Jump to content

DaSk1

Forum members
 • Content Count

  9
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Zacznijmy więc jeszcze raz od początku. Do ekosów- jak to piszesz dojedźmy jak nie w tym to pewnie w kolejnym poście. Teza jest następująca. Obecny inwestor/właściciel obiektu nie ma prawa - w świetle obowiązujących rozwiązań prowadzić tam prac związanych z budową mieszkań. Wiąże się to z dwoma aktami prawnymi. Mianowicie: - fort VIIa jak i inne forty i schrony w Poznaniu wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A 245; wpisu dokonano w dniu 25 maja 1983 roku nr L.dz. KIII-A245-494-83. Wpis ten reguluje co jest chronione na obiektach objętych ochroną tj. poza wymienionymi 18 fortami "Ochronie podlegają również wszystkie inne elementy twierdzy fortowej jak: profile ziemne, schrony, pasy zieleni ochronnej itp.-rozmieszczone w rejonach fortecznych poszczególnych fortów". Interpretując ten zapis na terenie fortu FVIIa ochronie podlegają budowle kubaturowe obiekty, jego nasypu ziemna (dla uproszenie powiedzmy, że są to elementy ograniczone fosą), ale również stok bojowy ze wszystkimi elementami ziemnymi. Zapis ten w jasny i jednoznaczny sposób uniemożliwia prowadzenie na terenie fortu jakichkolwiek prac mających na celu wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej. Jeszcze raz podkreślę, że fort składa się nie tylko teren zamknięty fosą ale również stok bojowy (inaczej mówiąc w skład fortu wchodzą pomieszczenia kubaturowe oraz konstrukcje ziemne również otaczające obiekt poza linią fosy). - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Marcelin" z dnia 18.01.2001 ustanowiony uchwalą Rady Miasta Poznania nr LXXV/883/III/2001 (link:http://mpu.pl/plany.php?s=6&p=19 ) opisujący co na terenie działki z fortem może zostać zrobione. W planie tym wspomniany teren oznaczony jest symbolem Ez co oznacza Teren o istniejącej funkcji specjalnej docelowo: sport, rekreacja, gastronomia. Dodatkowo na mapie (którą załączam) obszar fortu znajduje się: w strefie obiektów objętych ochroną oznacznych jako "obszar ochronny" i "park", "obiekty zabudowy fortecznej z zielenią towarzyszącą". Paragraf 10 rzeczonego planu mówi wyraźnie co może być na terenie fortecznym "Na terenie 14 Ez, po zaprzestaniu wykorzystywania na cele specjalne, przeznaczenie fortu na cele sportu, rekreacji i gastronomii, przy pełnym uwzględnieniu wymagań Konserwatora Zabytków". Dodatkowo w paragrafie 17 pkt 5 istnieje zapis "Ochronę zabytkowego obiektu Fortu VII a wpisanego do rejestru zabytków pod nr A – 245, jako elementu zewnętrznego XIX - wiecznego pierścienia fortecznego, położonego w granicach terenu oznaczonego symbolem 14 Ez.1) Rekonstrukcję i rewitalizację obiektów fortu z uwzględnieniem pozostałych ustaleń niniejszej uchwały. 2) Likwidację przejazdu wzdłuż wschodniej granicy fortu oraz zabudowy nie stanowiącej elementów fortu na jego terenie i w otulinie oraz uzupełnienie zieleni właściwymi gatunkami drzew i krzewów. 3) Dopuszcza się zmianę funkcji zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 ust.12 . 4) Do czasu realizacji programu docelowego dopuszcza się użytkowanie ścieżki pieszo-rowerowej, wzdłuż wschodniej granicy fortu, jak dotychczas ". Wspomniany plan podległa dwukrotnie modyfikacjom, jednak nie obejmowały one fortu VIIa. Jak widać oba te dokument jednoznacznie regulują co może być na terenie fortu VIIa. Inwestor/ właściciel kupując fort VIIa miał pełną świadomość występowania tych obostrzeń. Zakup fortu miał miejsce najprawdopodobniej w 2006 roku(notatka PAPu w serwisie WP https://wiadomosci.wp.pl/fortele-z-fortem-6032034321192065a). Zatem w chwili obecnej forsowanie wprowadzeni zabudowy na ten teren jest niegodne z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie właściciel może rewitalizować fort, jednak jego rewitalizacja nie może się wiązać z jego dewastacją. Inwestor otrzymał dofinansowanie z funduszy europejskich na ten cel (https://mapadotacji.gov.pl/projekty/869172/). ogólna wartość inwestycji ma wynieść 37 281 300,00 (wkład Unii 14 998 295,30). Z opisu projektu wynika, że perspektywa realizacji projektu ma się zamknąć w latach 2014 - 2020, czyli czasu na konsumpcję dotacji jest coraz mniej (jeżeli dobrze rozumuję). Opis projektu jest bardzo sprytnie zrobiony "Projekt polega na rewitalizacji i rozbudowie obiektu Fort VIIA w Poznaniu. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków (nr A 245, data wpisu: 25.05.1983r.). Projekt obejmuje:- rewitalizację obiektu, tj. pomieszczeń i zabudowań fortecznych wraz z otaczającą go fosą i przyległym terenem. Prace będą polegać m.in. na renowacji zabytkowych elewacji wraz z odtworzeniem otworów okiennych i strzelniczych, odtworzeniu stolarki oraz przebudowie ścian działowych, – rozbudowę Fortu o nową część, która będzie funkcjonalnym dopełnieniem zabudowań fortecznych. Nowa część nie ingeruje w objęty ochroną zabytek. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, które będą połączone windą osobową zlokalizowaną w środkowej części budynku. Fort będzie pełnił nowe funkcje przy zachowaniu militarnego charakteru. Przestrzeń Fortu zostanie udostępniona podmiotom ekonomii społecznej (PES), które zajmują się integracją społeczną osób wykluczonych (dzieci, młodzieży i osób starszych) ze środowiskiem mieszkańców Poznania i okolic oraz prowadzą działalność gospodarczą. Budynek w całości będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przewidziane działania w projekcie uzyskały zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu i będą przeprowadzone w zgodzie z obowiązującymi przepisami". Passus tekstu "rozbudowę Fortu o nową część, która będzie funkcjonalnym dopełnieniem zabudowań fortecznych. Nowa część nie ingeruje w objęty ochroną zabytek. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, które będą połączone windą osobową zlokalizowaną w środkowej części budynku" jest najbardziej niepokojący. Mianowicie zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w pierwszym poście (fioletowa linia) rozbudowa fortu o dwukondygnacyjny budynek doprowadzi (jak w przypadku warszawskiego fortu) do zniszczenia jego oryginalnej części w postaci zaplecznika, który na chwilę obecną jest w doskonałym stanie. Taka działalność jest według mnie nie rewitalizacją, a destrukcją obiektu który jest bardzo dobrze zachowany. Odpowiadając człowiekowiśniegu powiem tak, że pasjonaci fortyfikacji porozmawiają z ludźmi zajmującymi się zielenią na fortach. Okazuje się, że posiadłości oryginalnych nasadzeń można znaleźć w terenie. Co do pielęgnacji zieleni na obiektach fortecznych w chwili obecnej nie ma problemu. Drzewa i krzewy stanowiące zagrożenie dla kubatur i ścian są usuwane.
 2. Barbapapo, mam nadzieję, że przeczytasz ostatni post z tego wątku. Mam nadzieję, że da Tobie to do myślenia.
 3. Uzupełnię zatem soją wypowiedź. Jeżeli chodzi o fort VIIa kupiony on został od AMW w cenie bardzo preferencyjnej jako obiekt zabytkowy bez możliwości wprowadzania zabudowy mieszkaniowej na jego teren. Poza tym obecnie na jego terenie jest aktualny i należy dodać, że w momencie zakupu obiektu, istniał plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiający kupującemu zabudowę mieszkaniową. Kupujący miał pełną świadomość, że kupił obiekt zabytkowy z lasem. A więc był świadom ograniczeń narzuconych przez prawo. Ponadto w tym rejonie nie ma potrzeby prucia ulic przez fort. Może w Warszawie faktycznie byla taka potrzeba, ale nie wiem tego. Zgodnie z prawem zabytkiem jest obiekt wpisany do rejestru zabytków (w pewnym uproszczeniu tego terminu), zatem nie ma podstaw do rozpatrywania który zabytek jest lepszy, a który gorszy. To że na forcie w Warszawie były garaże, to już jest problem zagospodarowania tego terenu prze władze miasta. Wartość fortu VIIa jest taka, że jest on wpisany do rejestru zabytków i stanowi część historii Poznania. Być może dla Ciebie jest to nieistotne. Może dla Warszawiaków (pewnie nie wszystkich) forty pocarskie nie są istotne. Tego nie wiem. Z Twojej wypowiedzi mogę wnioskować, że nie interesuje Ciebie ich los. Wypowiedź o Polaczkach w Poznańskim pozostawię bez komentarza bo jest to nad wyraz obraźliwe z Twojej strony. Poczułem, jak by mi Niemiec powiedział "Du Pole" jeżeli wiesz o co chodzi (zresztą nigdy w swoim życiu nie spotkałem Niemca by tak do mnie powiedział). Wypowiedź o bełkocie pozostawię również bez komentarza. Myślę, ze inni Czytelnicy tego tematu to sami ocenią. Pozwolisz zatem mój Interlokutorze, że co do mojego stylu życia sam zdecyduję, bez Twoich sugestii co mam robić. Chyba tak będzie lepiej. Dokładna definicja zabytku z Ustawy ZABYTEK - nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
 4. Chyba Twoje pojęcie o zagospodarowaniu OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH jakimi są forty jest biegunowo odległe od mojego. Ale masz do tego pełne prawo. To co przedstawiłeś na zdjęciu to nie jest zagospodarowanie a DESTRUKCJA. Fort ten przestał mieć jakąkolwiek wartość zabytkową. Został po prostu przez dewelopera zniszczony. Niestety w Warszawie jest to norma. Zabytkową lokomotywownię też rozebrano pomimo, że była wpisana do rejestru zabytków jak się nie mylę. myślę, że Polska poniosła tak ogromne straty w zabytkach podczas ostatniej wojny i po niej, że w tej chwili naprawdę nie stać nas na kolejne nieodwracalne straty. Pieniądz niestety nie może tłumaczyć wszystkiego, bo jeżeli tak to nie jest dziwnym, że z Polski wyjechał w czasach minionych powyciągany sprzęt. Może wpadłby komuś do głowy zrobić jakiś super nowoczesny mariaż? Zresztą, nawiasem mówiąc, coś takiego zrobiono ustawiając oryginalną wieże od Vicersa na pomniku z powycinanymi gwizdkami i półksiężycami. Jak dla mnie super połączenia starego artefaktu z pomnikiem:) Ciekawe gdyby teraz zrobić taki nowoczesny mariaż podwozia PzIV z wieżą od T72 i wyciętymi w pancerzu fantazyjnymi wzorami. Myślę, że można by się czuć ukontentowanym tak jak w przypadku tego fortu w Warszawie.
 5. Taka smutna wiadomość z Facebooka dotycząca fortu VIIa. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2780341032288202&id=100009369976285
 6. Zestrzelenie MiGa-29 w Libii. Filmik https://www.thedrive.com/the-war-zone/36174/video-reportedly-shows-russian-pilot-on-the-ground-in-libya-after-ejecting
 7. Sprostowanie do zdjęć z Domem Żołnierza. Budynek został wysadzony przez Rosjan a nie SS-manów.
 8. Sprawdź na http://cyryl.poznan.pl/ może też coś będzie na stronach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
 9. No to jeszcze z Defence 24.pl https://www.defence24.pl/swinoujscie-zagrozone-pieciotonowa-bomba-z-ii-wojny-swiatowej
×
×
 • Create New...

Important Information