Jump to content

mjr. Edward Bilik d-ca I/41pp


41pp

Recommended Posts

  • Replies 274
  • Created
  • Last Reply
Uchwała Nr II/12/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie: tablicy pamiątkowej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy na
wniosek Wójta Gminy w Rudzie Malenieckiej uchwala, co następuje:
§1.
1. Postanawia się, że Gmina w Rudzie Malenieckiej ufunduje tablicę pamiątkową ku czci
żołnierzy I batalionu 163 pp za bohaterstwo w walce stoczonej w dniu
6 września 1939r. nad rzeką Czarną w Rudzie Malenieckiej.
2. Treść i forma graficzna tablicy pamiątkowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uroczyste odsłonięcie tablicy nastąpi w 70-tą rocznicę walki w dniu 30 sierpnia 2009r.
§ 2.
Tablica, o której mowa w § 1 zostanie zamontowana na kamieniu umiejscowionym na działce
będącej własnością Gminy o numerze ewidencyjnym 666/2 w Rudzie Malenieckiej – parking
naprzeciw Rybołówstwa.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Link to post
Share on other sites
IE
do uchwały Nr II/12/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 25 marca 2009r.
Walka stoczona 06 września 1939r. nad Czarną w Rudzie Malenieckiej była
pierwszą taktycznie zaplanowaną próbą powstrzymania nawały hitlerowskiej przez oddziały
36 DP rez. na głównym kierunku ich marszu w rejon środkowej Wisły. Opór w Rudzie
Malenieckiej a następnie w Kazanowie nie przyniósł efektów strategicznych z uwagi na
różnicę sił.
Walka przyniosła ofiary w szeregach obrońców i dotkliwe straty dla mieszkańców
Rudy Malenieckiej.
Rok 2009 jest ostatnim okrągłym jubileuszem tych wydarzeń w pamięci
nielicznych już żyjących świadków tragizmu 1939 roku, dlatego też zasadnym jest
upamiętnienie w postaci tablicy pamiątkowej bohaterstwa żołnierzy walczących o wolność i
suwerenność Polski nad rzeką Czarną w dniu 06 września 1939 roku
Link to post
Share on other sites
Załącznik do uchwały Nr II/12/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 25 marca 2009r.
Treść napisu, który zostanie umiejscowiony na tablicy, przytwierdzonej do kamienia.
Góra tablicy:
„ CHWAŁA
żołnierzom I batalionu 163 pp
za bohaterstwo w walce
stoczonej 6 IX 1939r.
nad rzeką Czarną w Rudzie Malenieckiej
z przeważającymi siłami wojsk hitlerowskich.”
Dół tablicy:
„CZEŚĆ POLEGŁYM
mjr BILLIK Edward Eugeniusz
kpr. SMARKAŁA Franciszek
st. strz. SOKOŁOWSKI Michał
sierż. MUCHA Jan
strz. BARAN
strz. BĘDKOWSKI
strz. BŁASZCZUK
Samorząd i mieszkańcy Gminy Ruda Maleniecka
w 70 - tą rocznicę Września 1939r.
Ruda Maleniecka, dn. 30 VIII 2009r.”
Link to post
Share on other sites
Dzięki za słowa otuchy, mowglyn, przechodzę do kontruderzenia", nie myliś z kontratakiem". Liczę na pomoc!!!
Maleńka szczelinka w Betonie" już jest! Teraz trzeba, aby drzewo ozsadziło" kamień! Cytat z J. Kaczmarskiego.
Pozdrawiam.
GW
Link to post
Share on other sites
41pp- rozwinięcie Twojego łódzkiego wpisu:


Kropiwnicki zmienia billboard: To Niemcy a nie hitlerowcy zburzyli synagogę

- To oddanie prawdy historycznej - tak prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki tłumaczy zmianę opisu na billboardzie upamiętniającym łódzką synagogę. Od dwóch lat na plakacie widniał napis, że zburzyli ją hitlerowcy. Na polecenie Kropiwnickiego słowo hitlerowcy" zastąpiono słowem Niemcy". Wybudowana w 1887 roku, spalona przez Niemców w listopadzie 1939 roku" - taki napis pojawił się na billboardzie upamiętniającym Wielką Synagogę w Łodzi. Wcześniej przez dwa lata na plakacie widniała informacja, że synagogę zburzyli hitlerowcy.

Oddanie prawdy historycznej"

Dlaczego Jerzy Kropiwnicki zlecił zmianę napisu? Jak stwierdził prezydent Łodzi w rozmowie z Polskim Radiem, świątyni nie zburzyły jakieś pozbawione mandatu niemieckiego społeczeństwa faszystowskie bojówki. Decyzję o zburzeniu synagogi podjęły władze okupacyjne III Rzeszy Niemieckiej, państwa które okupowało Polskę - Jak zapewnił, korekta plakatu to oddanie prawdy historycznej".

Kontrowersje wokół decyzji

Decyzja prezydenta Łodzi wzbudziła kontrowersje. Kropiwnickiego skrytykowali niektórzy politycy. - To duża niezręczność - komentował eurodeputowany z list PO Bogusław Sonik.

Natomiast ze zrozumieniem do jego działań odniósł się przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, Smycha Keller. - Synagogi nie zburzyli Chińczycy. Niemcy wybrali rząd, który realizował politykę zagłady - argumentuje w rozmowie z Dziennikiem Łódzkim".

Zmiany napisu nie chcieli komentować ani niemieccy dyplomaci, ani pełnomocnik premiera do spraw stosunków z Niemcami Władysław Bartoszewski.

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6474884,Kropiwnicki_zmienia_billboard__To__Niemcy__a_nie_hitlerowcy.html

Tym samym lance ( czy kto co tam ma ) w dłonie i do boju.

PS Fajnie" się zachował platfus Sonik.
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Wracając do śmierci mjr. E. Bilika.
Kpt. dypl. rez. Włodzimierz Dulniak, autor Kroniki 29 Dywizji Pichoty 1939 r." pod datą 8 wrzesnia napisał m.in.: (...) Walki były krwawe i trwały z przerwami do godzin popołudniowych. Na północny-zachód od Drzewicy w rej. m. Ossa został rozbity przez czołgi; I/41 s.p.p., który rozwinął się do natarcia wzdłuż szosy na zagradzającego mu drogę od wschodu nieprzyjaciela. Zginął tam wraz ze swym pocztem dowódca Baonu mjr. Bilik. Resztki Baonu spływały na północny-wschód. (...)".
Link to post
Share on other sites
Czyli rozumiem że, z wątkiem o jego pobycie" O. koncentracyjnym, i okolicznościach wyciągnięcie" Go z tego piekiełka" przez prałata kościoła św Antoniego, w Warszawie przy Senatorskiej /nazwiska nie pomnę/ w tej chwili. Wiem że prałat był uhonorowany" Złotym Orderem III Rzeszy, przez Adiego" w latach 30-stych.
Jeśli jeszcze się znajdzie" Jego działalność w NOW, NSZ, to może być ciekawie!!!!!!!
Przepraszam Moda za straszny" OT !!!!
Ale temat wymaga drążenia", szczególnie na forum Odkrywcy.
Tak mi się wydaje????
GW
Link to post
Share on other sites
  • 5 weeks later...
Niezmiernie się cieszę z sukcesu !!!

Jest tylko mały problem, KOP dał" kadrę na sformowanie 163pp rez
Ale to można pominąć !!!!

Natomiast WIELKI błąd jest w nazewnictwie, 163pp NIE ISTNIAŁ !!!
ISTNIAŁ natomiast 163 rez. pp.
Niby detal, ale bardzo ważny!!
To tak, jakby porównać np 24pp Landswery z Hamburga i 24pp Volksszturmu ze Schwerina,
Niby numeracja się zgadza, ale jednostka, teren i uzbrojenie już nie !!!
No i oczywiście ludzie".
Pozdrawiam
GW
Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information