Jump to content

Sensacyjne odkrycie w Centralnym Archiwum Wojskowym


Recommended Posts

Warszawa-Rembertów, 16 grudnia 2016 r.

W trakcie trwającego w CAW WBH skontrum zasobu natrafiono na będące poza ewidencją i dotychczas nieudostępniane teczki dotyczące Grudnia 70.

W związku z dużym zainteresowaniem powyższymi materiałami archiwalnymi pragniemy zaprezentować Państwu ich cyfrowe kopie obejmujące m.in.:

- meldunki operacyjne z okresu poprzedzającego demonstracje i strajki zapoczątkowane 14 grudnia 1970 r.;
- dokumenty o charakterze planistyczno - operacyjnym;
-mapy operacyjne dot. akcji wojskowej w Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie;
-dzienniki bojowe i sprawozdania z użycia broni przez jednostki wojskowe w grudniu 1970 r.;
-plany i struktury dowodzenia jednostkami wojskowymi w Grudniu 70 roku.
teczka o sygn. 00171/1971
teczka o sygn. 00172/1971
teczka o sygn. CAW 1838/94/25
http://wbh.wp.mil.pl/pl/1.html
To na stronie Centralnego Archiwum Wojskowego Wojskowego Biura Historycznego.
Tyle sensacji. A fakty? Fakty są takie, że dokumenty są dostępne i znane od 2001 roku. Niektóre z nich, z mapami włącznie były nawet publikowane.(Przegląd Historyczno - Wojskowy 1/2001).
Brawo CAW! Kompetencji to wam nie zazdroszczę.
Janusz Matusiak
Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
Raporty Wojciecha Jaruzelskiego z lat 1946-47, czyli z okresu zbrojnego utrwalania władzy komunistycznej w Polsce, odnaleziono w archiwach Wojskowego Biura Historycznego. O odkryciu dziesiątków raportów" poinformował w piątek szef WBH Sławomir Cenckiewicz.

- Trzeci tydzień przebijam się przez akta LWP (Ludowego Wojska Polskiego - PAP) związane z fizyczną likwidacją Żołnierzy Niezłomnych! Jest tego tysiące... No i dzisiaj - teczka po teczce - 5. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. A tam... setki stron z kpt. Wojciechem Jaruzelskim w roli głównej - krwawy sprawozdawca z krwawych wypraw na żołnierzy AK, NSZ i WiN - poinformował Cenckiewicz na swoich kontach w mediach społecznościowych.

Wśród dokumentów, które opublikował szef WBH, jest Sprawozdanie o stanie i działalności band terrorystycznych na terenie powiatu Piotrkowskiego w miesiącu listopadzie 1946 r." - Organizacja WiN jest całkowicie zakonspirowana i ma za zadanie prowadzenie akcji propagandowej, zwalczanie czynników władzy państwowej i działaczy partii demokratycznych oraz przenikanie przez swych członków do wszystkich urzędów i instytucji Państwowych w celu prowadzenia tam wywrotowej działalności - czytamy w cyfrowej kopii dokumentu, pod którym podpisał się oficer zwiadu 5. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, kpt. Jaruzelski.

- Dyscyplina w bandach (bojówkach) opiera się przede wszystkim na beznadziejności ich położenia t.j. całkowitego skompromitowania wobec władz poszczególnych ich członków, którzy obecnie po dokonaniu wielkiej ilości przestępstw nie widzą możliwości powrotu na uczciwą drogę i dlatego też kontynuują swą działalność będąc zdecydowanymi używać wszystkie istniejące środki do walki z ustrojem demokratycznym - czytamy w raporcie.

- Odpowiednikiem stanu moralnego band są ich czyny i metody - rabunku, gwałtu i terroru - głosi sprawozdanie.

Innym dokumentem, opublikowanym przez Cenckiewicza, jest Sprawozdanie o działalności band i przeciwdziałaniu pododdziałów własnych na terenie powiatu Piotrków i Radomsko", które przygotowano na przełomie lat 1946-47. Dokument zawiera informacje m.in. o zatrzymaniu żołnierza LWP i odebraniu mu broni. - W dniu 27. 12. 46 r. o godzinie 19.00 w pobliżu stacji Piotrków, został zatrzymany przez 4-ch nieznanych osobników żołnierz 19 baonu saperów w Krakowie. Bandyci po zatrzymaniu żołnierza wydali mu rozkaz Ręce do góry" i w tej pozycji zaprowadzili go do majątku Belzatka pow. Piotrków, gdzie zabrali od niego automat i następnie zwolnili - czytamy w raporcie, pod którym także figuruje nazwisko kpt. Jaruzelskiego.

Dyrektor WBH zaznaczył, że znał kilka sprawozdań Jaruzelskiego z okresu jego walki z antykomunistycznym podziemiem z książki historyka wojskowości Lecha Kowalskiego. Badacz ten jest autorem biografii ostatniego przywódcy PRL pt. Jaruzelski. Generał ze skazą". Cenckiewicz zastrzegł jednak, że odkrytych dokumentów jest znacznie więcej". - Z niektórych dopiero ściągamy te postkomunistyczne zapory w postaci gryfów tajności. Po 28 latach III RP! - dodał.

- I pomyśleć, że taki zbrodniarz miał państwowy pogrzeb, a Prezydent RP żegnał go słowami: Żegnam jednego z ostatnich symbolizujących trudny, a często tragiczny los pokolenia czasów powojennych, pokolenia głębokich, bolesnych podziałów, polityka, żołnierza, człowieka dźwigającego ciężar odpowiedzialności za najtrudniejsze i za najbardziej chyba dramatyczne decyzje w powojennej historii Polski" - przypomniał Cenckiewicz.

- Cóż Jaruzelski symbolizował i dźwigał w historii Polski? Poza ofiarami, które miał na sumieniu... - dodał.

Fakty dotyczące przeszłości Jaruzelskiego, który od jesieni 1945 r. do początków 1947 r. brał udział w walkach z polskim podziemiem niepodległościowym były wcześniej znane historykom. W 1947 r. Jaruzelski wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej (od grudnia 1948 r. - Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Skończył Akademię Sztabu Generalnego oraz skrócone studia strategii w Akademii Wojskowej im. Woroszyłowa w Moskwie.

W 2006 r. media ujawniły dokumenty z IPN, z których wynikało, że Jaruzelski, pod pseudonimem Wolski", współpracował w latach 1949-54 jako agent informator z Informacją Wojskową. Informacja Wojskowa była uzależnionym od ZSRS organem kontrwywiadu wojskowego, odpowiedzialnym m.in. za masowe represje wobec żołnierzy WP i AK. Jaruzelski nazwał te informacje pomówieniem. Jako rednię" określił zaś opisany w 2010 r. przez Biuletyn IPN" raport kontrwywiadu NRD z 1986 r., z którego miało wynikać, że został zwerbowany w 1952 r. do współpracy z IW przez jej ówczesnego oficera Czesława Kiszczaka.

Wojciech Jaruzelski był ostatnim przywódcą PRL, współtwórcą Okrągłego Stołu; w 1989 r. został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta PRL, następnie RP; sybirak, żołnierz 1. Armii Wojska Polskiego; w latach 1968-83 szef MON; odpowiedzialny za udział WP w inwazji na Czechosłowację i wykorzystanie armii do krwawego tłumienia protestów na Wybrzeżu w 1970 r.; w lutym 1981 r. objął urząd premiera; od października 1981 r. do lipca 1989 r. I sekretarz KC PZPR; w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. wprowadził stan wojenny, stając na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON); odpowiedzialny za masowe represje stosowane w tym okresie wobec społeczeństwa; w 1985 r. zrezygnował z funkcji premiera, obejmując stanowisko przewodniczącego Rady Państwa (1985-89).

http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/aktualnosci/artykuly/555620,raporty-jaruzelski-ipn-cenckiewicz-komunizm-polska-historia.html
Link to comment
Share on other sites

Przez ostatnich kilka lat, złych lat", Centralne Archiwum Wojskowe wydawało różne publikacje z materiałami źródłowymi. Było ich ponad 20, plus - minus 4 - 5 rocznie. Wojskowe Biuro Badań Historycznych wydawało 4 numery Przeglądu Historyczno Wojskowego. Przez ostatnie półtora roku rządów naczelnego historyka RP wydano jeden numer Przeglądu i zero publikacji.
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information