Jump to content

Carska odznaka


Recommended Posts

Miestnyje wojska - to typowe jednostki wewnętrzne o mieszanym charakterze policyjnym i żandarmerii,utworzone carskim ukazem 27 marca 1811 we wszystkich guberniach.Inicjatorem był gen.adiutant Jewgraf F.Komarowskij.Carski ukaz eufemistycznie określał je jako straż wewnętrzna";utworzono w każdej gubernii 2-3 brygady,każda po 2-3 bataliony,a później - w 8-miu okręgach wojskowych europejskiej części Rosji.W 1914 r. w warszawskim i wileńskim okręgach wojskowych odnotowano w archiwach rosyjskich po jednej brygadzie miestnych wojsk.
Wojska te udzielały pomocy sądom w egzekucji wyroków,chwytaniu złodziei i osób dokonujących rozbojów,likwidowały bójki,ochraniały przewozy tajnych towarów i dokumentów,ochraniały - w razie potzreby - więzienia,udzielały pomocy przy egzekucji podatków,utrzymywały porządek na jarmarkach,uroczystościach cerkiewnych i państwowych,przewoziły aresztantów i jeńców wojennych,udzielały pomocy porządkowej w czasie pożarów i powodzi,konwojowały na zesłanie.
W 1914 r. po wybuchu wojny większość tych wojsk przekształcono w pułki strzeleckie,ale pozostałe niezmobilizowane części na dal pełniły opisane funkcje - z tym,że na frontach zachodnim,południowo-zachodnim nadal zajmowały się konwojowaniem jeńców.
Odznaka jest odznaką jubileuszową.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information