Jump to content
ekiosk egazety next prenumerata

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

soldierprzemo

geoserwer,

Recommended Posts

Witam, proponuję w takim razie geoportal. Też ładne zdjęcia mają i do tego ewidencja działek jest. Pozdrawiam

Share this post


Link to post
Share on other sites
Celem funkcjonowania Wojskowego Serwera Informacji i Usług Geograficznych jest utworzenie i utrzymywanie nowoczesnego repozytorium cyfrowej informacji geograficznej o charakterze portalowym, zwanym dalej Geoserwerem. Ma on w sposób bezpośredni udostępniać swoje zasoby informacyjne organom dowodzenia i kierowania na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP i dowództwom rodzajów sił zbrojnych. Dodatkowo Geoserwer ma zapewnić wymienionym organom podstawowe możliwości w zakresie zobrazowania i analizy informacji geoprzestrzennej. Rozwiązanie to ma być też jednym z filarów zadeklarowanej polskiej specjalizacji w NATO obejmującej geografię wojskową. W tym obszarze zasoby informacyjne Geoserwera, obejmować będą rejony kryzysowe występujące w zasięgu zainteresowania NATO.

Okno przeglądarki użytkownika z wyświetlonymi danymi wektorowymi.
Serwer Informacji i Usług Geograficznych przeznaczony jest do zabezpieczenia w cyfrowe opracowania i informacje geograficzne wszystkich uprawnionych użytkowników wykorzystujących tego typu dane w zakresie planowania, prowadzenia i koordynacji operacji wojskowych występujących na wszystkich szczeblach kompetencyjnych organów wojskowych, operujących na bazie sieci transmisyjnej MIL-WAN.
Wszystkie zamieszczone tutaj informacje posiadają klauzulę JAWNE".


Okno przeglądarki użytkownika z wyświetlonymi danymi rastrowymi.

Korzyści wynikające z funkcjonowania Geoserwera:

a) zastąpienie tradycyjnego kanału logistycznego dystrybucji cyfrowych produktów geograficznych i ich metadanych;

b) zapewnienie organom dowodzenia bezpośredniego dostępu do informacji geograficznej;

c) zapewnienie dowództwom sojuszniczym możliwości korzystania z danych zgromadzonych w serwerze danych geograficznych;

d) stworzenie warunków do zwiększonej efektywności funkcjonowania organów i komórek wojskowych korzystających z cyfrowych produktów geograficznych w zakresie planowania, prowadzenia i koordynacji operacji wojskowych;

e) zagwarantowanie użytkownikom wojskowym efektywnego narzędzia do zobrazowania i analiz informacji geograficznej;

f) eliminacja konieczności zakupu wielu licencji specjalizowanych aplikacji geograficznych, których minimalny koszt wynosi 2,5 - 3 tys. USD na pojedyncze stanowisko robocze, zastąpionych Geoserwerem wyposażonym w wymagany zestaw licencji do współbieżnej pracy określonej powyżej grupy użytkowników.

Share this post


Link to post
Share on other sites×
×
  • Create New...

Important Information