Jump to content

MLP - zdjęcia i aktualności 3


s_boj
 Share

Recommended Posts

 • 4 weeks later...
31.08.2013 r. o godzinie 19,00 w MLP rozpocznie się pokaz akrobacji lotniczej w wykonaniu Iskier i Żelaznych, a to z powodu obchodów 50 lecia MLP. Będa także artyści Opery Krakowskiej.
Nie zauważyłem nigdzie na forum informacji o tym. Może jeszcze chętni zdążą.

pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • 11 months later...
W temacie wyciągania eksponatów i późniejszego postępowania ze sprzętem to trzeba się uczyć od fanów pojazdów pancernych. Po co go było w ogóle ruszać jeśli nie było zabezpieczonej kasy na renowację. Za chwilę zostanie z niego kupka kurzu.
Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...
 • 6 months later...
 • 1 year later...

http://www.muzeumlotnictwa.pl/odbudowa_hangaru/

Odbudowa łukowego hangaru 2. Pułku Lotniczego

Muzeum Lotnictwa Polskiego planuje odbudowę łukowego hangaru ekspozycyjnego w miejscu oryginalnego hangaru zniszczonego w 1945 roku wraz z wykorzystaniem ocalałych reliktów budynku. Projekt jest kolejny etapem rekonstrukcji i rekompozycji terenu lotniska i budynków 2. Pułku Lotniczego w Krakowie, w ramach działań dotyczących zagospodarowania Lotniczego Parku Kulturowego, który ma połączyć funkcje muzealne, dydaktyczne i rekreacyjne w jedną całość wg koncepcji architektoniczno-krajobrazowejopracowanej na Politechnice Krakowskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. M. Łuczyńskiej-Bruzdy.

W ramach zadania planuje się realizację rekonstrukcji hangaru ekspozycyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w południowej części działki nr ewid 14/242 w obrębie 0004 Śródmieście w Krakowie. Jest to pierwszy etap odbudowy zespołu hangarów 2. Pułku Lotniczego w Krakowie. Docelowo zakłada się również odbudowę drugiego, bliźniaczego hangaru oraz zagospodarowanie terenu.

Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy - 2869,55 m^2
Powierzchnia użytkowa3602,56 m^2
Powierzchnia całkowita - 3821,55 m^2
Kubatura budynku - 22180,36 m^3
Ilość kondygnacji - 1

Rekonstrukcja zespołu i rekompozycja hangaru planowana jest przy zastosowaniu współczesnych materiałów i wyeksponowaniu oraz trwałym zachowaniu istniejących pozostałości historycznego budynku i placu manewrowego. Prace mają objąć:
- rekompozycja elewacji frontowej (północnej) hangaru stalowego w pierwotnym miejscu, jak również przywrócenie na elewacjach biało-czerwonych szachownic;
- odtworzeniu bryły hangaru w ich pierwotnym rzucie (zg. z badaniami georadorowymi). Za wyjątkiem zachodniej części rzutu - zachodnia ściana będzie oddalona od istniejącego reliktu ściany szczytowej pierwotnego hangaru o 4,8 metra. Istniejąca ściana szczytowa pozostanie jako trwała ruina, odpowiednio zabezpieczona konstrukcyjnie, a także zabezpieczona przed dalszą erozją spowodowaną działaniem czynników atmosferycznych (zg. z programem prac konserwatorskich);
- odtworzenie bryły oznacza także przywrócenie charakterystycznego łuku kratownicowego od strony elewacji frontowej (wschodniej) jako elementu dekoracyjnego. Projektuje się odtworzenie jednego łuku;
- zabezpieczenie i wyeksponowanie istniejących płyt betonowych przed hangarem (zg. z programem prac konserwatorskich).

Oszacowane koszty inwestycji
ogółem: ok. 7,2 mln zł + 23% VAT

W 2017 roku dzięki dofinansowaniu zadania ze środków będących w dyspozycji Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa opracowano dokumentację budowlaną.

W roku obecnym Muzeum kontynuuje etap przygotowania inwestycji. Dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanym w ramach programu /Infrastruktura Kultury,/w wysokości 120 000 zł, Muzeum opracowuje techniczną dokumentację wykonawczą niezbędną do rozpoczęcia robót budowlanych zaplanowanych na przyszły rok."

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Dotacja z ministerstwa kultury pomoże w renowacji unikalnych samolotów z muzeum

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przeprowadzi kompleksową renowację trzech kolejnych statków powietrznych ze swojej kolekcji - samolotu myśliwskiego MIG 19 PM oraz śmigłowców SM-1 i BŻ-1 GIL. Będzie to możliwe dzięki dotacji z resortu kultury.

Jak poinformowała w środę Ewa Cuber-Strutyńska, kierownik Działu Inwentaryzacji Muzealiów MLP, prace zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych dwóch lat. „Będą to jak zwykle kompleksowe renowacje, obejmujące zarówno powłokę zewnętrzną, jak i wnętrza kabin” - wyjaśniła.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych jeszcze w tym roku wyremontowane zostaną dwa śmigłowce - SM-1 i BŻ-1 GIL. Dla zwiedzających zostaną one udostępnione w grudniu tego roku. Łączny koszt prac szacowany jest na około 86 tys. złotych.

Dłużej, bo dwa lata, będą trwały prace związane z przywracaniem świetności samolotu myśliwskiego MIG 19 PM. Maszyna zostanie zaprezentowana po remoncie w grudniu 2021 roku. Całkowity koszt prac oszacowano na około 190 tys. zł. Większość pieniędzy pochodzi z dotacji MKiDN, reszta – ze środków własnych krakowskiego muzeum.

Przedstawicielka placówki przypomniała, że w poprzednich latach dzięki wsparciu finansowemu resortu kultury udało się przeprowadzić kompleksową renowację kilku samolotów: Jak-11, Jak-17 UTI, Jak-23, LWD Zuch 2, LWD Żuraw, MD-12F i jednego śmigłowca: SM-2. Wszystkie odnowione eksponaty można oglądać na ekspozycji stałej MLP.

Powstałe w 1963 roku Muzeum Lotnictwa Polskiego chroni i prezentuje polskie oraz światowe dziedzictwo lotnicze. Jest jednym z największych europejskich muzeów tego rodzaju. Zbiory liczą ponad 200 samolotów, szybowców, śmigłowców, ponad 140 silników lotniczych i zestawy rakietowe. W muzeum jest też zbiór książek o lotnictwie, ponad 20 tys. zdjęć oraz kolekcja orderów i odznaczeń licząca ponad 2 tys. eksponatów.

Krakowskie muzeum mieści się w wyjątkowym historycznie miejscu: zajmuje fragmenty dawnego lotniska wojskowego Rakowice-Czyżyny, jednego z najstarszych lotnisk w Europie. Już w 1892 r. na tym terenie stacjonowały balony obserwacyjne armii austro-węgierskiej, a po przejęciu go od zaborców w 1918 r. lotnisko stało się pierwszą bazą lotniczą niepodległej Polski. Odbudowane po II wojnie światowej funkcjonowało do 1963 r.

http://niezalezna.pl/315532-muzeum-lotnictwa-z-dotacja-resortu-kultury

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wzbogaciło się o nowy eksponat – śmigłowiec PZL Kania, przekazany przez policję. Maszyna przez wiele lat służyła w krakowskiej Sekcji Lotnictwa Policyjnego.

Jak poinformowała w piątek placówka, śmigłowiec o numerze rejestracyjnym SN-51XP przez kilkanaście lat był użytkowany przez krakowską policję, której sekcja lotnictwa mieści się na terenie muzeum.

Sekcja ta użytkowała śmigłowce PZL Kania – najpierw jeden, później dwa egzemplarze – w latach 1996 – 2014. Egzemplarz przekazany do MLP przed przybyciem do Krakowa był jeszcze eksploatowany przez policję w Poznaniu.

11.jpg

Edited by husky1
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

https://muzeumlotnictwa.pl/muzeum/pl/3785-2/

"Muzeum moje widzę ogromne…

Wszystko kiedyś się kończy. Bycie Dyrektorem Muzeum Lotnictwa Polskiego również. To było wspaniałych 31 lat (z hakiem!) . W mej ocenie udało mi się zrealizować większość z najważniejszych kierunków działalność Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w ciągu tych trzech dekad, gdy miałem zaszczyt i przyjemność być dyrektorem tej wyjątkowej placówki. Zaznaczam, że ta jedna z najbardziej rozpoznawalnych w świecie instytucji kultury Województwa Małopolskiego przeszła w tym okresie nie tylko głęboką transformację, ale i udało się mi zbudować silną relacji z otoczeniem Muzeum i zachodzącymi w jego orbicie zmianami.

Stanowisko dyrektora objąłem 1 czerwca 1989 r. jako zwycięzca konkursu, rozpisanego pół roku wcześniej przez Dyrekcję Generalną Lotnictwa Cywilnego. W pierwszych miesiącach pracy zająłem się renegocjacją, a następnie wstrzymaniem realizacji umowy o współpracy z berlińskim Muzeum Techniki – podpisanej w 1986 r., a merytorycznie szkodliwej dla najcenniejszej części naszych krakowskich zbiorów. W oparciu o dotacje Ministerstwa Kultury i Sztuki, za mojej kadencji uruchomiono pionierski program kompleksowej rekonstrukcji kilkunastu najstarszych muzealiów.

Od 1989 roku podejmowałem starania o powiększenie powierzchni budynków ekspozycyjnych oraz rozszerzenie terenu Muzeum. Starania te zostały uwieńczone sukcesem, kiedy to decyzją Ministra Obrony Narodowej sąsiadujące z Muzeum dwa wojskowe magazyny oraz plac manewrowy przekazane zostały na potrzeby naszej instytucji. Na ekspozycję silników, którą z powodu dużej liczby eksponatów zdecydowano się oddzielić od płatowców, przeznaczony został specjalnie do tego celu zaadaptowany jeden z przekazanych przez wojsko magazynów.

Udało mi się nie tylko zachować bezcenne zbiory, ale i stworzyć dla nich godne miejsce z należna oprawą. Dziś mogę się zatem odwoływać się do takich pojęć́, jak „muzeum otwarte” czy „muzeum uczestniczące”. Przyjęta przed laty prze ze mnie filozofia strategii działań odchodziła od Muzeum w roli li tylko biernego opowiadacza pasjonujących dziejów awiacji na rzecz aktywnego uczestnika dziejącej się historii, a co za tym idzie – zwiększenia obecność tej wyjątkowej instytucji w przestrzeni publicznej Województwa Małopolskiego, metropolitalnego Krakowa, Polski, Europy i świata.

Muzeum Lotnictwa Polskiego to fragment pierwszego lotniska niepodległej Rzeczypospolitej. To dziedzictwo, tradycja i kultura miejsca. To również przestrzeń będąca immanentnym elementem całościowego odbioru historii awiacji. W ciągu wspomnianych trzech dekad we współpracy z doktorem Krzysztofem Wielgusem i Zakładem Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej stworzony został program Lotniczego Parku Kulturowego, scalającego obiekty Muzeum z elementami dawnej infrastruktury rakowickiego aerodromu. W wyniku tych działań tereny Muzeum rozrosły się z 4,5 ha do prawie 40 ha.

W 1993 roku oddany został do użytku nowy pawilon wystawowy, nawiązujący swym wyglądem do hangarów z lat 20. Prezentowane są w nim samoloty z pionierskiego okresu lotnictwa oraz I wojny światowej, w tym jedyne zachowane na świecie egzemplarze LVG B.II, Albatros B.II, DFW C.V oraz rosyjskiej łodzi latającej Grigorowicz M-15.

Zanim jednak gotowy był ów nowy budynek, w 1992 roku Muzeum Lotnictwa Polskiego wystąpiło ze śmiałym projektem utworzenia Lotniczego Parku Kulturowego, opracowanym wspólnie z Instytutem Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Projekt ten spotkał się z poparciem ze strony Zarządu i Rady Miasta Krakowa, Wojewody Małopolskiego, Zarządu Województwa Małopolskiego, decyzją których na realizację Lotniczego Parku Kulturowego przekazane zostało około 30 ha terenu, a sam projekt włączony został w strategię rozwoju Województwa Małopolskiego.

Jak bardzo pomysł wyprzedzał swoje czasy świadczyć może fakt, iż projekt ustawy zachęcającej do tworzenia tematycznych parków kulturowych powstał dopiero w roku 2002, czyli w 10 lat po tym jak z pomysłem takim wystąpiło krakowskie Muzeum. W 2001 roku zakończono formowanie kopca widokowego i wałów ziemnych określających nową perspektywę lotniska i oddzielających je optycznie od pobliskich osiedli mieszkaniowych. Wzdłuż wału utworzono plenerową wystawę samolotów odrzutowych, obrazującą rozwój samolotów bojowych służących w lotnictwie polskim od lat 50. po dzień dzisiejszy. Nie bez powodu ekspozycję tę nazwano więc Aleją MiG-ów. W ten sposób prace w południowej części terenów Muzeum dobiegły końca.

W międzyczasie zaczęliśmy remontować budynki, hangary, scalać teren dawnego lotniska i przewracać mu funkcje lotnicze. Powiększyła się także kolekcja samolotów (dziś jest ich ponad 250), mamy największą na świecie kolekcję silników lotniczych i innych pamiątek związanych z awiacją. Są tu unikaty z okresu pionierskiego i Wielkiej Wojny – na świecie takich maszyn jest w sumie 70, w naszych zbiorach aż 15! I oczywiście powstał też Gmach Główny Muzeum, budowla wielokrotnie nagradzana. Oprócz Hangaru Głównego – i oddawanej obecnie do Państwa dyspozycji wystawy pod nazwą „Skrzydła i Ludzie XX w”. – Muzeum oferuje w zaadaptowanych dawnych budynkach wojskowych trzy specjalistyczne ekspozycje – kolekcję ponad 150 silników lotniczych, przestrzeń „Meta-Muzeum” oraz „Magazyny Historii”, czyli wyjątkową prezentację autentycznych samolotów z okresu pionierskiego, oczekujących na całościową renowację. Te wystawy są nie tylko przejawami nowatorskiego podejścia do zagadnień muzealnictwa lotniczego, ale i stanowią element całościowej ścieżki zwiedzania.

Udało mi się z pomocą wielu ludzi przywrócić do życia dawny pas startowy czyżyńskiego lotniska. Co roku odbywały się tu Małopolskie Pikniki Lotnicze – impreza rekreacyjna, której głównym elementem są pokazy lotnicze. W międzyczasie powstały kolejne dwa hangary. W jednym z nich mieści się obecnie Baza Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – tym samym udało się osiągnąć przewodni cel: lotnisko żyje! Operujący niemal codziennie z lądowiska policyjny helikopter jest niezaprzeczalnym dowodem przywrócenia czyżyńskiemu lotnisku jego właściwej jego funkcji.

Staramy się cały czas integrować środowisko braci lotniczej – przy Muzeum Lotnictwa Polskiego działa Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa. Ci fantastyczni ludzie spotykają się tutaj co miesiąc – jedni, z racji wieku, odchodzą do „Niebieskiej Eskadry”, inni przychodzą, kultywując pamięć o osiągnięciach Polskich Skrzydeł.

Czas i miejsce związane nierozerwalnie ze sobą. Koła historii toczą się nieubłaganie – tych 31 lat minęło bardzo szybko. Mało, tylko, zaledwie trochę ponad jedno pokolenie. Jednak z drugiej strony to prawie jedna czwarta dziejów całego lotnictwa! Przemykają mi w pamięci nazwiska, maszyny, wspomnienia i przyszłe, awangardowe koncepcje. Z perspektywy tych ponad 31 lat, mając w pamięci zasługi i duch miejsca, jak się okazało jedynie czasowo pozbawionego funkcji lotniczych, lotnisko – mogę z dumą stwierdzić „Muzeum widzę moje ogromne”. I zostawiam je w dobrych rękach – mojego zastępcy – Krzyśka Mroczkowskiego. Przepracował ze mną ponad 20 lat. Zaczynał jako młody magister, a dziś jest doktorem habilitowanym. Wygrał konkurs na bycie szefem tej wspaniałej instytucji, gdyż jest człowiekiem kompetentnym, który zna, rozumie i kocha lotnictwo oraz historię, potrafi też zarządzać instytucją tej klasy.

Muzeum dzięki temu trwało i trwać będzie. Genius Loci.

Do zobaczenia

Krzysztof Radwan"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information