Jump to content

Apel o wspólne stanowisko - dotyczy prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zabytków


Bocian

Recommended Posts

Zamieszczam pełną treść apelu nadesłanego przez jednego z użytkowników forum:


W ciągu najbliższych miesięcy dojdzie najprawdopodobniej do istotnych zmian w polskim prawodawstwie, dotyczących poszukiwań i poszukiwaczy.
My niżej podpisani uważamy, że konieczne jest w tej sytuacji porozumienie wszystkich poszukiwaczy w naszym kraju i wypracowanie wspólnego stanowiska, które zostanie przedstawione ustawodawcom, tak by nasz głos był słyszany i by nasze zdanie wzięto pod uwagę w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zabytków.
Nasze wspólne stanowisko w tej sprawie proponujemy oprzeć o następujące punkty:

1. Możliwość prowadzenia legalnych poszukiwań zgubionych bądź celowo ukrytych przedmiotów, głównie przy pomocy wykrywaczy metali.
2. Możliwość zgłaszania znalezisk odpowiednim służbom, które miałyby je katalogować i weryfikować, w tym możliwość zgłoszenia znalezisk, które zostały już znalezione od roku 1945 do dnia dzisiejszego.
3. Uszanowanie prawa znalazcy do posiadanego przedmiotu bądź wykupienie go z jego rąk za niezależnie weryfikowaną, równowartość ceny rynkowej.
4. Zmiana definicji i przesunięcie granicy wiekowej dla przedmiotów określanych mianem "zabytków.
5. Powołanie ogólnopolskiej federacji stowarzyszeń i osób indywidualnych, która będzie pierwszą instancją w kontaktach pomiędzy poszukiwaczami a władzami, archeologami i innymi służbami związanymi z naszym hobby.
6. Zorganizowanie pod auspicjami tejże federacji, całkowicie dobrowolnych szkoleń i spotkań z historykami i archeologami, tak by poszukiwacze mieli możliwość zapoznania się z obecnym stanem wiedzy i sposobami ratowania wspólnego dziedzictwa narodowego.
7. Powołanie fundacji, której zadaniem będzie zbieranie funduszy na wykup od poszukiwaczy znalezionych przedmiotów, których pozyskaniem będą zainteresowane muzea państwowe.

Jednocześnie deklarujemy chęć zawarcia porozumienia ze środowiskiem archeologów i konserwatorów, całkowite poszanowanie prawa, w tym nienaruszalność stanowisk archeologicznych bez odpowiednich pozwoleń i uprawnień i wypracowanie kodeksu etyki poszukiwawczej.
Prosimy wszystkich poszukiwaczy w Polsce o poparcie naszej inicjatywy i zawieszenie wszelkich sporów w naszym środowisku do czasu nowelizacji ustawy. Nadchodzące zmiany mogą być dla nas korzystne, bądź też nie. Tylko od nas zależy w jakiej atmosferze prowadzone będą prace nad nową ustawą. Tylko razem możemy wpłynąć na ustawodawców by zmiany te były pozytywne dla naszego środowiska i ochrony Naszego Dziedzictwa Narodowego.
Prosimy o Wasze poparcie!"

Igor Murawski „Van Worden”


Bardzo proszę o dopisywanie poniżej tylko i wyłącznie nicków osób które chciałyby podpisać się pod tym apelem.

Wszelkie dyskusje i posty inne niż dane będą usuwane.


Post został zmieniony ostatnio przez moderatora Bocian 14:31 09-10-2006
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 394
  • Created
  • Last Reply
Faktycznie podawanie publicznie danych osobowych to szaleństwo i dobry materiał dla różnych spamerów i oszołomów.

Bardzo proszę podawajcie tylko same nicki w dowód poparcia, nie podawajcie publicznie imion i nazwisk.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...

Important Information