Jump to content

Skandal, Ukraińcy fałszują historię


Recommended Posts

Pomijam już to co wyprawiają we Lwowie i na całych dawnych kresach 2 RP a propos historii tych ziem, mam tutaj coś zupełnie innego.
Oto cytat z rozmowy redaktor Lwowskiej Fali z konsulem Opalińskim.(dodam że ostatnio na jakichś uroczystościach we Lwowie Padły słowa, że Wiktoria Wiedeńska to zasługa Polskich i Ukraińskich wojsk.)
cytuję z audycji:
Na temat ukraińskiej Wiktorii Wiedeńskiej konsul Opaliński już prywatnie uzupełnił :
-Pani redaktor, co znaczy jedna taka wypowiedź dziś podczas uroczystości skoro we Wiedniu na jednym ze wzgórz, Ukraińcy
umieścili tablicę:
"W hołdzie ukraińskim wojskom ,które pod wodzą Ivana III Sobieskiego uratowały Wiedeń przed Turkami
-świat się kończy, a Jan III Sobieski nazwany Ivanem w grobie się przewraca."


co wy na to? już chyba większej bezczelności w życiu nie widziałem.
Link to comment
Share on other sites

N164U, akurat trafiłeś bardzo celnie, na Zachodniej Ukrainie usłyszysz o wielkim ukrainskim uczonym Nykoła Koperniku. A Żółkiewski i Sobieski oraz pytanie a skąd Wy tak dobrze znacie naszych hierojów" to można powiedzieć pewnien standard..
Link to comment
Share on other sites

Co wy za bajki opowiadacie ? W lutym ukazal się artykul w Der Spieglu, w którym zaznaczono, że : Nikolaus Kopernikus

[...] das aus Thorn an der Weichsel gebürtige deutsche Sternengenie"

No wlasnie , nie jakiś tam Polak czy Ukrainiec, tylko prawdziwy ARYJCZYK !
Link to comment
Share on other sites

kinzdal wg. Rosenberga Słowianie są aryjczykami ale Niemcy do tego nordykami.

Co do Kopernika to Polakiem chyba za bardzo nie był prawdą jest natomiast, że wybrał życie i służbę dla Rzeczpospolitej. Nigdy nie nazwał się Polakiem natomist często podkreślał, że jest toruńczykiem co niestety nie rozstrzyga o jego przynależności do narodowości polskiej.
Link to comment
Share on other sites

Mikołaj Kopernik Polak czy Niemiec?

Oto spór naukowców polskich i niemieckich. Jedni przekonują o jego niemieckich korzeniach, drudzy udowadniają rodowód polski. Pochodzenie wielkiego astronoma naukowcy badają od dziesięcioleci.Studiują dokumenty archiwalne, czytają Jego listy.
Matka Mikołaja - Barbara Watzenrode najprawdopodobniej pochodziła z rodu westfalskiego(w XIII i XIV wieku m.in. stamtąd pochodzili nowi mieszkańcy Torunia). W Toruniu ród Watzenrodów szybko wszedł w skład patrycjatu miejskiego. Są
jednak też dowody, że Kopernikowie pochodzili z Krakowa (właśnie stamtąd pochodził osiadły w Toruniu ojciec astronoma), dokąd przybyli z miast śląskich.
W każdym razie Mikołaj Kopernik doskonale posługiwał się językiem niemieckim i łaciną. Znał najprawdopodobniej język polski, być może mówił też po włosku, skoro spędził we Włoszech 10 lat studiów. W języku polskim nie pozostawił jednak żadnego pisma, dlatego nie ma stuprocentowej
pewności jego znajomości tego języka. W domu rodzinnym Kopernikowie posługiwali się językiem niemieckim - co do tego historycy są raczej zgodni, ale to nie może stanowić żadnego argumentu (?). W tamtych czasach Toruń był miastem
dwujęzycznym. Ci sami mieszkańcy w jednych dokumentach figurowali pod nazwiskami polskimi, a w innych pod niemieckimi. Także na ulicach słychać było te dwa języki. Po drugie wówczas nie znano pojęcia patriotyzmu" czy przynależności narodowej. Najważniejsza była przynależność do monarchii, a Kopernik był wiernym poddanym króla
polskiego, co wielokrotnie udowodnił stając po jego stronie (bronił wszak zamku olsztyńskiego przed Krzyżakami). Ponadto mieszkańcy Prus Królewskich - autonomicznej prowincji Królestwa Polskiego, powstałej po likwidacji państwa
krzyżackiego po II pokoju toruńskim w 1466 roku, w tym i Torunia jako jednego z najważniejszych i największych miast) - czuli bardzo silną więź z tą prowincją i jeśli już mówili o jakiejś przynależności państwowej, to w pierwszej
kolejności wskazywali właśnie na Prusy Królewskie.

Mikołaj Kopernik wielokrotnie podkreślał swe pochodzenie z Torunia - Wielkiego Miasta Pruskiego z dużą autonomią prawno-ustrojową, z którego był dumny. Przy wpisie do albumu scholarów Akademii Krakowskiej w 1491 roku immatrykulował się jakoMikołaj, syn Mikołaja z Torunia". Na karcie tytułowej największego swego dzieła - De revolutionibus..." (napisanego po łacinie) do imienia i nazwiska dopisał znaczący przydomek: Torinensis" (toruńczyk). Podobne dopiski występują na innych jego pismach. Najbardziej pewne jest więc to, że Mikołaj
Kopernik pochodził z Torunia. Fakt ten trafnie podkreślił też autor łacińskiego napisu umieszczonego na cokole wzniesionego przez Prusaków (!) w 1853 roku pomnika Kopernika w Toruniu, profesor gimnazjum toruńskiego Brohm.
Choć sam był Niemcem, to jednak nie podał rzekomej
niemieckiej narodowości Kopernika. Napis ten brzmi: Nicolaus Copernicus Thorunensis, Terrae motor, Solis Caelique stator" (Mikołaj Kopernik Toruńczyk, ruszył Ziemię, zatrzymał Słońce i Niebo).

http://fakty.interia.pl/ciekawostki/news/ksiega-dzieki-ktorej-zidentyfikowano-kopernika/komentarze,1214084,,18935623


Post został zmieniony ostatnio przez moderatora pomsee 08:44 16-05-2009
Link to comment
Share on other sites

Wracając do tematu: http://uk.wikipedia.org/wiki/ w ukraińskiej wiki podają liczbę około 5 tyś. kozaków, a nawet wg niektórych 15-20 tyś. uczestniczących w bitwie pod dowództwem jednak (tutaj uwaga) Jana, a nie Iwana III:). Rozrzut dość duży, Jerzy Franciszek Kulczycki, który założył w Wiedniu pierwszą kawiarnie też był Ukraińcem. Wg naszej Wiki - był szlachcicem wyznania prawosławnego.
Z narodowościami na obszarach etnicznie mieszanych to różnie bywało. Przeważnie Polak to katolik, ale nie zawsze - tak bywało np. na Ukrainie, gdzie osadnicy - polscy chłopi - przechodzili z czasem na obrządek wschodni, a miejscowa szlachta raczej odwrotnie.
Link to comment
Share on other sites

Sparwy stanowo wyznaniowe na Ukrainie w XVII wieku były skomplikowane jak to na urozmaiconym terenie etnicznym bywa. Przecież następca Chmielnickiego hetman zaporski Wyhowski był polskim szlachcicem!
Często szlachta z Ukrainy mówiła o sobie Rusini" ale nie zmieniało to w niczym poczucia przynależności do Rzeczpospolitej i lojalności do niej.

To ukraińskie chrzanienie o Iwanie Sobieskim i Ukraińskim zwycięstwie pod Wiedniem ma te same źródła jak bajanie Litwinów, że to wyłącznie oni wygrali pod Grunwaldem.
Nie są to fakty ale nacjonalizm, który próbuje zwłaszczać sobie zasługi innych nacji.
Link to comment
Share on other sites

Panowie to jeszcze pikuś na podkarpaciu stawiaja nielegalnie pomniki swoim faszystowskim bohaterom i nasz kochana władza w ramach poprawnośći politycznej nie reaguje na to.
http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090428/BIESZCZADY/964068803
we Lwowie zrobili to
http://isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=1746&PHPSESSID=6aebad52921fd27e3c928a37dae641ed
Link to comment
Share on other sites

festung_2008
A o jednym i drugim na forum pisało się tu:
http://www.odkrywca-online.com/wiesci-ze-lwowa,650871.html#650871
I tu:
http://www.odkrywca-online.com/bieszczadzcy-lesnicy-nie-chca-usunac-krzyzy-postawionych-bez-zezwolenia,646836.html#646836
Link to comment
Share on other sites

W czasach Kopernika, czy Sobieskiego pojecie aród", w dzisiejszym rozumieniu, nie istniało. Pojęcie aród" w obecnym znaczeniu powstało dopiero w XIX wieku i używanie go do okresów wcześniejszych nie ma racji bytu. Jeszcze w II RP, podczas spisu ludności na Polesiu ponad 2 miliony na pytanie o narodowość odpowiedziało utejszy" - dla tych ludzi pojęcia: Polak, Litwin, Białorusin, Ukrainiec były ciągle całkowicie obce i niezrozumiałe.
W czasach Kopernika, czy Sobieskiego było się czyimś poddanym i tylko to miało znaczenie, a nie jakaś arodowość".

A wracając do Wiednia.

Sobieski otrzymał komendę nad wojskami koalicyjnymi tylko dlatego, że w obozie nie pojawił się cesarz Leopold I. W tej sytuacji buława marszałkowska przypadła Sobieskiemu, jako jedynemu suwerennemu władcy wśród zebranych.
Wojska koalicyjne, które pod wodzą Sobieskiego ruszyły na odsiecz Wiednia w 60% składały się z wojsk niemieckich (lotaryńskich, saskich, bawarskich, szwabskich…). Na 67 tysięcy zgromadzonego żołnierza Sobieski przyprowadził ze sobą z Polski 27 tysięcy. Jak na tak duży kraj, jak ówczesna Polska to dość niewielkie siły, a i to dzięki temu że Cesarz i Papież sypnęli groszem na zaciąg.
Mówienie o jakimś wojsku polskim" czy wojsku ukraińskim" za czasów Sobieskiego jest grubą pomyłką, bo takowe wówczas nie istniały.
W tamtym czasie na terenie Rzeczypospolitej znajdowało się wiele różnych armii (które nawet dość często ze sobą walczyły)… Poza nielicznymi wojskami komputowymi, utrzymywanymi z lichych podatków nałożonych przez Sejm pełno było wojsk prywatnych" utrzymywanych przez różnych możnowładców, miasta, ziemie itp. Wojska te nie służyły jakiejś Polsce, czy jakiemuś Królowi Polskiemu… a już na pewno nie jakimś polskim interesom narodowym". Służyły one wyłącznie temu kto płacił im żołd! W tym miejscu warto przypomnieć, że wojska które gromadził Hetman Litewski Benedykt Sapieha spóźniły" się pod Wiedeń, a to dlatego, że ród Sapiehów był stronnikiem Francji, a Francja w owym czasie była w sojuszu z Turcją . Dla tych wojsk istotne było czego chce Sapieha, a nie czego chce Król Polski.

Zarówno wojska komputowe jak i prywatne" były wojskami najemnymi, a nie polskimi. Także wojsko, które z Sobieskim poszło pod Wiedeń było wojskiem najemnym. Byli w nim mieszkańcy Rzeczypospolitej różnych nacji, jak i wielu cudzoziemców - służyli w nim też Ukraińcy.

A kogo wśród spieszących Wiedniowi z odsieczą było więcej, Polaków czy Ukraińców? Na pewno byli tam i jedni i drudzy, a najwięcej było Niemców. ;)

A to, że Sobieskiego Ukraińcy nazywają Ivanem… A my Polacy to nie spolszczamy cudzoziemskich imion?
Żeby za daleko nie szukać przykładów: Czy Stalin na pewno w dowodzie miał wpisane JÓZEF? :D
Link to comment
Share on other sites

Dodajmy jeszcze, że według nich to chłopcy Bandery zdobyli Monte Cassino, i to nie żart że tak mówią, prowadzili podobno niezłą kampanię w USA na ten temat :]bezczel na całego.A no i podobno Chrystus też był Ukraińcem, autentycznie mają na to swoją teorię :]
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information