Jump to content

Ustawienie tabliczek na grobach żołnierzy W.P. i Powstańców Wlkp.


YARD

Recommended Posts

Fotki:
http://elka.pl/content/view/86879/79/

https://www.facebook.com/Pamięć-Powstania-Wielkopolskiego-1234336229940035/


W hołdzie powstańcom wielkopolskim
Zbliżająca się rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego była okazją do upamiętnienia powstańców z naszego regionu. 17 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość uhonorowania zasłużonych żołnierzy spoczywających na cmentarzu w Starych Oborzyskach.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w miejscowym kościele, po której nastąpił krótki program słowno – muzyczny oraz rys historyczny upamiętnionych w tym dniu osób. Następnie na parafialnym cmentarzu uhonorowano okolicznościowymi tabliczkami powstańców wielkopolskich i żołnierzy polskich.
Uhonorowani powstańcy i żołnierze to: Jan Szymański - Powstaniec Wielkopolski, żołnierz Wojsk Wielkopolskich, Jan Nowicki - Powstaniec Wielkopolski. W trakcie I wojny światowej walczył w armii niemieckiej, pod Verdun. Teodor Raszewski - Powstaniec wielkopolski, rotmistrz 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich, syn pierwszego Starosty Kościańskiego - Gustawa Raszewskiego, Jan Cichocki - Powstaniec Wielkopolski, Żołnierz Wojsk Wielkopolskich, Stanisław Nowak - Powstaniec Wielkopolski, Żołnierz Wojsk Wielkopolskich oraz Stanisław Horyński, który służył w Dywizjonie Myśliwskim 309.
Po uroczystościach na cmentarzu wszyscy zebrani przemarszem udali się na teren miejscowej szkoły gdzie odbył się pokaz techniki kawaleryjskiej Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Wielkopolskich oraz inscenizacja potyczki z okresu powstania wielkopolskiego w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych: 3. Bastionu Grolman, Grupy Operacyjnej Maxxim, Towarzystwa Działań Historycznych 57. Pułku Piechoty oraz GRH Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 Grupa Leszno. Czynna była również strzelnica obsługiwana przez Stowarzyszenie Historyczne i Strzeleckie im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej.
Organizatorzy składają ogromne podziękowania panu Jarosławowi Dzikowskiemu i Kołu Przyjaciół Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, delegacjom 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza i Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kościanie, harcerzom, pocztom sztandarowym oraz Orkiestrze Dętej OSP w Kościanie za uświetnienie uroczystości, księdzu proboszczowi Wojciechowi Słomińskiemu za przygotowanie liturgii, pracownikom i chórowi szkoły w Starych Oborzyskach za przygotowanie prezentacji, a także miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej za zabezpieczenie trasy przemarszu, jak również rodzinom zmarłych i licznie zgromadzonym parafianom za udział.
Z fB Gmina Kościan
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 8 months later...

W sobotę odbyła się, w Nowym Luboszu k. Kościana, uroczystości ustawienia pamiątkowych tabliczek przy grobach Powstańców Wielkopolskich i żołnierzy Wojska Polskiego. Na drodze pod lasem ;) przeprowadziliśmy udaną inscenizację potyczki z iemieckim Grenzschutz'em".

Więcej fotek tu: http://www.facebook.com/Pamięć-Powstania-Wielkopolskiego-1234336229940035/
Fotki - Jerzy Kościjanczuk

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Na cmentarzu komunalnym w Kościanie odsłoniliśmy kolejną tabliczkę upamiętniającą Powstańca Wielkopolskiego. 
Władysław Michalak 
Syn Walentego
Ur.: 1898-09-10, w Poninie, powiat Kościan.

Uchwałą Rady Państwa odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Michalak Władysław brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku: 14-1-1919 w szeregach Baonu Kościańskiego w potyczkach na froncie leszczyńskim pod dowództwem por. Sikory i Maya. Po zakończeniu Powstania wcielony do 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich do odbycia służby wojskowej, skąd zwolniony w 1921 roku. Był czynnym członkiem Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. W latach 70-tych XX w mianowany na stopień podporucznika. W uroczystości uczestniczyła rodzina Powstańca i rekonstruktorzy z Stowarzyszenia im. "Kościańskiej Rezerwy Skautowej" przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i lokalnych mediów .

koscian.jpg

kości.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

W dniu 29 czerwca odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem Powstańca Wielkopolskiego Juliana Fabiańczyka, który spoczywa na cmentarzu komunalnym w Kościanie.
Na początku uroczystości nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Placu Paderewskiego w Kościanie. Kolejny etap uroczystości odbył się na cmentarzu komunalnym w Kościanie. Przy grobie Juliana Fabiańczyka ustawiono Tabliczkę Pamiątkową oraz złożono kwiaty.

Julian Fabiańczyk
Harcerz. Powstaniec Wielkopolski. Żołnierz Wojska Polskiego.
Urodzony 1900-01-06 w Wanne - Niemcy, zmarł 1975.02.16 w Kościanie.
Rodzice: Marcin, Wiktoria.

Julian Fabiańczyk od 01.11.1918 r wraz z braćmi Stefanem i Kajetanem, brał udział w pracach konspiracyjnych Drużyny Skautowej im. Jana Sobieskiego w Kościanie. 
W nocy 29 na 30.12.1918 r. brał czynny udział przy wykradaniu broni z magazynów niemieckich koszar w Kościanie, akcja pod kryptonimem „Wolność”. 
W styczniu 1919 r. uczestniczył w walkach powstańczych pod Rakoniewicami, Wolsztynem i Lesznem pod dowództwem Józefa Kamińskiego. 
W latach 1919-21 odbywał czynną służbę wojskową w Wojsku Polskim. W cywilu był mistrzem szewskim.
Przed II Wojną Światową wyemigrował do Belgi. 12 maja 1940 r. wcielony został do 3 Dywizji we Francji, 23 czerwca dostał się do niemieckiej niewoli, zbiegł 25 czerwca. W czasie okupacji brał udział w organizacjach Ruchu Oporu od 1940 r. do 1944 r. Założyciel Towarzystwa Polskiej Pomocy Wzajemnej i Polskiej Organizacji Wojskowej w Eisden. Był organizatorem i dowódcą antyniemieckiej grupy ruchu oporu. Po wstąpieniu do Armii Polskiej na Zachodzie był żołnierzem 2 Korpusu, gdzie odznaczony został Krzyżem Walecznych. Miał stopień starszego sierżanta. Po wojnie był prezesem zarządu Towarzystwa Śpiewu "Lutnia" i działaczem Cechu Rzemieślniczego w Kościanie. W latach 1946-60 prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa.
W 1972 r. mianowany na stopień podporucznika.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal Niepodległości, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921, Krzyż Partyzancki, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Odznaka Grunwaldzka.
Tablica ustawiona przez Rodzinę, Koło Przyjaciół Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, Stowarzyszenie im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej, Pamięć Powstania Wielkopolskiego.

kościann.jpg

kościanna.jpg

Edited by YARD
Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

W Bonikowie odbyła się uroczystość ustawienia tabliczek przy grobach Powstańców Wielkopolskich. W uroczystości brały udział Stowarzyszenie imienia "Kościańskiej Rezerwy Skautowej", Grupa Rekonstrukcji Historycznej "ŻWIR", Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Ehrhardt M17.

Stanisław Woliński
urodzony 10.11. 1897 r. zmarł w 1952r
Powstaniec Wielkopolski

Józef Skrzypek
Powstaniec Wielkopolski, żołnierz Wojsk Wielkopolskich.
Rodzice: Jan, Józefa z d. Matuszczak
Urodzony 03.07. 1898 r w Bonikowie, zmarł 04.08.1976 r
W czasie I Wojny Światowej przymusowo powołany do armii niemieckiej. Na wieść o rezygnacji Wilhelma II z tronu i kapitulacji wojsk niemieckich, z grupą Polaków wsiadł do pociągu wracającego z pierwszej linii frontu i tak dostał się do domu. Tutaj zaraz zgłosił się do Kompanii Kościańskiej dowodzonej przez Stefana Maya, biorąc udział w walkach w stopniu szeregowca, na odcinku Leszno i Wolsztyn. Po sformowaniu regularnych jednostek wojskowych przez ppłk. Śliwińskiego i ppłk. Szyszkę wstąpił do 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich (60 p.p.). Po zakończeniu działań wojennych rozpoczął pracę w Związku Melioracji Obry i Dorzecza na stanowisku kierownika. Okres okupacji przepracował na tym samym stanowisku, przyjmując do pracy poszukiwanych przez gestapo, wysyłał ich na najdalsze odcinki pracy pod przybranymi nazwiskami. Dla kilkunastu postarał się o podrobione dowody, tak że mogli się przedostać do G.G. Całą okupację pracował na tym stanowisku także po wojnie aż do czasu przejścia na emeryturę.
W 1972 r mianowany na stopień podporucznika.
Uchwałą Rady Państwa z dnia 06.02.1974 r odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Przy grobie. .Franciszek Urbański
Powstaniec Wielkopolski
Urodzony 1892. 12. 03 w Darnowie , zmarł 1970.08.09
Rodzice: Walenty, Józefa

Franciszek Urbański brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Od 01.01.1919 w oddziale z Konojadu, którego dowódcą był kpt. Frąckowiak, udział w walkach pod Wolsztynem. Od 17.01.1919 w Kompanii Kościańskiej, na froncie południowym. Po zakończeniu Powstania Wielkopolskiego zwolniony z wojska jako rocznik niepoborowy, w stopniu kaprala. Uchwałą Rady Państwa z 1958 r odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Tablica ustawiona przez Rodzinę, Koło Przyjaciół Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, 

79868116_1431639450343352_2862697175681335296_n.jpg

klimm.jpg

19cd0f4a40.jpg

kli.jpg

79411859_3549661755074126_7365504544794476544_o.jpg

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
W ostatni weekend maja na cmentarzu Miłostowo w obecności Rodziny oznaczyliśmy grób Jana Mikulskiego tabliczką z Jego biogramem.
Całą akcję zorganizował niezawodny sierżant-szef.

Żal było nie skorzystać z pięknej pogody i nie wybrać się na krótkie ćwiczenia do miłostowskiego lasu, kryjącego w sobie liczne pamiątki po obu wojnach światowych.

fot. OKW,
Jan Mikulski
ur: 1901.11.08 Klasak, pow. Kępno, zm. 1.11.1975 r.
Powstaniec Wielkopolski. Podporucznik rezerwy Wojska Polskiego.
Jan Mikulski zgłosił się ochotniczo w dniu 28.12.1918 do organizacji powstańczej w Poznaniu Hotel Bazar. Przydzielony do grupy rozbrajającej niemieckie ośrodki wojskowe jak: kasyno oficerskie na ul. Piekary, Hotel Continental, Dworzec Główny i patrolującej ulice. Przy zlikwidowaniu Niemców, którzy ostrzeliwali samochód powstańczy na ulicy Wielkiej, ranny w prawą rękę. Brał udział w rozbrajaniu kolonistów niemieckich w Żabikowie k/Poznania, w zdobywaniu lotniska Ławica - 6.01.1919 r. Stał na posterunkach na Cytadeli i innych obiektach wojskowych.
W lutym 1919 r przeniesiony do Biedruska do 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich (57 p.p.) w którym służył do 1921, 74 Górnośląskiego Pułk Piechoty, w dniu 01.11.1921 r mianowany podoficerem zawodowym. W dniu 31.10.1927 zwolniony z czynnej służby WP na własną prośbę jako plutonowy.
Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Grunwaldu
Wielkopolski Krzyż Powstańczy
Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich
Tablica ustawiona przez Rodzinę, Koło Przyjaciół Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu i Ochotnicza Kompania Wielkopolska

197506105_4119731874759765_5193754292585016931_n.jpg

197397611_4119729614759991_2910728597434343730_n.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

5 grudnia na cmentarzu parafialnym w Wyskoci członkowie Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej GRH Tschuff, Ochotnicza Kompania Wielkopolska oraz Stowarzyszenie imienia "Kościańskiej Rezerwy Skautowej" ustawili pamiątkowe tabliczki na grobach powstańców wielkopolskich: Jana Koniecznego i Jakuba Adamskiego. Przypomniano także postać powstańca i oficera Wojska Polskiego - Zygmunta Galińskiego. W uroczystościach wzięli udział senator RP Wojciech Ziemniak, przedstawiciele samorządu Gmina Kościan, rodziny powstańców oraz mieszkańcy Darnowa, Wyskoci i Turwi.

264651281_6853401418033460_648041062962266287_n.jpg

264339401_6853404471366488_5713748329264206491_n.jpg

264329725_6853401524700116_6589589485787416122_n.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Piotr Sobczak
urodzenie: 1900.06.26 Dębówko, pow. Wyrzysk
data śmierci: 1978.02.09
rodzice: Józef, Apolonia
jednostka: Kompania Straży Bezpieczeństwa; 10 Kompania 1 Pułku Strzelców Wlkp.
stopień: szeregowiec, W latach 70 XXw mianowany na stopień podporucznika,
matka zd. Baron
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym

 

Sobczak, Piotr
Rodzice: Józef, Apolonia Baron
Ur.: 1900-06-26, Dąbrówka (Wyrzysk PL)
Uchwałą Rady Państwa odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Zaświadczeniem CAW nr 8424 z dn. 22.03.1969 r. i zaświadczeniem DOK VII Poznań nr 16670 zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski. W dniu 15.12.1918 r. wstąpił jako ochotnik do komp. Straży Bezpieczeństwa w Poznaniu i brał czynny udział w rozbrajaniu Niemców oraz w walkach o Poznań. Zmobilizowany do 10 komp. 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich i w grudniu 1921 r. zwolniony został do rezerwy. W dniu 29.08.1939 r. powołany został do Rezerwy Policji, gdzie został zabrany do niewoli w Kowlu i wywieziony do obozu jeńców wojennych do Brodów. W grudniu 1943 r. z wojskiem zorganizowanym przez generała Sikorskiego udał się do Włoszech, gdzie brał udział w walkach o Monte Casino w Dywizji Karpackiej. W roku 1946 wywieziony został do Anglii i tam pełnił służbę w 2-gim Korpusie. W roku 1948 powrócił do kraju. 
SOBCZAK Piotr - - 1900/90 szer. 2. komp. zaopatrzenia 3 Dywizji Strzelców Karpackich, II Korpusu Polskiego gen. Andersa

312230498_8506571129383139_7304608131176539736_n (1).jpg

312345408_8506543449385907_1498388549492046833_n (1).jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information