Jump to content

Polskie pociągi szpitalne i sanitarne


Recommended Posts

Kolega Edmunda ma rację. Taka hipoteza, jaką Kolega przedstawia, również wydaje się być prawdopodobna. Nie przyszło mi to do głowy. Jeśli ta hipoteza okaże się prawdziwa, to fakt ten rodzi mnóstwo pytań dotyczących zdjęcia pociągu DRK z Ebay-u.
To, że wątek związany z angielskimi wagonami w amerykańskiej i polskiej służbie jest niezwykle złożony, udowadnia nam kolejne zdjęcie, które zamieszczam tym razem.
Inwazja, zwana D-day, nastąpiła 6 czerwca 1944 roku. Natomiast opis tego zdjęcia jest następujący: Ein Flakzug rollt nach Südfrankreich. Original-Pressefoto 1942". Zatem powstaje pytanie, skąd w niemieckich rękach przerobiony na wagon artyleryjski, amerykański (angielski) wagon sanitarny?
Jest i na to odpowiedź. Jak już pisałem, amerykańskie wojskowe archiwa informują o formowaniu pierwszych pociągów szpitalnych już w 1942 roku. Wyczytałem w tych archiwach, że niektóre z nich trafiły na front w Afryce, potem szlakiem bojowym przeszły na front włoski a następnie na front francuski. Stąd, podpis pod tym zdjęciem, informujący, że jest to niemiecki pociąg przeciwlotniczy w 1942 roku na terenie południowej Francji, jest prawdziwy.
Część wagonów przebudowanych w Anglii trafiła do Afryki razem z aliantami.

Link to comment
Share on other sites

Wróćmy jednak do wyposażenia polskich wagonów sanitarnych. Jak już pisałem, do tej pory jeszcze nie natrafiłem na żaden ślad ich dokumentacji. Posłużę się więc dokumentacją amerykańską. Jest ona jak najbardziej miarodajna, ponieważ zanim wagony trafiły do Polski, służyły w armii USA.
Zamieszczony obrazek przedstawia dlaczego wagony te musiały być spinane w ściśle określonej kolejności ze względu na specjalistyczne, inne w każdym wagonie wyposażenie.
Tu przedstawiony jest wagon z przedziałem kuchennym spięty z wagonem chorych z przedziałem transportowo gospodarczym.

Link to comment
Share on other sites

To jest kolejna część amerykańskiej dokumentacji, obrazująca schemat wyposażania wagonów szpitalnych podczas ich budowy w 1941-42 roku. Wcześniej porównując zdjęcia polskich i amerykańskich wagonów wskazałem, że schemat ten nie zmienił się od czasów I Wojny Świtowej.
Na rysunku, wagon pierwszy od góry, jest wagonem służbowym z przedziałem kuchennym, a dwa kolejne są wagonami do przewozu 30 oraz 32 chorych.
W tym miejscu wyjaśnię, że celowo wymiennie używam nazwy pociąg (wagon) szpitalny i sanitarny.
W amerykańskiej nomenklaturze taki tabor widnieje pod nazwą szpitalny. W Polsce często używano i nadal używa się nazwy zarówno szpitalny, jak i przede wszystkim sanitarny.

Link to comment
Share on other sites

Kolego wa1aw mam kilka uwag co do zdjęcia przedstawiającego niemiecki pociąg przeciwlotniczy (w oddali widać platformy na których ustawiono najprawdopodobniej armaty plot. kalibru 105 mm).
Jeśli zgodnie z podpisem zdjęcie wykonano w południowej Francji w 1942 r. to interesujący nas wagon (wagony ?) nie mogły trafić na południe Francji z Afryki gdyż lądowanie Aliantów na Sycylii a następnie na Półwyspie Apenińskim odbyło się latem 1943 r. chyba że takowe wagony zostały zdobyte przez oddziały Africa Korps w 1942 r. w Tunezji i przewiezione do Europy (co prawdę mówiąc przy kłopotach z zaopatrywaniem oddziałów niemieckich w Afryce wydaje się mało prawdopodobne). Natomiast Front Francuski czyli lądowanie Aliantów w Normandii oraz na południu Francji to z kolei rok 1944. Ale może te wagony były w składzie pociągów sanitarnych czy też szpitalnych wchodzących w skład Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego którego pierwsze jednostki rozmieszczono w Francji w 1939 r. i który to brał udział w walkach wiosną 1940 r. Tylko tu rodzi się pytanie czy wagony tego typu były na wyposażeniu służby medycznej British Army (przyjmijmy że pozostały po I WŚ) czy też były to doraźnie przystosowane wagony kolei brytyjskich. Jest także kolejna hipoteza o której zdaje się że pisałeś w którymś z poprzednich postów czyli że mogą to być polskie wagony sanitarne przebudowane albo też dostosowane do potrzeb pociągu przeciwlotniczego ?
Link to comment
Share on other sites

Bardzo trafna uwaga. To, że wagon ten mógł pochodzić ze składu należącego do korpusu ekspedycyjnego jest najlepszym wyjaśnieniem. Alternatywnym do takiego wyjaśnienia, może być hipoteza, że wagon ten mógł być zdobyty w Polsce. Jednak wydaje się to być znacząco mniej prawdopodobne od hipotezy Kolegi Edmundo, ponieważ jest to wagon nowszej konstrukcji (z przetłoczeniami blach na burtach). Nie widziałem tego typu wagonów w polskiej służbie. Zmienić to może jedynie odnalezienie zdjęcia takiego wagonu w naszym malowaniu.
Dziękuję Koledze Edmundo za pomoc i wnikliwą ocenę publikowanego materiału.

Dla potrzeb wzbogacenia wcześniejszego wpisu (2015-09-29 19:39:45) z rysunkiem wnętrz trzech różnych wagonów sanitarnych, tym razem zamieszczam zdjęcie wagonu polskiego.
Zdjęcie przedstawia wnętrze wagonu, zbliżonego do amerykańskiego wagonu służbowego z przedziałem kuchennym (pierwszy od góry na rysunku zamieszczonym wcześniej). Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Instytutu gen. Sikorskiego. Zostało zrobione pomiędzy 1935 a 1937 rokiem i przedstawia jedną z wersji prawdopodobnie wagonu Mhx od środka.
Opis zdjęcia jest następujący: Grupa oficerów sztabowych w wagonie pociągu - słuchacze XIV Kursu Wyższej Szkoły Wojennej.

Link to comment
Share on other sites

Historia wagonów angielskiej konstrukcji na kontynencie jest niezwykle skomplikowana. Żeby odrzucić prawdopodobieństwo mylenia ich z innymi typami wagonów, oraz wyjaśnienia czy występowały one w użytkowaniu kolei cywilnych w kontynentalnej Europie, prowadziłem dość obszerne poszukiwania.
Oto wybrane rezultaty tych poszukiwań.
Opis zdjęcia: MUSSOLINI 1938 EISENBAHN ZUG

Link to comment
Share on other sites

Dla słuchaczy Wyższej Szkoły Wojennej mieszczącej się w Warszawie a więc przyszłych oficerów dyplomowanych (przeznaczonych do pracy w sztabach czy też wyznaczanych na stanowiska dowódców samodzielnych oddziałów) organizowano wyjazdy w teren na których prowadzono gry sztabowe, zajęcia topograficzne oraz zapoznawano się z terenem i przebiegiem wielkich bitew zwłaszcza epoki napoleońskiej, I WŚ oraz wojny polsko-bolszewickiej. Wykorzystywano do tego celu samochody a w trakcie dalszych wyjazdów tabor kolejowy w tym wagon (a może wagony ?) sztabowe o czym wspominał któryś z ówczesnych słuchaczy tejże uczelni w swoich pamiętnikach (Kuropieska czy też może Kirchmayer tego niestety nie pamiętam). Ale wracając do meritum to znając pragmatyzm Armii Niemieckiej to wydaje się trochę dziwne przerabianie czy też dostosowywanie doskonale wyposażonych wagonów sanitarnych (jakże potrzebnych Armii Niemieckiej zarówno na froncie jak też na innych terenach) na wagony sztabowe albo zwykłe" wagony wchodzące w skład pociągu przeciwlotniczego. A może wagon wchodzący w skład widocznego na zdjęciu pociągu plot. nie był wcześniej wagonem sanitarnym ?
Link to comment
Share on other sites

I właśnie o te wątpliwości w tym temacie chodzi. Tak jak Kolega, im więcej wiem, tym więcej mam pytań i wspomnianych wątpliwości. Tak mnie to wciągnęło, że z pasją detektywa zająłem się ich wyjaśnianiem. Cieszę się, że Kolega Edmundo ma taki wnikliwy umysł i również zastanawia się nad wyjaśnieniem tych zagadek. Dodatkowo biorąc pod uwagę los zabytku z Kościerzyna, to jest co wyjaśniać.
Autora teraz opublikowanego zdjęcia niestety również nie odnotowałem, ale dzięki jego fotografiom, może w dalszych detektywistycznych analizach uda się wyjaśnić, czy jest to ostatni żołnierz IIRP na torach.
Pracy jest bardzo dużo, ale zbliżam się do publikacji zdjęć polskich pociągów na froncie zachodnim i wschodnim.

Link to comment
Share on other sites

Do kompletu ze zdjęciem zamieszczonym 2015-09-29 20:54:50, zamieszczam inne zdjęcie wagonu sanitarnego Mhx. Tym razem jest to wagon łączności (radiowy). Właśnie taki wagon występował w składzie pociągu sztabowego w Cieszynie, ale do niego wrócę później.

Link to comment
Share on other sites

Kolego wa1aw myślę że nieco do powyższej dyskusji wniesie instrukcja Służba Zdrowia w pociągach sanitarnych" wydana przez Departament Sanitarny MSWojsk. w 1934 r. dostępna w Wojskowej Bibliotece Cyfrowej. Cytat z powyższej instrukcji (str. 3-4)
Skład i pojemność pociągów sanitarnych są następujące:
1)pociąg sanitarny stały:
a)typu amerykańskiego składa się z 16 czteroosiowych wagonów pulmanowskich ze specjalnem urządzeniem wnętrz. Pojemność takiego pociągu wynosi około 360 miejsc wyłącznie leżących;
b)typu polskiego składa się z 30 wagonów dwuosiowych i trzyosiowych, przeważnie towarowych typu normalnego. Pojemność
takiego pociągu wynosi 150 miejsc leżących i około 100 siedzących;
2)pociąg sanitarny półstały (kadrowy)— skład i pojemność jak dla pociągu sanitarnego stałego typu polskiego (1— b).
3)pociąg sanitarny improwizowany— skład i pojemność jego zależy od wymagań chwili".
Link to comment
Share on other sites

Dzięki Panu Adamowi (koledze z naszego forum) otrzymałem informację, że składy wagonów Mhx były formowane z 16 sztuk. Również dzięki Panu Adamowi otrzymałem bieżące zdjęcie.
Natomiast przywołanie przez Kolegę Edmundo instrukcji Służba Zdrowia w pociągach sanitarnych" jest konkretem i niewątpliwie cenną informacja, istotną w danym wątku. Dziękuję - Kolega Edmundo jest ważnym moderatorem tego nieznanego w wojskowości IIRP tematu.
Na podstawie przywołanej instrukcji można się zastanowić, dlaczego w polskich pociągach było 16 wagonów, a w amerykańskich tylko 14 oraz znacznie rzadziej 15, skoro mieli mocniejsze lokomotywy?

We wpisie z dnia 2015-09-27 22:17:06 umieściłem wykaz składu USA nr 11 (wagony 0d 1101 do 1114). Taka ilość wagonów występowała w pozostałych dostępnych mi wykazach pociągów amerykańskich. W ramach przykładu dwa następne pociągi, nr 17 (14 wagonów) i 24 (15 wagonów):

Train 17 US overseas ambulance train

No. How Fitted Owner Shipped at Southampton Available For Return
1701 Brake, stores and boiler LMS 22 Aug 44
1702 Ward car “ “
1703 “ “ “
1704 “ “ “
1705 “ “ “
1706 Pharmacy car “ “
1707 Ward car “ “
1708 “ “ “
1709 “ “ “
1710 “ “ “
1711 Sitting car LNE “
1712 Kitchen car LMS “
1713 Staff car “ “
1714 “ “ “


Train 24 US overseas ambulance train

No. How Fitted Owner Shipped at Southampton Available For Return
2401 Brake, stores and boiler LMS 05 Oct 44 Yes
2402 Ward car “ “
2403 “ “ “
2404 “ “ “
2405 “ “ “
2406 Pharmacy car “ “
2407 Ward car “ “
2408 “ “ “
2409 “ “ “
2410 “ “ “
2411 Sitting car LNE “
2412 Kitchen car LMS “ Yes
2413 Staff car “ “
2414 “ “ “
2415 Brake, stores and offices “ “

Jak już wspominałem, wykazy te pochodzą z dokumentów 710 Dywizji Kolejowej (Kolejowego Batalionu Operacyjnego). Swoją drogą na załączonej karykaturze, wykonanej na karcie z dziennika jednostki, widać jaką służbę mieli amerykanie.

Link to comment
Share on other sites

Przepraszam, znowu wkradł się błąd. Szykowałem post o pociągu z Cieszyna i w trakcie jego pisania musiałem go przerobić na post odnoszący się do instrukcji Służba Zdrowia w pociągach sanitarnych". To spowodowało, że błędnie przywołałem autora zamieszczonej karykatury. Zamieszczona karykatura pochodzi z archiwum materiałów wojskowych dywizji kolejowych armii USA.
Link to comment
Share on other sites

O ile mnie pamięć nie myli to WP posiadało na stanie 80 wagonów sanitarnych typu MhX co podzielone przez 16 daje liczbę wystarczającą do sformowania 5 pełnych składów pociągów sanitarnych. Jeżeli wzorem amerykańskim skład miałby liczyć 14 lub 15 wagonów to klika (10 lub 5) wagonów pozostawało nie zagospodarowanych. A więc może chodziło o maksymalne wykorzystanie posiadanego taboru ?
Link to comment
Share on other sites

Zgadza się. Informację odnoszące się do ilostanu wagonów polskich pociągów typu amerykańskiego zawarta jest we wpisach 2015-09-03 16:58:52, 2015-09-03 17:42:01 oraz 2015-09-11 08:43:58.
W niemieckim albumie PS66 znalazłem zdjęcie (zamieszczam je w tym wpisie) opatrzone następującym opisem: Polen Lazarettzug 669 Lichtmaschine im Elektrowagen Rot-Kreuz-Waggon".
Problem w tym, że ten wagon elektrownia, jest typowym wagonem towarowym (prawdopodobnie typu Kd lub Km) w składzie pociągu sformowanego z wagonów Mhx. Jeśli w pięciu 16-to wagonowych pociągach jeden wagon zastąpimy towarowym, to mamy 5 nadmiarowych wagonów Mhx. Zdjęcie z wpisu 2015-09-03 17:42:01 pokazuje, co mogło się stać z tymi pięcioma nadmiarowymi wagonami.
Dzięki trafnej uwadze Kolegi, będziemy mieli więcej szczegółów do omówienia na następnych zdjęciach z Cieszyna, które wkrótce zamieszczę.

Link to comment
Share on other sites

Jednak problem z 16-to wagonowymi składami wagonów Mhx jest bardziej złożony. W instrukcji widnieje precyzyjnie określona informacja: ... składa się z 16 czteroosiowych wagonów pulmanowskich ...". To oznacza, że w składzie PS66 wagon elektrownia był 17-tym wagonem. Wówczas Kolega Edmundo ma rację, że amerykańskich pociągów mogło być tylko pięć.
W takim razie skąd wziął się wagon na zdjęciu z pociągiem ratunkowym?
Wersja z pięcioma pełnymi 16-to wagonowymi składami i występowanie wagonu dodatkowego w składzie pociągu ratunkowego oznacza, że dostaliśmy więcej niż tylko 80 wagonów!
Nie dowiemy się tego dotąd, dokąd nie wyjaśnimy tej zagadki, najlepiej odnajdując wykazy podarowanych wagonów chociażby w CAW.
Na załączonym zdjęciu przedstawiam jedną z wersji wagonu (typ KKz) elektrowni będącej w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Link to comment
Share on other sites

Przyznaję iż w miarę rozwijania tematu rodzi się coraz więcej pytań. Ale załóżmy że w Polsce znalazło się 80 wagonów Mhx co jak ustaliliśmy pozwalało na sformowanie 5 pociągów sanitarnych to może wagon elektrownia z albumu przedstawiającego LZ 669 był wagonem dodanym w późniejszym okresie przez Niemców a więc nie mogła tego wymieniać polska instrukcja z 1934 r.
Link to comment
Share on other sites

Tym razem ponownie, z uporem maniaka wrócę do hasła:

RATUJMY OSTATNIEGO ŻOŁNIERZA IIRP NA TORACH.

Zdjęcie zamieszczone we wpisie 2015-09-30 07:33:00 pokazuje szczegóły wagonu Mhx od środka. Na zamieszczonym obrazku przygotowałem zestawienie fragmentów zdjęć pokazujących wagon z Kościerzyny oraz zbliżenia okien od zewnątrz w pociągu 66 i 53. Zaznaczyłem je czerwonymi kołami. Strzałka wskazuje szczegół zbliżenia takiego okna od wewnątrz (wagon Mhx w wersji łącznościowej). Jeśli wytniemy znajdujące się tuż powyżej małych rozmiarów okien przewietrzniki, to wówczas otrzymamy wysokie i wąskie okna widoczne w wagonie z Kościerzyny!
Niewielka, ale istotna przeróbka, ponieważ skłania do przyjęcia tej poszlaki jako wskazującej, że jest to ostatni, polski wojskowy wagon z czasów IIRP.

Polecam tą i inne analizy, ponieważ przez jakiś czas będę nieobecny. Pozdrawiam Kolegę Eduardo i wszystkich innych Kolegów zainteresowanych tym tematem.

PS. Swoją drogą wszystkie te hipotezy są iezłą łamigłówką". Dokąd nas to doprowadzi?

Link to comment
Share on other sites

Zapomniałem o jeszcze jednym. Pociągi sanitarne były zestawiane (mobilizowane) na czas W" przez Służbę Sanitarną WP i poszczególnego DOKP, natomiast pociąg ratunkowy PKP funkcjonował w czasie pokoju wówczas nie istniał problem nadmiarowych wagonów Mhx (ponad założoną liczbę osiemdziesięciu) gdyż wagon z pociągu ratunkowego czasu pokoju podczas mobilizacji mógł wejść w skład jednego z formowanych etatowych pociągów sanitarnych oczywiście tych pięciu złożonych z wagonów Mhx.
Link to comment
Share on other sites

Jeszcze mały przyczynek do historii Pociągu Sanitarnego Nr 66 w kampanii wrześniowej. Jak wiadomo pociąg zmobilizowany został przez DOKP Lwów i Służbę Zdrowia DOK Nr VI (Lwów).
W Piśmie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ad vocem" nr 100 z września-października 2011 r. znajduje się artykuł zatytułowany Aleksandra Dąmbska (Rudecka) H. Godziemba (1902-1988 rok)" zawierający następujące informacje (str. 19) cyt. Po wybuchu II wojny światowej została zmobilizowana jako pielęgniarka pociągu sanitarnego nr 66, wyposażonego przez Zakon Rycerzy Maltańskich. Mieściło się w nim 350 łóżek. Obsadę stanowił jeden lekarz, trzy pielęgniarki, sześć sanitariuszek, trzy siostry pogotowia PCK. W okolicach Sambora pociąg z rannymi został zbombardowany i unieruchomiony. Część rannych odtransportowano do szpitala w Samborze. Trzy pielęgniarki pozostały przez kilka dni w unieruchomionym pociągu z czterdziestoma sześcioma ciężko rannymi i umierającymi żołnierzami. Znająca dobrze język niemiecki Aleksandra, przejęła dowodzenie i udało jej się uzyskać zgodę urzędującego Niemca na urządzenie szpitala w budynku szkoły w Samborze".
Ciekawostką jest informacja o wyposażeniu pociągu przez Zakon Rycerzy Maltańskich. Z innych źródeł wiadomo iż wyposażanie pociągów sanitarnych wystawianych na czas W" należało do Wojskowych Szpitali Okręgowych w przypadku interesującego nas PS Nr 66 do Wojskowego Szpitala Okręgowego Nr 6 we Lwowie.
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Przyznaję, że podczas mojej nieobecności Kolega Edmundo poruszył wiele ciekawych wątków. Omawiać je będę w kolejności ich powstawania.
Zacznę od wątku z dodanym wagonem do pociągu PS66 (wpis 2015-09-30 11:13:12 oraz wpis 2015-09-30 11:55:05). Miałem to sprawdzić w niemieckim albumie. Sprawdziłem, jednak wnioski dalej pozostają niejednoznaczne.
Na załączonym zdjęciu z albumu widać, że w składzie pociągu LZ669 (PS66) były aż cztery wagony towarowe. Czerwone strzałki wskazują mały fragment czerwonego krzyża oraz napis DEUTSCH". Ponieważ nie mam zdjęć z wyraźnymi oznaczeniami, sądzę, że są to prawdopodobnie polskie wagony. Powstaje zatem pytanie, czy są to etatowe wagony składu PS66, czy Niemcy połączyli pociąg LZ669 z wagonami z innego, polskiego pociągu sanitarnego?
Wagony widoczne na zdjęciu są podobne do tych, widocznych na zdjęciu we wpisie 2015-09-11 08:43:58.

Link to comment
Share on other sites

To jest drugie zdjęcie LZ669 (PS66 - dotąd nigdzie nieopublikowane) pokazujące fragment pociągu z dołączonymi czterema wagonami towarowymi. Strzałki pokazują okna w wagonach. Takie same okna były wstawione w wagonach pociągu PS61 (sanitarny, towarowy).
Wracając do zagadki, czy wagony towarowe (w tym elektrownia) były włączone do składu PS66 przez Polaków czy Niemców, to sądzę, że jednak były dołączone przez Polaków.
Większość tych pociągów w trakcie działań wojennych miała tworzyć wydzielone szpitale, które musiały mieć zapewnioną energię elektryczną niezależnie od tego, czy pociąg był w ruchu, czy na postoju. Na przykład, na zdjęciach pociągu sztabowego z Cieszyna widać na bocznym torze dwa wagony towarowe, w których mogła być elektrownia. Jak już pisałem, w składzie sztabowca" w Cieszynie doliczyłem się 14 pulmanowskich wagonów. Jeśli dodamy dwa towarowe na bocznym torze, to otrzymamy 16-to wagonowy skład.
Z kolei wracając do pociągu LZ669 (PS66), to naliczyłem w nim 11 wagonów pulmanowskich (Mhx). Razem z 4 towarowymi daje to 15-to wagonowy skład, a więc prawie pełną, etatową ilość. Jednak możliwe, że tych wagonów był komplet, czyli 16. Nie analizowałem tego dotąd, a jedyne zdjęcie panoramy" składu pokazuje 11 wagonów oraz dwie lokomotywy na czele. Jakość zdjęcia nie pozwala na identyfikację, czy są to dwie lokomotywy, czy jest to jedna lokomotywa oraz wagon.
Tak, czy inaczej, skład pociągu LZ669 (PS66), wydaję się być pełny razem z wagonami towarowymi.
Wobec tego, może instrukcja podawała ilostan 16 wagonów, traktując jako amerykańskie pociągi" pociągi, które były w większości sformowane z amerykańskich wagonów"?

Link to comment
Share on other sites

Odnosząc się do wpisu 2015-09-30 12:04:56, w którym Kolega Edmundo pisał, że ...nie istniał problem nadmiarowych wagonów Mhx...", ponieważ ...wagon z pociągu ratunkowego czasu pokoju podczas mobilizacji mógł wejść w skład jednego z formowanych etatowych pociągów sanitarnych...", to sądzę, że jeśli do etatowego składu były również wliczane wagony towarowe, to wraca teza o istnieniu wagonów nadmiarowych. Informacje z dwóch wcześniejszych wpisów (2015-10-03 14:49:59 i 2015-10-03 15:21:25) wydają się tę tezę potwierdzać.
Załączone zdjęcie przedstawia oficerów z załogi pociągu LZ669. Wklejam to zdjęcie jako ciekawostkę związaną z tematem.

Link to comment
Share on other sites

Najważniejsze informacje Kolega Edmundo zamieścił we wpisie 2015-09-30 14:35:13. Dziękuję również za cenne uwagi w nim zawarte. Mam jednak swoją wersję interpretacji informacji, że pociąg PS66 został wyposażony przez Zakon Rycerzy Maltańskich.
Jak pokazuje oryginalna dokumentacja pociągów amerykańskich, pociągi otrzymane przez Polaków od Amerykanów były nie tylko kompletnie wyposażone, ale także w pełni pomalowane (patrz na załączony schemat malowania pociągu szpitalnego USA).
Myślę, że niejednoznaczność interpretacji słowa wyposażyć, ukryta jest w barwności znaczeniowej w języku polskim. Wyposażyć może oznaczać zarówno zamontowanie specjalistycznego sprzętu jak i może oznaczać wyposażenie w materiały eksploatacyjne. Na zdjęciu we wpisie 2015-09-27 22:48:48 widać wagonową aptekę, w której na pewno potrzeba było mnóstwa materiałów eksploatacyjnych.
To, że na wyposażeniu pociągu w materiały eksploatacyjne jest ogromna ilość pozycji pokazuje nam dokument pt. Przepisy o pociągach ratunkowych i wagonach ratunkowych pomocniczych". Dokument został zatwierdzony: atwierdzone Rozporządzeniem Ministerstwa Komunikacji, z dnia 10 lipca 1929 r. Nr. VI/10362/20/29. (Dz. U. M. K. z r. 1929 Nr. 22 poz. 186)". Pod paragrafem 8 w postanowieniach końcowych widnieje kilka załączników z wykazami takich materiałów eksploatacyjnych.
Oto jeden z wykazów:

Załącznik Nr. 4
Wykaz inwentarza i materiajałów wagonów W-łu Drogowego.
Nr. porz. Nazwa inwentarza i materjałów Ilość sztuk U w a g a
A) Wagon kryty.
I Sygnały
1 Petardy 12
2 Chorągiewki 4
3 Latarnie ręczne 4
4 Trąbki sygnałowe 4
5 Tarcze przenośne 4
6 Latarnie do tarcz 4
II Narzędzia
1 Drągi okute dębowe 6
2 Drągi żelazne 6
3 Drążki do wyrywania haków 5
4 Rapki 10
5 Klucze sztorcowe do śrub podkładów żelaznych 5
6 Klucze sztorcowe do wkrętów w podkladach drewnianych 10
7 Klucze do śrub złącz. 19 m/m 5
8 Klucze do śrub złącz. 22 m/m 5
9 Klucze sztorcowe do śrub rozjazdowych 5
10 Ocinacze kowalskie 20
11 Łopaty żelazne 20
12 Widły do szabru 20
13 Młoty do zbijania haków 10
14 Łopaty żelazne szerokie 10
15 Łopaty do śniegu 50
16 Toromierze 4
17 Poziomice 4
18 Podbijaki żelazne 20
19 Podbijaki drewniane 10
20 Klucze francuskie 2
21 Klucze zwykłe do rozjazdów 6
22 Oskadry ostre 10
23 Piły poprzeczne (rozzębione i naostrzone) 3
24 Siekiery (naostrzone) 5
25 Pilniki do ostrzenia pił, siekier 10
26 Obcinacze ręczne (zahartowane naostrzone) 5
27 Młotki ręczne 5
28 Wiadra do wody 3
29 Świdry 12 m/m, 16 m/m i 25 m/m do drzewa 15
30 Miotły brzozowe 10
31 Piła do obcinania szyn 1
32 Piłki do niej 1
33 Prasa do prostowania szyn i iglic 1
34 Wózek roboczy rozbieralny 1
35 Grzechotki ręczne 2
36 Świdry do grzechotek 10
37 Bańka z olejem mineralnym 5kg. 1
Materjały
Gwoździe 6 lub 8 1 skrz.
III Przedmioty oświetleniowe
1 Latarnia ręczna 4
2 Pochodnie smolne 200
3 Pochodnie naftowe lub naftowo-żarowe 10
4 Bańki na naftę 10,00 kg. 2
5 Lejek do nalewania nafty
IV Osprzęt wagonu
1 Szafa na drobne narzędzia 1
2 Lampa wisząca lub latarnia 1
3 Piec żelazny do ogrzewania wagonu 1
4 Wiadro do wody 1
5 Skrzynka do węgli 1
6 Stół 1
7 Taburety 2
Wagon-platforma
1 Szyny staroużyteczne typu używanego na szlakach w rejonie obsługiwanym przez pociąg 10
2 Łubki do nich 20
3 *) Śruby łubkowe do nich względnie 60 w zależności od typu 40
4 *) Haki nowe 400
5 Podklady nowe 50
6 Deski 50 m/m, długości około 5,00 m 30
7 Bale 75 m/m, długości około 5,00 m 10
8 Komplet zwrotnicy z krzyżownicą 1
*) śruby i haki winny być w szczelnej skrzynce
Co Kolega Edmundo sądzi na ten temat?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information