystości związane z uczczeniem 65 rocznicy śmierci Świerczewskiego. Traktujemy to jako naruszenie warunków umowy dotacji. Zarząd w tej sytuacji rozważy cofnięcie dotacji dla Stowarzyszenia - poinformował nas rzecznik Marszałka Województwa Wiesław Bek.

Jak się dowiedzieliśmy, Stowarzyszenie "Lepsze Dziś z Rzeszowa otrzymało dotację w wysokości 10 tys. złotych na realizację zadania "Pamięć i pojednanie jako niezbędny element dialogu polsko-ukraińskiego. Organizacja występowała o dofinansowanie po raz pierwszy w historii swojego krótkiego istnienia (stowarzyszenie zostało założone w 2011 roku).

Stowarzyszenie deklarowało we wniosku z prośbą o dotację, że ich celem jest "budowanie mostów pojednania narodów polskiego i ukraińskiego na fundamencie prawdy historycznej i pamięci.

W dokumencie napisano, że Stowarzyszenie "adresuje swoje działania związane z upamiętnieniem 65 rocznicy poległych w walce z UPA 32 żołnierzy Wojska Polskiego, w tym gen. Karola Świerczewskiego do młodzieży szkolnej z gminy Baligród, mieszkańców okolicznych miejscowości i turystów, kombatantów i weteranów, środowisk patriotycznych z Podkarpacia (pisownia oryginalna).

Organizatorzy deklarowali, że "elementem zaplanowanych wydarzeń będzie odczytanie apelu o pojednanie narodu polskiego i ukraińskiego. Miały to być - jak pisali przedstawiciele Stowarzyszenia "Lepsze Dziś - "gest pojednania w miejscu tragicznych dla Polaków i Ukraińców wydarzeń. Porównywali planowaną przez siebie uroczystość do "podania sobie ręki kombatantów z pancernika Schleswig-Holstein i placówki na Westerplatte - poinformował nas rzecznik.

Nieudacznik, alkoholik, kat... i bohater PRL

Karol Świerczewski, zanim został generałem WP, przez wiele lat służył w Armii Czerwonej. W 1920 roku brał udział w walkach przeciw Polsce na froncie zachodnim, w Hiszpanii zwalczał rebelię gen. Franco. Do historii przeszedł raczej jako dowódca nieudolny, niepotrafiący poradzić sobie z problemami alkoholowymi.

Do końca pozostał w pełni dyspozycyjny wobec Stalina. Mimo polecenia założenia polskiego munduru, nigdy nie przestał być oficerem sowieckim - pisze o Świerczewskim IPN. Po II wojnie światowej na kartach historii zapisał się jako wiceszef MON, który zatwierdzał wyroki śmierci wydane za "przestępstwa polityczne na ludzi wywodzących się z szeregów AK. LISTA "OFIAR GEN. ŚWIERCZEWSKIEGO NA STRONIE IPN

Wątpliwości budzą okoliczności śmierci Świerczewskiego. Oficjalna wersja, utrwalona przez komunistyczną propagandę, mówi o zasadzce zorganizowanej przez oddział UPA. Jednak część historyków, badających tę sprawę po 1989 r., stawia tezę, że generał mógł zostać celowo poświęcony przez kierownictwo państwowe i partyjne, by jego śmierć mogła stać się pretekstem do rozpoczęcia Akcji "Wisła. "

http://www.polskatimes.pl/artykul/542069,obchody-rocznicy-smierci-gen-swierczewskiego-w-jablonkach,id,t.html#czytaj_dalej

Link to comment
Share on other sites

Panie i Panowie...

Szanowny sowiejskij nie pisz niesiołowszczyzną. Tego nie usprawiedliwia wiedza czy patriotyzm.

Brakuje kilku wpisów iezatapialnych" Kolegów, o poglądach"
zbliżonych do suchego ss, i ...

Z wyrazami szacunku
p-l
Link to comment
Share on other sites

@pustertal,jesteśmy jesteśmy;) obserwujemy z cienia a potem zza węgła wypalimy...
Póki co to proponuję odsunąć forum POSZUKIWACZY od polityki bo to źle się skończy.
Ja mam w zadzie polityków i politykę,interesuje mnie historia i poszukiwania- NIE POLITYKA WSPÓŁCZESNA!
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information