Jump to content
Sign in to follow this  
Sebastian p

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich

Recommended Posts

Ppor. Wacław Dąbrowski.

Pośmiertnie... " Za to,  iż dnia 8 czerwca 1920 r. pod wsią Weryhorówką z plutonem km wstrzymywał ogniem napór ogromnych sił wroga, dał możliwość wycofania się oddziałów w porządku, przy czym był ciężko ranny, od której to rany natychmiast zmarł."

Dabrowski Waclaw ppor.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ppor. Ryszard Garniewicz.

Za to, że "...  w 25 kwietnia 1920 r.  pod Białopolem z 10 ułanami na nienaruszonego  natarciem nieprzyjaciela, zdobywając automobil opancerzony, 15 karabinów maszynowych i 130 jeńców."

 

Garniewicz Ryszard ppor.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ppor.Edward Godlewski.

Za to, że "... w bitwie pod Smaszowem w dniu 1 sierpnia 1920 r.  na czele 4 szwadronu w szyku konnym zdobył wschodnią część wsi Smaszowa zajętej przez przeważające siły bolszewików pod silnym ogniem artyleryjskim i km, oraz odbiwszy kontratak utrzymał się przez dwie godziny w powierzonym sobie odcinku aż do nadejścia pomocy i ostatecznego wypełnienia przez cały pułk zadania."

 

Godlewski Edward ppor.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uł. Antoni Grudziński.

Za to, że " ... 11 lipca 1919 roku pod Jazłowcem, podczas szarży na okopaną piechotę ukraińską, nie bacząc na silny ogień, dopadł jako jeden z pierwszych okopów, rąbiąc na wszystkie strony. Widząc, że ze skrzydła spieszy z pomocą nieprzyjacielowi km na wózku, rzucił się na niego i nie zważając na grad kul dopadl do maszynki, rąbiąc obslugę i zdobywając km."

Grudzinski Ant.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wachm. Władysław Gwoździński " Aniołek".

Za to, że "... bedąc felczerem medycyny, podczas walk o stację kol. Koziatyn w dniu 27  kwietnia 1920 roku, z narażeniem  życia i pod gradem kul wroga  opatrywał rannych i wynosił ich  z pola walki. Tak wyniósl min. Dlędzickiego, Damajkę i innych. Prócz wykazania tej osobistej odwagi, był on przykładem  męstwa dla innych ułanów biorących udział w akcji." 

Gwozdzinski Wladyslaw wachm.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Plut. Franciszek Haczkowski.

Za to, że "...w czasie akcji 12 września 1920 roku pod Paromowem, gdy dowódca jego plutonu został ranny, sam otrzymawszy lekką ranę, stanął na czele i zmusił pluton, mocno ostrzelany przez artylerię nieprzyjaciela, do pozostania na miejscu, a ustawiwszy km, celnym ogniem zatrzymał oddziały atakującego nieprzyjaciela, czym uratował sytuację i uchronił nasz oddział od strat."

Haczkowski Franciszek plutonowy.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kpr. Tadeusz Imach.

Za to, że " ... dnia 12 sierpnia 1920 roku  w czasie szarży na wieś Pomianówka, przerwał wraz z kpr. Salomonem  i uł. Bordoniem pierwszą linię przeciwnika i uderzył na tyły nieprzyjaciela, wzbudzając tym brawurowym atakiem panikę w jego szeregach. Pełen odwagi i poświęcenia czyn kpr. Imacha przyczynił się w znacznej mierze do ostatecznego pokonania przeciwnika."

Imach tadeusz kpr.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Por. Czesław Jakubowski.

Pośmiertnie... "Dnia 9 października 1920 roku w ataku naszym na Korosteń, otrzymał por. jakubowski rozkaz zaatakowania ze swoim 4 szwadronem z czoła, pułku bolszewickiego, który okopał się między Czełówką a Korosteniem. Por. Jakubowski podprowadził swój spieszony szwadron i powierzone mu km- y pod sama pozycję wroga ( około 50 metrów) i silnym ogniem związał go walką i zmusił nieprzyjaciela do skoncentrowania całej swej uwagi na swoim pododdziale. Sam, wyprzedzając tenże celem uporządkowania ataków, padł 10 kroków od okopów wroga."

Jakubowski Czeslaw por.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ppor. Aleksander Kwiatkowski.

Za to, że "...w bitwie pod Nastaszką dnia 14 sierpnia 1920 roku, na czele technicznego szwadronu szarżą w szyku konnym  na kilkakrotnie liczniejszego nieprzyjaciela, powstrzymał dalszy napór tegoż."

Kwiatkowski Aleksander ppor.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

St. ul. Kazimierz Kuźma Kuźmiński.

Za to, że ... "Będąc karabinowym nr.2 szwadronu KM, podczas ogólnego ataku  stacji Koziatyn 27 kwietnia 1920 roku, z własnej inicjatywy pod silnym ogniem karabinów i km- ów wroga, ustawił swoją maszynkę na otwartej, silnie ostrzeliwanej pozycji i z niej ze swej strony ostrzeliwał flankę nieprzyjaciela, który ostrzału tego nie wytrzymał i cofnął się. Czyn ten znacznie ułatwił atak naszym oddziałom."

kuzma.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rtm. Piotr Massalski.

Za to, że :... w bitwie pod Szubanowem dnia 2 sierpnia 1920 roku, na czele dwóch spieszonych szwadronów, brawurowym atakiem przeforsował groblę bronioną przez pułk piechoty bolszewickiej i pierwszy wdarł się do wsi Szubanowo, biorąc jeńców , oraz trofea."

Massalski Piotr  rtm.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

W dniu dzisiejszym, w 80 rocznicę szarży Pułku na przedpolach Warszawy, na grobach Ulanów Pułku poległych wtedy, zaplonęły płomyczki pamięci...

waw2.JPG

waw4.JPG

waw6.JPG

waw7.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wachm. Julian Matassow.

Za to, że "...biorąc udział na taczance w walce pod wsią Putowarówka w dniu 4 czerwca 1920 roku, zobaczywszy nasze jedno działo bez ochrony i nie mogące się obronić przed zbliżającym się szwadronem jazdy nieprzyjacielskiej, zajechał taczanką przed działo i pomimo bliskości wroga celnym ogniem karabinu maszynowego zmusił go do cofnięcia się, czym uratował działo."

Matasow Julian wacm.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wachm. Bronisław Małek.

"W boju pod Antonowem w czerwcu 1920 roku, w chwili, gdy Pułk cofał się pod naciskiem przeważających sił kawalerii Budionnego, 3 szwadron 14 P.Ul. Jazłowieckich osłaniał odwrót. Nagle pojawił się oddział bolszewicki na lewym skrzydle, co groziło otoczeniem. Dowódca szwadronu por. Westermark w krytycznej chwili był na prawym skrzydle i nie widział niebezpieczeństwa. Wtedy wachm. Małek samodzielnie  poderwał jeden z plutonów, zaatakował szwadron bolszewicki i odpędził wroga., ratując szwadron od otoczenia. Przy czym, mimo kilku ciężkich ran odniesionych w ataku, pozostał w szyku dowodząc plutonem, aż do chwili przybycia dowódcy szwadronu."

Malek Bronislaw wachm.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ppor. Władysław Nowacki.

" Podchorąży Nowacki Władyslaw w miesiącu czerwcu pod wsią Antonówka jako dowódca plutonu, widząc szarżujących kozaków na naszą artylerię, która niechybnie mogłaby wpaść w ich ręce i zdając sobie z tego sprawę, z garstką  ludzi swego plutonu rzucił się na szarżujących kozaków w liczbie znacznie przeważającej. Z taką śmiałością i zdecydowaniem, iż natarcie odbił i tym armaty uratował. Podchorąży Nowacki szedł na pewną śmierć, lecz pewność i męstwo, z jaką się rzucił, przyczyniły się do tego, iż nie tylko ją zażegnał, ale wyszedł zwycięsko  z tak trudnego położenia, w jakim się znalazł...

Drugi czyn bohaterski pchor. Nowackiego miał miejsce w miesiącu sierpniu pod wsią Radzitwór- gdzie rzucił się z kilkunastoma ludźmi  na większy oddział bolszewicki, mający taczankę z karabinem maszynowym. Oddział rozbił, a taczankę z " maszynką" przyprowadził do swego oddziału."

Nowacki Wladysla ppor.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Por. Karol Olszewski.

 "  Dnia 14 maja 1920 roku  był wysłany z patrolem ułanów ( około 30 koni) na głęboki wywiad, który miał wyjaśnić siły wroga na odcinku całej Dywizji Jazdy. Por. Olszewski idealnie wykonał to zadanie, zagłębił się rozśrodkowanie nieprzyjaciela na 100 "z górą kilometrów, napotykane po drodze  oddziały wroga i obozy niszczył, czym wzbudził popłoch wśród wroga. I w 10 dni po wyruszeniu patrolu powrócił, mając kilku tylko rannych ułanów, dostarczając bardzo cennych wiadomości i sygnalizując zbliżanie się wojsk Budionnego."

Olszewski Karol por.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wachm. Mikołaj Oksza Czechowski.

" Dnia 3 sierpnia 1920 roku w bitwie pod Michałówką ( na wschód od Radziwiłłowa), pod ogniem trzech manewrujących pociągów pancernych, zerwał tor kolejowy, przez co wysoce przyczynił się do ich unieruchomienia i do pomyślnoći całej akcji." 

Oksza Czachowski Mikolaj wachm.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rtm. Kazimierz Plisowski.

Za to, że " ... w dniu 27 maja 1920 roku pod wsią Nastaszką, gdy oddział 14 Pułku Ulanów rtm. Duchnowskiego, zdziesiątkowany, zmuszony był do cofnięcia się, a sam rtm. Duchnowski był ciężko ranny, por. Plisowski na czele 1 szwadronu brawurowym atakiem  zadał przeciwnikowi straty i odciążył całe skrzydło brygady. Zmusił nieprzyjaciela do cofnięcia  się i wstrzymał jego napór, aż do momentu cofnięcia się całej brygady."

 

Plisowski Kazimierz por.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Por. Dymitr Pedachowski.

Pośmiertnie, za to , że  " ...broniąc wsi Zielonej na czele szwadronu KM 8 sierpnia 1920 roku, pozostał mimo najcięższych warunków na posterunku i zasłaniał odejście Pułku aż do chwili otrzymania ciężkiej rany." 

Sp. Pedachowski Dymitr por.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Por. Józef Poznański

" Dnia 16 sierpnia 1920 r. w czasie akcji na Nowosiółkę, Lisko, Kędzierzawiec, Dziunków, wysłany z dwoma szwadronami... samodzielnie kierował akcją obu szwadronów. Osobiście prowadził podjazdy do stanowisk nieprzyjacielskich- mimo silnego ognia km wroga- dając przykład niezaprzeczalnej odwagi młodym i niedoświadczonym ochotnikom."

Poznanski Jozef por.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rtm. Modest Romiszewski.

Za to, że "... dowodząc od dnia 27 kwietnia 1920 r. akcją wzięcia stacji kolejowej Koziatyn dwoma szwadronami, osobiście kierował atakiem tych dwóch szwadronów, był w boju przykładem dla ułanów i z narażeniem życia szedł w pierwszej linii. Równocześnie prowadząc ten atak, w krańcowym lewym skrzydle zręcznym manewrem wykonanym z własnej inicjatywy odciął drogę odwrotu w tę stronę nieprzyjacielowi i zmusił go do cofania się w popłochu w stronę stacji, która była już zajęta przez inne szwadrony. W akcji tej był wzięty km i kilkuset jeńców."

Romiszewski Modest rtm.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pchor. Tadeusz Radzymiński.

" W bitwie pod Kosmowem 14 września 1920 r. , w czasie forsowania rzeki Bug,  pchor. Radzymiński  Tadeusz, będąc ze swoim plutonem prawą osłoną 4 szwadronu 14 P.Uł. Jazłowieckich, zaskoczony znienacka przez przeważający liczebnie oddział kawalerii nieprzyjacielskiej, z zimną krwią i bezprzykładnym męstwem, mimo bardzo silnego ognia km i karabinów ręcznych, atak odparł, trwając niezachwianie na swoim stanowisku. Widząc pierzchającego pod naciskiem szarży swego szwadronu nieprzyjaciela, przechodzi do akcji zaczepnej. Zmusza szarżą nieprzyjaciela do ucieczki, biorąc kilku jeńców i kilkunastu bolszewików pokotem."

Radzyminski Tadeusz pchor.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ppor. Jerzy Skarbek Rudzki.

Pośmiertnie, "... za rzucenie się ze swym plutonem na kilkakrotnie liczniejszego nieprzyjaciela w bitwie pod Michałówką , 3 sierpnia 1920 roku i zdobycie armaty z trzema jaszczami. Atak ten bezprzykladną odwagę opłacił ciężką raną."

Sp. Skarbek Rudzki Jerzy pporx.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pchor. Włodzimierz Schild.

" Dnia 12 sierpnia 1920 r., w czasie ataku na wieś Srebrna, dowodził wachm. Schild plutonem i z okrzykiem "naprzód!" rzucił się pierwszy do ataku na groblę broniącą dostępu do wsi- obsadzoną przez piechotę bolszewicką. Silny ogień przeważającego nieprzyjaciela nie powstrzymał atakujących- zachęceni nawoływaniem i przykładem osobistym wachm. Schilda, ułani wypali wroga z grobli, zdobywając ją. Mimo wysiłków bolszewików, by odbić tę groblę, utrzymał się na niej wachm. Schild aż do przybycia posiłków. Zajęcie i utrzymanie tego punktu było niezbędne do zdobycia wsi. Przez swe mężne zachowanie umożliwił więc wachm. Schild zdobycie wsi Srebrna."

Schild Wlodzimierz pchor.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Plut. Mieczysław Sienkiewicz.

" Dnia 12 sierpnia 1920 r. szwadron znajdował się na placówce na kurhanie Mogiła pod Józefowem. Celem ubezpieczenia z lewego skrzydła został wysłany patrol dwóch ludzi pod komendą plut. Sienkiewicza, mający za zadanie , kto jest we wsi Szygłówce. Plut. Sienkiewicz dotarł do wsi i stwierdził, że jest zajęta przez silny podjazd kozacki. Wtedy plut. Sienkiewicz zaatakował ze swymi ludźmi ten podjazd, zmuszając go do opuszczenia wsi, przy czym wlasnoręcznie zarąbał dwóch kozaków, a trzeciego wziął do niewoli, dostarczając w ten sposób dowódcy szwadronu cennych wskazówek."

Sienkiewicz Mieczyslaw plut.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...

Important Information