Jump to content
Sign in to follow this  
gersemi

apel do poszukiwaczy

Recommended Posts

Apel do poszukiwaczy:
Poszukiwacze i poszukiwaczki! Obywatele! Rodacy... ;)
Dobra zmiana" podkuszona przez część środowiska archeologicznego wprowadziła złą zmianę. Zaostrzone wkrótce zostaną przepisy karne Was dotyczące.
Wielu z Was nie zna przepisów, ale to nie zwalnia z odpowiedzialności. Niestety, już wkrótce będziecie sądzeni na podstawie niekonstytucyjnych przepisów (nie tylko więcej niż mętnej definicji zabytku, gdyż cała ustawa o ochronie zabytków to jeden wielki bubel prawny). Dlatego Fundacja
Thesaurus proponuje Wam jedyne możliwe obecnie działania. Trzeba się bronić. A obrona jest możliwa jedynie, gdy zna się przyczynę choroby. W tym konkretnym przypadku trzeba poznać mechanizm stworzenia autopoprawki, która zaostrzyła przepisy. Wychodząc na przeciw przedstawiamy Wam projekt zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej. Poznajmy autorów tych cudownych zmian"...

Kopiujcie i kierujcie go na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
kontakt@kprm.gov.pl

O to treść zapytania:

Szanowni Państwo,
Działając w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji, kto przygotował projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1403) przesłanej do Sejmu w dniu 6 czerwca 2017 r. przy piśmie o sygn. RM-10-23-17 (druk sejmowy nr 1403-A)?
Jednocześnie wnoszę o udostępnienie: kopi dokumentów (maili) obrazujących prace rządowe nad w/w autopoprawką.
W szczególności interesuje mnie, kto jest autorem zapisów karnych autopoprawki, w tym pkt 1 lit.f autopoprawki w brzmieniu:
po pkt 16 dodaje się pkt 17 i 18 w brzmieniu:
„17) po art. 109b dodaje się art. 109c w brzmieniu:
„Art. 109c. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia
poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu
wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu
do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.”;
18) uchyla się art. 111, art. 113–114 i art. 119.”;"?
Ponadto, proszę o odpowiedź na pytanie: dlaczego tak istotna nowelizacja (dot. przepisów karnych) nie była konsultowana publicznie?

Z poważaniem

(i tutaj: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji/adres zamieszkania zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 zasada pokrywania kosztów podmiotu udostępniającego informację publiczną na wniosek, ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Może piszcie tu kto wysłał? ;) Jestem ciekawy jaki odzew" będzie w środowisku ;) Stawiam na jakieś 2% ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Szanowny Panie,

Uprzejmie informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie jest właściwa w przedmiotowej sprawie i nie dysponuje wnioskowanymi informacjami. Aby je uzyskać sugeruję zwrócić się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzialnego za przygotowanie wspomnianego projektu ustawy. "

Share this post


Link to post
Share on other sites
sqr (3562 / 216)
2017-11-06 15:10:47

Nic to nie da. Jednostka w tym kraju jest niczym. Gdy powstanie odpowiednia inicjatywa(czytaj stowarzyszenie itp.) zgłaszam się pierwszy do zbierania podpisów ws. zmiany ustawy, a że mam taką możliwość to z pełnym zaangażowaniem to wykorzystam. Uruchomię też swoje kontakty aby te podpisy były zbierane masowo, niekoniecznie w naszym środowisku, bo głupota tej ustawy jest porażająca wręcz niekonstytucyjna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Proszę pisać na priv w sprawie powyższego wpisu osoby zainteresowane wsparciem w takiej formie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
I dla pełnej jasności, trzeba stworzyć projekt ustawy, która będzie pozwalała na współpracę poszukiwaczy i archeologów,prawda jest taka że nas jest więcej i tylko od przepisów prawa zależy czy będziemy mogli pomagać w odkrywaniu zabytków ARCHEOLOGICZNYCH, a co za tym idzie powiększać zbiory naszych muzeów.Dobrym przykładem obecnej sytuacji jest to:
http://www.youtube.com/watch?v=wiwzwQOFssY

Czy tak to powinno wyglądać? A to pies na spacerze wykopał, a to dziki wyryły w poszukiwaniu żołędzi, ja tylko przechodziłem i coś zabłyszczało,dość udawania.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...

Important Information