Jump to content

rosyjskie odznaczenia z wykopków


HERWOLF

Recommended Posts

  • Replies 131
  • Created
  • Last Reply
Знак “Отличный артиллерист”
http://awards-su.com/index/zn/artilerist/ru/artilerist.htm

Odznaka Wzorowy Artylerzysta" ustanowiona dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR 21 maja 1942. Odznaczano szeregowców i podoficerów Armii Czerwonej, Marynarki Wojennej i NKWD. Zołnierzy systematycznie stanowiących wzór Wzorowego posługiwania się różnorodnym uzbrojeniem, ... narzędziami ...., i innymi środkami technicznymi w umiejętnym posługiwaniu się nimi w boju, z zadawaniem strat wrogowi,
O szybkiej orientacji, wiedzy, rażącego ukryte i jawne cele przeciwnika ogniem,
maskującego osobistą i materiałową część, chroniącego uzbrojenie, wszelkie środki techniki wojennej
Link to post
Share on other sites
Przepraszam nie dokończyłem; zwycięski sałdat` swoje odnaczenia nosił, jeżeli żyje nosi do dzisiaj. Sami wiecie, że może mieć ich tyle, że ledwie mieszczą się na marynarce. Wehrmachtowcom, nawet tym którzy przeżyli, nie było dane czynić to powszechną jawnością i aprobatą.

Pierwsza zaprezentowana odznaka Готов к защите Родины" (ГЗР)- Gotów do obrony Ojczyzny nadawana była obok odznaki ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО). Nagradzaną nią uczniów starszych klas (dziesięciolatki) uzyskujących dobre wyniki w sporcie i sportach obronnych. Przypuszczam, że prezydent Putin trenujący w wieku szkolnym sampo również został nią odznaczony. Na rewersie odznaki napis pierwszy stopień. Odznaka z aluminium brakuje agrafki".
Link to post
Share on other sites
СССР За боевые заслуги

Ustanowiony Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR 17 października 1938 r.
Autorem projektu był S. Dmitriew
Medalem nagradzano osoby służące w Armii Czerwonej, w marynarce wojennej, w wojskach ochrony pogranicza i inni obywatele ZSRR aktywnie wpływające na sukcesy działań bojowych, umacniających gotowość bojową armii.
Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 4 czerwca 1944 ustanowił przyznawanie za 10 lat wzorowej służby w Siłach Zbrojnych ZSRR, w wojskach NKWD i NKGB ZSRR, generałów, oficerów, starszych sierżantów i sierżantów służby nadterminowej.

Przyznawany do rozpadu ZSRR, potem także ale w imieniu Federacji Rosyjskiej
http://awards-su.com/index/md/bz/ru/zaboevzasl.htm

Medal nie byle jaki, numerowany. Niestety radziecko-rosyjski porządek nie pozwala na ustalenie odznaczonego.
Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information