Jump to content
Sign in to follow this  
formoza58

Kawaleria II RP- Kawaleryjskie śmierci podczas pokoju.

Recommended Posts

Koniec grudnia 1935 roku był feralny dla 1 Pułku Szwoleżerów...
11 grudnia zmarł porucznik Kazimierz Zawiliński, a 30 grudnia podporucznik Stanisław Eugeniusz Goliński.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 marca 1929 roku zmarł we Lwowie kapitan Marian Majewski z 4 Dywizjonu Artylerii Konnej.
7 marca 1930 roku zmarł w Krynicy rotmistrz Zygmunt Podczaski z 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
10 marca 1930 roku zmarł w Krakowie porucznik rezerwy Marcin Badeni z 8 Pułku Ułanów.
25 lipca 1925 roku zmarł w Warszawie rotmistrz Antoni Tuncelman z 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

Share this post


Link to post
Share on other sites

W dniu 24 pażdziernika 1930 roku, w wypadku samochodowym w Drobinie koło Płocka, zginął podpułkownik dyplomowany Jan Tatara z 9 Pułku Ułanów Małopolskich,pracujący przed śmiercią w sztabie Generalnym. Pochowany na Cmentarzu Orląt we Lwowie...

Share this post


Link to post
Share on other sites
101. W dniu 23 listopada 1930 roku w Suwałkach, zmarł major Stanisław Słomowski z 2 Pułku Ułanów Grochowskich.
102. W dniu 3 listopada 1929 roku zmarł w Żółkwi podporucznik Tadeusz Sterba z 6 Pułku Strzelców Konnych.
103. W dniu 26 stycznia 1930 roku w Równem, zmarł porucznik Wilhelm Antoni Zagórski z 9 Pułku Ułanów Małopolskich.

Share this post


Link to post
Share on other sites
104. W dniu 1 pażdziernika zmarł w Hrubieszowie, rotmistrz Bronisław Borys Siemiński z 2 Pułku Strzelców Konnych.
105.W dniu 17 września 1931 roku zmarł w Wilnie podporucznik Adam Hreczański z 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich.
106. W dniu 13 pażdziernika 1931 roku zmarl w Uściługu podporucznik Wacław Paszyc z 19 Pułku Ułanów Wołyńskich.
107. W dniu 26 kwietnia 1932 roku zmarł w Lesznie Wielkopolskim, porucznik Jan Wiesiołowski z 17 Pułku Ułanów.

Share this post


Link to post
Share on other sites
110. W dniu 3 kwietnia 1928 roku w Łodzi, zmarł rotmistrz rezerwy Edward Minoga z 23 P.Uł. Grodzieńskich.
111. W dniu 6 września 1929 roku w Kraśniku, zmarł porucznik Stanisław Brzeziński z 24 Pułku Ułanów.
112. W dniu 24 sierpnia 1927 roku w Kolendzianach, woj. tarnopolskie, zmarł ( tragicznie na manewrach ?) porucznik rezerwy powołany do służby czynnej Stanisław II Lechowicz z 6 P.Uł. Kaniowskich.
113.W dniu 15 sierpnia 1926 roku w Suchostawie woj. tarnoposkie, zmarł ( tragicznie na manewrach?) porucznik Janusz Łuczyński z 6 P.Uł. Kanowskich.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kawaleryjskie śmierci z wczesniejszych lat...

115. W dniu 4 listopada 1924 roku zmarł we lwowie porucznik rezerwy Kazimierz Dzieduszycki z 2 Dywizjonu Artylerii Konnej.
116.W dniu 2 kwietnia 1926 roku zmarl w warszawie rotmistrz Wiktor Brodkiewicz z 20 Pułku Ułanów.
117.W dniu 16 kwietnia 1926 roku zmarl w Warszawie podporucznik Tadeusz Hermanowicz z 3 PSK.
118. 29 pazdziernika 1925 roku zmarł w Szpitalu Szkolnym Oficerskiej Szkoły Sanitarnej w Warszawie, rotmistrz pospolitego ruszenia Bolesław Józef Morawski z 3 Pułku Ułanów.
119. 17 maja 1926 roku zmarł w Poznaniu, porucznik rezerwy Bronisław Kurnatowski z 7 Dywizjonu Artylerii Konnej.
120. 2 czerwca 1926 roku zmarł w Wilnie, podporucznik rezerwy Bohdan Pawlikowski z 23 P.Uł. Grodzieńskich.
121. W dniu 5 stycznia 1927 roku zmarł w Warszawie podporucznik Jan Teodor Bartmański z Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich.
122. W 1 sierpnia 1927 roku zmarł ( tragicznie podczas manewrów ?) w Buczaczu, podporucznik Bronisław Skowroński z 6 Dywizjonu Artylerii Konnej.
123. W dniu 19 stycznia zmarl w warszawie, porucznik rezerwy Józef Warchalski z 7 Pułku Strzelców Konnych.
124. W dniu 11 listopada 1928 roku w brześciu nad Bugiem, zmarł rotmistrz rezerwy Andrzej Nostitz Jackowski z 2 Pułku Strzelców Konnych.
125. 26 lutego 1929 roku w Warszawie, zmarł podporucznik rezerwy Ignacy Sekułowicz z 3 Pułku Strzelców Konnych.
126. W dniu 18 lutego 1935 roku w grodnie, zmarł podporucznik Bolesław Kazimierz Witwicki z 10 P.Uł. Litewskich.

Share this post


Link to post
Share on other sites
128. 12 lutego 1925 roku w Krasniku Lubelskim, zmarl porucznik Tadeusz Parys z 24 Pułku Ułanów.
129. W dniu 31 stycznia 1926 roku w Ujejscach woj. kieleckie, zmarł porucznik rezerwy Jan Ciepliński z 1 Pułku Strzelców Konnych

Share this post


Link to post
Share on other sites
130.W dniu 23 pażdziernika 1921 roku w m. szelejewo powiat Kożmin, zmarł podporucznik Krzysztof Franciszek Józef Marian Karłowski z 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
131.W dniu 13 lutego 1922 roku w Poznaniu, zmarł major Witold Engel z 15 P.Uł. Poznańskich.
132. 10 lutego 1922 roku w Płatunach powiat bracławski, zmarł porucznik Stanisław Ptaszek z 2 PSK.
133. 29 marca 1922 roku w Komorowie Łomzyńskim, zmarł porucznik Marian Sobociński z 1PSK.
134. W dniu 25 kwietnia 1922 roku w Warszawie, zmarł podpułkownik Emil Arnold z 10 P.Uł. Litewskich.
135. 12 maja 1922 roku w Krzemieńcu, zmarł podporucznik Michał Baranowski z 12 P.Uł. Podolskich.
136. 27 lipca 1922 roku w Warszawie, zmarł porucznik Henryk Brudnicki z 10 P.Uł. Litewskich. Pochowany na Powązkach Wojskowych.
137.W dniu 12 czerwca 1922 roku w Warszawie, zmarł tragicznie pułkownik Władysław Ścibor Rylski z 18 P.Uł. Pomorskich.
138.W dniu 16 września 1922 roku w Równem, zmarł podporucznik Zbigniew Trzciński z 21 P.Uł. Nadwislańskich.
139. 3 pazdziernika 1922 roku w starym Samborze, zmarł porucznik Janusz Gronkiewicz z 24 Pułku Ułanów.
140. W dniu 15 czerwca 1922 roku w Grodzisku, zmarł podporucznik rezerwy Stanisław Szonert z 11 P.Uł. Legionowych.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...

Important Information