Jump to content

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich


Recommended Posts

Kpr. Gwidon Salomon.

" Dnia 12 czerwca 1920 r.  w czasie szarży na nieprzyjacielską piechotę pod wsią Romanówka, przerwał kpr. Salomon wraz z kpr. Imachem, i ul. Badzowskim linię piechoty i uderzył z tyłu na nieprzyjaciela, wywołując tym brawurowym atakiem panikę w jego szeregach. Pełen energii i poświęcenia czyn kpr. Salomona i towarzyszy przyczynił się w znacznej mierze do pobicia nieprzyjaciela."

Salomon Gwidon kpr.JPG

Link to post
Share on other sites
 • Replies 943
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ppor. Franciszek Skibiński.

Za to, że "... w czasie akcji naszej  między Słuczą a Horyniem 29 czerwca 1920 r. , dowodząc podjazdem wywiadowczym wysłanym z rozkazu dowódcy 6 Dywizji, dotarł do nieprzyjaciela i stoczywszy z jego podjazdem walkę, wziął jeńców i dostarczył nam wiadomości, które zadecydowały o dalszej akcji 6 Dywizji."

skibinski francisz.JPG

Link to post
Share on other sites

Plut. Zygmunt Staniszewski.

" Podczas ataku nocnego na stację kolejową Koziatyn 14 P.Uł. miał zadanie zajęcia stacji towarowej i min. depot kolejowego, w którym umocnili się bolszewicy i ogniem karabinowym i km przeszkadzali w posuwaniu  się naszych oddziałów. Należało zbadać siły wroga w depot, by potem przeprowadzić atak. Na ochotnika zgłosił się na wypad plut. Staniszewski z dwoma ułanami.. czołgając się, dostali oni pomimo silnego bardzo strzału do samego depot i wyjaśnili sytuację, siły i miejsce km wroga. Przy tym wywiadzie zginęli ulani Łukaszewicz i Gamelin i ocalał jedynie Staniszewski, który zlożył szczegółowy meldunek o sytuacji dowództwu. .." 

Staniszewski Zygmunt plut.JPG

Link to post
Share on other sites

Kpr. Jerzy Strużyński.

" Kapral Jerzy Strużyński jako podoficer ordynansowy dowództwa grupy, wysłany na dworzec w Korosteniu, pod ostrzałem karabinów maszynowych, spostrzegł pociąg i dogonił go na piechotę. W drugim dniu walki kpr. Strużyński, idąc jako dowódca patrolu przez ulicę, został zaatakowany przez nieprzyjaciela i otoczony. Zawdzięczając to nadzwyczajnej odwadze i zimnej krwi, zmusił nieprzyjaciela do odwrotu i zrobił to , biorąc jeńców."

struzynski jerzy.JPG

Link to post
Share on other sites

Kpr. Antoni Tyjewski.

" W wypadzie na Korosteń kpr. Tyjewski dowodził plutonem, który otrzymał rozkaz podjechania do toru w pobliżu pociągu pancernego bolszewickiego i zerwania mu szyn kolejowych w stronę odwrotu. Kapral mimo ogromnego ognia bolszewickiego podłożył ładunek pod tory i doprowadził do jego wybuchu.Wybuch uszkodził podkłady, uniemożliwiając odwrót nieprzyjacielskich wagonów i kapral z tego skorzystał. Krzyknął do reszty plutonu, poprowadził atak, w którym zdobył dwa kulomioty i wziął do niewoli komisarza wojennego 587 batalionu, który zdradził cenne szczegóły dowództwu brygady."

Tyjewski Antoni kpr.JPG

Link to post
Share on other sites

Plut. Kazimierz Wojtulewicz.

" Plutonowy 1 szwadronu Wojtulewicz Kazimierz dnia 14 sierpnia 1920 r. po odrzuceniu nieprzyjacielskiej tyraliery i zaatakowaniu 1 szwadronu w lesie przez bolszewicki szwadron, gdy szwadron nasz, otrzymawszy rozkaz, wycofał się z placu boju, a plut. Peraz ciężko ranny leżał na ziemi, przy pomocy ułana 1 szwadronu Romualda Rybińskiego, nie zważając na ogień karabinów z taczanki,ogromnym wysiłkiem wciągnął rannego na swego konia i goniony przez kozaków, dowiózł rannego do pułkowego ambulansu, czym dał przykład ogromnego poświęcenia i odwagi."

Wojtulewicz Kazimierz plut.JPG

Link to post
Share on other sites

Ppor. Karol Wislouch.

Za to, że "...4 czerwca 1920 r. pod wsią Antonów, kierując ogniem dwóch taczanek, wyprzedził jeden z atakujących nieprzyjaciela szwadronów i zajechał na krótki dystans. Ze skrzydła przeciwnika celnym ogniem zadał mu niemałe straty, czyniąc duże wyrwy w szeregach  i dając przez to szwadronowi naszemu możliwość swobodniejszego zaatakowania ewakuujących się już przeciwników, czym niemało przyczynił się do zajęcia wsi."

Wislouch Karol ppor.JPG

Link to post
Share on other sites

Por. dr. Aleksander Wasilewski.

" Dnia 12 września 1920 r. przy forsowaniu rzeki Bugu pod niezwykle silnym ogniem artylerii i km wroga, spełniał obowiązki lekarza pułkowego, zaopatrywał rannych, których w tym boju było bardzo dużo, ewakuował ich, zachowując niezwykle zimną krew i przytomność umysłu. Odznaczył się przy tym energią, podając przykład i utrzymując w karności podległych sanitariuszy."

Wasilewski Aleksander por.JPG

Link to post
Share on other sites

Ppor. Harold Westermark.

Pośmiertnie. Za to, że "... 4 czerwca 1920 r. . w chwili, kiedy nasza piechota utraciła swe działa, rzucił się z własnej inicjatywy w szyku konnym na czele szwadronu ( siłą 61 szabel) na cztery szwadrony nieprzyjacielskie  odbić działa i zmusił nieprzyjaciela do odwrotu."

westermark harold.JPG

Link to post
Share on other sites

Plut. Władysław Walczyński.

" 12 lipca 1919 roku na czele swojego plutonu w pieszym szyku, z niezaprzeczonym męstwem rzucił się na Ukraińców zajmujących rosyjskie okopy na wzgórzu 397 pod wsią Chmielowa, zmusił ich do odwrotu, biorąc do niewoli 1 oficera i 45 szeregowych, zostawiając na polu walki rannych i zabitych 24 Ukraińców."

Walczynski Wladyslaw plut.JPG

Link to post
Share on other sites

Wachm. Eugeniusz Zarański.

" W bitwie we wsi Fedorówka 5 października 1920 roku wachm. Zarański  i plut. Marcin Ludwiczak w szarzy w konnym szyku na piechotę bolszewicką, rzucili się naprzód i znacznie wyprzedzając resztę żołnierzy plutonu, wpadli między łańcuch bolszewickiej piechoty i zarąbali dowódcę pułku i taki wzniecili popłoch w szeregach bolszewickich, że ten czyn zadecydował o zwycięskim spotkaniu, w którym wzięto przeszło 200 jeńców."

zaranski.JPG

Link to post
Share on other sites

Uł. Zygmunt Zatoński.

" Dnia 8 sierpnia 1920 r. w czasie nocnego ataku na wieś Wygoda, obsadzony przez pułk jazdy nieprzyjacielskiej wpadli ułan Zatoński i kapral Staniszewski pierwsi do wsi i nie strzelając, wdarli się w środek wsi, gdzie rzuciwszy bomby, wywołali popłoch w szeregach nieprzyjacielskich.Ten śmiały czyn wymienionych ułatwił w znacznej mierze zajęcie wsi."

Link to post
Share on other sites

Rtm. Kazimierz Duchnowski.

" Dnia 20 maja 1920 r w bitwie pod Nastaszką celem wyjaśnienia sił przeciwnika w sąsiedniej wiosce, udał się na wywiad z 20 ułanami. W wywiadzie tym natknął się na  przeważające sily wroga ( siłę do baonu), nie cofnął się, a brawurowo zaatakował wieś. Oszołomieni bolszewicy zmuszeni byli do odwrotu i wioska była wzięta, przy czym w ręce nasze wpadł jeden km i 25 jeńców. W czasie akcji, w której dowodził rtm. Duchnowski osobiście na czele, zagrzewając ułanów do ataku, był on ciężko ranny trzema kulami."

Duchnowski Kazimierz rtm.JPG

Link to post
Share on other sites

St. uł. Franciszek Dobrowolski.

" St. uł Dobrowolski w miesiącu czerwcu w bitwie pod wsią Czerwona, będąc posłany przez dowódcę szwadronu, by zbadał most na rzece w odległości kilometra od miejsca walki, znalazł się w ciężkiej sytuacji: dojeżdżając do mostu, zza pagórka niespodziewanie pokazało się trzech kozaków. St. uł. Dobrowolski, który zawsze odznaczał się tym, że w najtrudniejszych sytuacjach rozkaz sumiennie wykonywał, w tym wypadku dał dowód tego swemu dowódcy. Widząc, że kozacy go nie widzą,momentalnie zeskoczył z konia i z karabinem w reku, ostrzeliwując się na wszystkie strony, zdołał z zimną krwią połączoną wraz z niebywałą odwagą atak trzech kozaków na niego powstrzymać, kładąc jednego z nich trupem. Dwaj inni, widząc pomoc wysłaną przez dowódcę szwadronu dla Dobrowolskiego, zaczęli uciekać. Dobrowolski, któremu konia cudem nie zastrzelili, wskakując na konia i dobywając szabli, nie czekając na pomoc innych ludzi, rzucił się za kozakami, dopadając jednego, biorąc go żywcem do niewoli. Jest to jeden z podobnych czynów st. uł. Dobrowolskiego, który niejednokrotnie męstwem swym wzbudzał zdziwienie szwadronu."

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...
On 10/11/2006 at 9:06 AM, Sebastian p said:

Mojej Babci Brat Był w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich na nazwisko Isalski nie wiem w jakim okresie nie znam imienia i rangi Poszukuje Informacji na ten temat i Zdjęć Pułku.
Pozdrawiam

Nie wiem, czy ten tekst dotrze do Ciebie. Jeżeli tak, to wyślij mi e-maila: [email protected] Nie wiem, czy mówimy o tej samej osobie, ale mój dziadek to Andrzej Isalski, o którym prawdopodobnie piszesz... 

Edited by Mietek Oniskiewicz
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
 • 1 month later...
 • 1 month later...
 • 1 month later...
 • 3 weeks later...

Czołem Waszmościom 

Czy ktoś spotkał się z taką pozycją?

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich  Praca magisterska Olgierda N. 1984r.

150 stron maszynopisu

format A4 + kilka reprodukcji zdjęć

W treści wiele nieścisłości, można to przypisać skąpym materiałem źródłowym. Wiele wydań i publikacji ukazało się w latach późniejszych.

Autor pisze że, ,,braki w źródłach skłoniły mnie do nawiązania kontaktów z ułanami 14 pułku"

W mojej ocenie, jeszcze jedno opracowanie dziejów  14 PUJ - ciekawa pozycja

Link to post
Share on other sites

Dokładnie 25 lat później, kiedy Ułani " Czternastki" prawie w komplecie " galopowali w Niebieskim Garnizonie", młodzi ludzie decydujący się na temat Pułku w pracach magisterskich, mieli co wybierać w pokaźnym zbiorku źrodeł 😉 W dużej mierze dzięki Ułanom Jazłowieckim, którzy przed odejściem, postarali się, choćby opracowaniem londyńskim z 1988 roku, aby pamięć o Pułku nie wygasła...

Ta 110- stronicowa praca dotyczy tylko walk wrześniowych. Z pracą wspomnianą przez Kolegę nie zetknąłem się. Miałem natomiast do wglądu dwie inne, jedną z lat 90- tych poświęconą walkom Pułku w latach 1918- 1920 i drugą z początków wieku o historii Pułku w latach 1918- 1947. W drugiej Koleżanka korzystała ze źródeł, właśnie dzięki kontaktowi  z Weteranami. Praca o tyle ciekawa, ze wiele wiadomości  i ikonografii tam zawartych, do tej pory nie były wykorzystane w dotychczasowych opracowaniach.

Tutaj przykład mnogości materiałów dostępnych w 2009 roku...

mag1.JPG

mag2.JPG

mag3.JPG

mag4.JPG

mag5.JPG

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...

Important Information