Jump to content
  • 0

Przetłumaczenie tekstu


KamilW

Question

Witam,

nie wiem czy to dobry dział na tego typu zapytanie, ale proszę o pomoc w przetłumaczeniu tego tekstu.

Jest on w języku rosyjskim i jest to wpis z księgi parafialnej na temat zawarcia małżeństwa przez moich przodków,

Józefa Włodarczyka i Katarzynę Tronowską prawdopodobnie z parafii w Radoryżu w województwie lubelskim w  połowie XIX wieku.

Będę wdzięczny za wszelką pomoc.

Tronowska Włodarczyk1.jpg

Link to comment
Share on other sites

11 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Jeśli ktoś zna dobrze rosyjski pisany, to nie musi się obawiać przedrewolucyjnej ortografii, bo nie jest ona jakoś bardzo odmienna od obecnej. (W uproszczeniu: są tylko dwie dodatkowe litery, dwie popularne końcówki słów są minimalnie inne i często jest twardy znak na końcu słowa.) Ja dość dobrze znam cyrylicę, gorzej z samym językiem, ale pierwsze zdanie (niecałe dwa pierwsze wiersze) bez specjalnego trudu wyszło mi tak:

Состоялось въ селѣ Радорижъ тридцать прваго января /двенадцатаго фебраля/ тысяча восемьсотъ восемдесять четвертаго года въ два часа пополудни.

Wydarzyło się we wsi Radoryż trzydziestego pierwszego stycznia (dwunastego lutego) tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku o drugiej godzinie po południu.

Edited by arklas
Link to comment
Share on other sites

  • 0

Состоялось въ селѣ Радорижъ тридцать прваго января /двенадцатаго фебраля/ тысяча восемьсотъ восемдесять четвертаго года въ два часа пополудни. Объявляемъ что въ присутствіи свидѣтелей: Леона Яновскаго изъ Фюковки тридцати шести лѣтъ и Станислава Скварекъ изъ Огнива двадцати трехъ лѣтъ, хазяиновъ, заключено сего числа религіозный брачный союзъ между Іосифомъ Влодарчикъ двадцати шести летъ, [холоствинъ?], хазяиномъ, урожденцемъ селенія Осины, сыномъ умершаго Кржиштофа и находяшейся въ живыхъ вдовы его Антонины урожденной Муцько, жительствующей въ Осинахъ, жительствующихъ при матери – и Екатериною Троновскою [...нцею], родившеюся въ Фюковкѣ, дочерю Андрея Троновскаго и жены его Евы урожденной Конечная, хазяиновъ, жительствующихъ въ Фюковкѣ, двадцати первый летъ отъ роду, жительствующею при родителяхъ. Браку сему предшествовали три оглошенія публикованные въ здѣшнемъ приходскомъ Костелѣ и Станинскомъ: пятьнадцатаго, двадцать втораго и двадцать девятаго января /двадцать семаго января, третяго и десятаго фебраля/ токущаго года. Новобрачные объявляютъ что они незаключили брачнаго договора. Религіозный обрядъ бракосочетанія совершенъ Нами подписанными. Актъ сей по прочтеній Нами только подписанъ ибо присутствующіе неграмотны. К: О[с?]ма Буяльскій ... .

Wydarzyło się we wsi Radoryż trzydziestego pierwszego stycznia (dwunastego lutego) tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku o drugiej godzinie po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków: Leona Janowskiego z Fiukówki [w wieku] trzydziestu sześciu lat i Stanisława Skwarek [Skwarka] z Ogniwa dwudziestu trzech lat, gospodarzy, zawarto tej daty kościelny związek małżeński między Józefem Włodarczyk dwudziestu sześciu lat, [ ? ], gospodarzem, urodzonym we wsi Osiny, synem zmarłego Krzysztofa i będącej wśród żywych wdowy jego Antoniny urodzonej Mućko, mieszkającej w Osinach, mieszkających z matką – i Katarzyną (Jekateryną) Tronowską [ ? ], urodzoną w Fiukówce, córką Andrzeja Tronowskiego i żony jego Ewy urodzonej Konieczna, gospodarzy, mieszkających we Fiukówce, dwadzieścia jeden lat od urodzenia, mieszkającą z rodzicami. Małżeństwo to poprzedzały trzy ogłoszenia publikowane w niniejszym kościele parafialnym i stanińskim: piętnastego, dwudziestego drugiego i dwudziestego dziewiątego stycznia (dwudziestego siódmego stycznia, trzeciego i dziesiątego lutego) bieżącego roku. Nowożeńcy objaśniają, że nie zawarli umowy małżeńskiej [nie wiem, czy dobrze]. Religijny obrzęd ślubu dokonany przez Nas podpisanych. Akt ten, po przeczytaniu, przez Nas tylko podpisany, ponieważ zgromadzeni są niepiśmienni. Dalej podpis: ksiądz ... Bujalski ... .

Smacznego.

Edited by arklas
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0

Taka mała rada na przyszłość. Moim zdaniem nie warto płacić za takie tłumaczenia. To nie są skomplikowane teksty. Sam poszukiwałem swoich przodków i musiałem znaleźć tłumaczenia takich zapisów z ksiąg parafialnych. Pomogła mi znajoma Rosjanka. Zajęło jej to jeden wieczór, żeby przetłumaczyć mi 3 czy 4 takie zapisy. 

Link to comment
Share on other sites

  • 0

A i jeszcze:

[...нцею]

Diewiceju - panną.

Teksty takie zdecydowanie nie są skomplikowane, pisane stricte według określonego schematu i przy choćby podstawowej znajomości rosyjskiego ich odczytanie nie jest trudne, szczególnie przy odrobinie już oswojenia się z nimi. No chyba, że są wybitnie nabazgrane - ale to się na szczęście raczej rzadko zdarza. Raz bodaj tylko poległem chwalebnie i to na ustępie, na którym mi w miarę zależy. :P

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information