Jump to content

Co wolno dawać do identyfikacji a co nie.


michkil

Recommended Posts

Witam. Jestem tu nowy. Wiadomo staram się przestrzegać regulaminu, itp, czytam FAQ.

Zgodnie z reg. forum ptk 7
7)
Uwaga, zabronione jest zamieszczanie próśb o identyfikację niewypałów, niewybuchów, zapalników, części, elementów lub przedmiotów których posiadanie jest prawnie zabronione Kazdy watek z takowymi przedmiotami bedzie usuwany."

Czyli co wykopałem mausera zdekowanego" przez czas, bez zamka i nie mogę poprosić o jego identyfikacje-pochodzenie?
Link to comment
Share on other sites

Wszystko to co umieszczasz w identyfikacji robisz na wlasna odpowiedzialnosc.
Punkt, ktory przytaczasz jest chyba oczywisty.
Uwaga, zabronione jest zamieszczanie próśb o identyfikację niewypałów, niewybuchów, zapalników, części, elementów lub przedmiotów których posiadanie jest prawnie zabronione"
Link to comment
Share on other sites

ewentualnie wstaw foto fanta na trawie,poproś o ID i napisz że z racji że prawo zabrania posiadania takich rzeczy wróciło do ziemi"
zresztą nie trzeba mieć farta by trafić pustą skorupkę,albo przewiercony już nabój,karabin z przewiercona lufą i spiłowaną iglicą..tego zawsze pełno po lasach,wsio bezpieczne bez MW i MM:)
Link to comment
Share on other sites

Czyli co wykopałem mausera "zdekowanego przez czas, bez zamka "

Czyli musisz miec pelna swiadomosc ze wedlug polskiego prawa to nadal jest bron i grozi Ci do 8 lat pierdla za jego posiadanie. Nasze prawo przewiduje tylko jedna forme dekowania broni - przez uprawnionego rusznikarza. Rozsypujaca sie lufa tez jest wedlug naszego prawa istotna czescia broni i grozi taka sama kara jak za nieuprawnione posiadanie broni palnej. Warto i trzeba, we wlasnym interesie, o tym pamietac.
Link to comment
Share on other sites

Warto zacytować UoBiA:
Art. 5.
1. Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję.
2. Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są: szkielet broni, baskila, lufa,
zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.
3. Istotnymi częściami amunicji są: pociski wypełnione materiałami wybuchowymi,
chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami,
których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie
materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego.
Link to comment
Share on other sites

Dlugie, ale znac to sie powinno jak ktos mysli o koekcji broni :

Kwestie procedury pozbawiania broni palnej cech użytkowych reguluje art. 6a Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 52 poz. 525 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych (Dz.U.2004 Nr 94 poz.924).

Zgodnie z ww. przepisami:

1. Broń palna może zostać pozbawiona w sposób trwały cech użytkowych przez uprawnionego przedsiębiorcę, zgodnie ze specyfikacja techniczna określająca szczegółowo sposób pozbawiania cech użytkowych danego rodzaju, typu i modelu broni, wydana przez jednostkę uprawniona i zatwierdzona przez jednostkę uprawniona do potwierdzania pozbawienia broni palnej cech użytkowych.

2. Przez pozbawienie broni palnej w sposób trwały cech użytkowych rozumie sie pozbawienie cech użytkowych wszystkich istotnych części broni palnej w taki sposób, by mimo działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, nie była zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu ja zastępującego oraz do wywołania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych nie było możliwe.

3. Uprawnionym przedsiębiorca do pozbawiania cech użytkowych jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania broni, w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036).

4. Jednostka uprawniona potwierdza pozbawienie cech użytkowych po dokonaniu pozytywnej oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną. Potwierdzenie pozbawienia cech użytkowych odnotowuje sie w ewidencji broni palnej pozbawionej cech użytkowych, prowadzonej przez tę jednostkę.

5. Bron palna pozbawiona cech użytkowych oznakowuje sie w sposób wskazujący, że została ona pozbawiona tych cech.

6. Wydanie specyfikacji technicznej, pozbawienie cech użytkowych oraz dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednia specyfikacja techniczna jest odpłatne.

7. Jednostkami uprawnionymi do wydania specyfikacji technicznej są podmioty posiadające na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 ze zm., z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) uprawnienia do wytwarzania broni palnej lub wymienione w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9 ust. 4 tej ustawy, jako instytucje uprawnione do wydawania opinii w zakresie wytwarzania i obrotu bronią i amunicja.

8. Jednostka uprawniona do zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, typu i modelu i nanoszenia na niej stosownych oznaczeń jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji (CLK KGP).

9. Posiadacz broni palnej, przekazując bron do jednostki uprawnionej do pozbawienia cech użytkowych, okazuje pozwolenie na broń.

10. Przyjecie broni palnej do pozbawienia cech użytkowych potwierdza sie na piśmie.

11. Do czasu dokonania pierwszej rejestracji broni palnej pozbawionej cech użytkowych i potwierdzenia tego faktu w karcie rejestracyjnej bron traktuje sie jako broń palną, na którą wydano pozwolenie.

Rejestracja broni pozbawionej cech użytkowych
O zarejestrowanie broni pozbawionej cech użytkowych może wystąpić osoba, która ukończyła 18 lat i złoży w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Gorzowie Wlkp. niżej wymienione dokumenty:

1. Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji o zarejestrowanie w karcie rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych, w którym zawarte powinny być niżej wymienione dane:

a) oznaczenie miejscowości i daty,
b) imię i nazwisko wnioskodawcy,
c) imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,
d) nr PESEL i miejscowość urodzenia,
e) adres stałego zamieszkania (zameldowania) wraz z kodem pocztowym,
f) dowód osobisty - numer, organ wydający i data wydania,
g) opis broni: rodzaj, nazwa, marka, kaliber, nr fabryczny,
h) własnoręczny podpis wnioskodawcy

2. Dowód zakupu broni /faktura, rachunek, umowa kupna – sprzedaży.

3. Dokument potwierdzający pozbawienie broni cech używalności wystawiony przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji.

4. Dwa zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3x4 cm.

5. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie karty rejestracyjnej broni w wysokości - 82 zł z dopiskiem opłata za rejestracje broni"
Link to comment
Share on other sites

Art. 4. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:


4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:

a) broń białą w postaci:

- ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni,

- kastetów i nunczaków,

- pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,

- pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,Czyli bagnet czy szable albo inna kose posiadac mozna, ale na np. ostrze ukryte w lasce juz trzeba zezwolenie.
Link to comment
Share on other sites

Czytam i się zastanawiam...
Otóż dom ogrzewam kominkiem, i czasem muszę zmniejszyć wielkość klocka drewna wkładanego do tego kominka.
Parę dni temu troszeczkę nieumiejętnie posłużyłem się sprzętem do obróbki tego klocka i ten sprzęt złamałem.

Pojechałem do najbliższego sklepu z art. rolniczymi i kupiłem pałkę, ok. 80 cm posiadającą zakończenie z ciężkiego i twardego materiału", bo tak w istocie można opisać zwykłą siekierę, jeśli się ktoś uprze....

Właściwie, wg. ustawy wszystko można podciągnąć pod broń- bo jaka (dla skutecznie uderzonego) różnica, czy zginął od ciosu zadanego kijem bejsbolowym, a trzonkiem siekiery?
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information