Jump to content

Ochotnicza Straż Archeologiczna (OSA)


Recommended Posts

Jak rano doniosło radio RMF i telewizja CNBC Biznes, Sejmowa Podkomisja ds. Dziedzictwa Narodowego zarekomendowała Sejmowi nowelizację ustawy o ochronie o zabytków, która przewiduje m.in. stworzenie Ochotniczej Straży Archeologicznej (OSA), której sekcje planowane w każdej gminie, podobnie jak ochotnicze straże pożarne, otrzymają osobowość prawną i dotacje budżetowe na prowadzenie działalności statutowej. Członkowie OSA będą mieli prawo prowadzić badania archeologiczne na tych samych zasadach co archeolodzy. W celu podnoszenia kwalifikacji członków OSA prowadzone będą na bieżąco szkolenia. Wyposażenie w sprzęt poszukiwawczy: saperki, wykrywacze metali i strój roboczy będzie obowiązkiem budżetu.

Poseł Krzysztof Kwiatkowski z PO, który był głównym twórcą tego projektu uzasadniał nowelizację ustawy koniecznością dbałości o stan finansów publicznych, które po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zakazującego obciążania inwestorów kosztami ratowniczych badań archeologicznych, musiałyby ponosić dodatkowe, trudne do oszacowania ciężary . Stworzenie sieci OSA da w dłuższej perspektywie budżetowi znaczne oszczędności, a równocześnie uczuli społeczeństwo na problemy ochrony dziedzictwa narodowego.

Wypowiadający w telewizji CNBC Biznes przestawiciel środowiska archeologów, pan Stysz, przywitał inicjatwę posła Kwiatkowskiego z prawdziwą radością:

Szkoda naprawdę było marnotrawić energię wielu dzielnych ludzi, którzy z wykrywaczami metali przemierzali pola i lasy, a spotykały ich tylko nieuzasadnione podejrzenia o próby obejścia prawa. Ze swojej strony starałem się zawsze bronić ich przed pomówieniami i walczyłem o zmianę prawa, która dałaby im możliwość realizowania swojej pasji z pożytkiem dla społeczeństwa. Sądzę, że archeolodzy, odciążeni w części obowiązków, będą mogli się skupić na rzetelniejszym badaniu naszej przeszłości. do tej pory brak było czasu na dokumentację i opracowanie wyników, gdyż wciąż goniły terminy kolejnych prac w terenie. Praca archeologa polega jednak nie tylko na kopaniu".
Z drugiej strony środowisko poszukiwaczy, do którego głownie adresowana jest nowelizacja prawa, choć ogólnie nastawione pozytywnie do inicjatywy ustawodawczej, ustami swojego proszącego o anonimowość reprezentanta wyraziło szereg wątpliwości:

Ustawa nie rozwiązuje problemu zwolnień z pracy na czas zajęć w OSA. Potrzebna będzie nowelizacja nakazująca pracodawcy udzielanie płatnego, dodatkowego urlopu na czas społecznych badań. 3 miliardy zł przeznaczone w latach 2009-20012 na organizację systemu OSA też nie jest kwotę powalającą. Mam nadzieję, że wyposażenie jednostek OSA nie będzie składało się wyłącznie z przestarzałych wykrywaczy metalu, kupionych z przetargu w zaprzyjaźnionej firmie jakiegoś polityka. Nad strojem służbowym członków OSA też trzeba dokładnie pomyśleć. Musi mieć dużo kieszonek i porządne ochraniacze na kolana. I nic nie wiadomo o posiłkach regeneracyjnych i płynach do picia...."
W kuluarach sejmowych mówi się, że nowelizacja ustawy zyskała akceptację wszystkich klubów partyjnych, co rzadko się zdarza w obecnych czasach. Także prezydent Lech Kaczyński zakomunikował, iż nie skorzysta z prawa veta i natychmiast po procesie legislacyjnych podpisze ustawę. Złożył nawet członkom przyszłych OSA tradycyjne życzenia Darz dół" .

http://archeolodzy.org/forum/viewtopic.php?p=3281#3281

Chyba warto zapamiętać tego senatora:

http://www.kwiatkowski.lodz.pl/aktualnosci.php

pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites

Oprócz obligatoryjnego wyposażenia w wykrywacz metalu i saperkę, Pan Stysz zaproponował także wprowadzenie do powszechnego użycia najnowszego wynalazku w dziedzinie archeologii, tzw. łapacza kontekstu".

Nota bene, po wejściu ustawy w życie, będzie ogłoszony przetarg publiczny na sukcesywne dostawy detektorów. W kuluarach mówi się, że jednym z najpoważniejszych kandydatów do spełnienia warunków planowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest producent wykrywaczy Armand. Warunki będa dwa - cena i waga wykrywacza. W związku z tym, producent podobno planuje ochudzić model Dominator" stosując stelaż bambusowy.

M.
Link to comment
Share on other sites

Przemope, a może terapia antyparanoidalna? ;-) Czy wczorajsze oświadczenie Prezydenta RP nt. jego stanu majątkowego też ma związek z wczorajszym dniem? Trochę zaufania :)

M.


Post został zmieniony ostatnio przez moderatora pomsee 10:42 02-04-2009
Link to comment
Share on other sites

Szczerze mówiąc to w miarę dobry pomysł. Ale mówiąc szczerze to podejrzewam że te OSA będą miały ograniczoną ilość przyjmowania ludzi. Bo jeśli tak to jedna nie załatwi naszych spraw bo mała grupa ludzi dostanie się do OSA a reszta będzie w takiej samej sytuacji co jest teraz.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information