Jump to content

ORP Sławomir Czerwiński


Recommended Posts

Czy ktokolwiek dysponuje zdjęciem tej jednoski lub jej specyfikacją techniczną? To wszystko co udało się na jej temat znaleźć:

ORP Sławomir Czerwiński" był jednym z kilku jednostek wykorzystywanych przez polską marynarkę wojenną w charakterze hulków (obok ORP Lwów" i ORP Bałtyk"). Zwodowano go jako frachtowiec Łódź". Zakupiony został w 1933 r. ze składek społeczeństwa (m.in. prowadzono zbiórkę w szkołach) przeznaczony celem zaspokojenie potrzeb Dywizjonu Okrętów Podwodnych. Wprowadzony do służby 15 listopada 1930 r. Pierwotnie miał otrzymać nazwę ORP Dar Szkoły Morskiej", nazwaną go jednak imieniem ówczesnego ministra oświaty (Sławomir Czerwiński, gorący zwolennik marsz. Piłsudskiego i inicjator wprowadzenia jego kultu w szkołach, pełnił ten urząd od 1919r. do śmierci w 1931). Zastąpił ORP Lwów", który przeznaczono na magazyn. Okręt służył potrzebom Dywizjonu Okrętów Podwodnych, do czasu oddania do użytku koszar na lądzie. Wycofano go ze służby we wrześniu 1937 r.
Link to comment
Share on other sites

Jan Piwowoński w książce Flota spod Biało-Czerwonej" podaje: zbudowany w 1907 w stoczni Earle's Shipbuilding and Engineering Co. Ltd. w Hull (Wielka Brytania), pojemność 2450 TRB/1477 TRN, nośność 3510 t, wymiary: 96,9 (między pionami) x 12,5 x 5,6 m, parowiec z maszyną tłokową 1500 KM, prędkość 10 węzłów, załoga 40 osób, podczas służby w PMH - 200 miejsc pasażerskich. Początkowa nazwa: Kovno; zakupiony w 1928 przez polsko-brytyjską spółkę armatorską Polbrit" od brytyjskiej Ellerman & Wilson Line". Obsługiwał linie emigranckie z Gdańska i Gdyni do Londynu i Hull. Po wprowadzeniu ograniczeń emigranckich przez USA w 1931 ruch na linii zamarł i Polbrit" odsprzedał statek 19 X 1932 Marynarce Wojennej.

Autor ten podaje tam też dwie rysunkowe sylwetki - z okresu służby w PMH i PMW.

Z notatek własnych uzupełnię zaś, że wcielenie go w skład MW nastąpiło z dniem 15 XI 1932, co ogłosiło MSWoj rozkazem jawnym nr 3/8 III 1933, poz. 35, zaś skreślenie (najwyraźniej z dniem ogłoszenia) - nr 12/25 IX 1937, poz. 146.
Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
Cóż można dodać? może tylko:
Wcielony w skład floty 15 listopada 1932 roku jako baza stała dla łodzi podwodnych, a od 7 lutego 1933 roku był w składzie Dywizjonu Łodzi Podwodnych. Z chwilą wybudowania koszar na lądzie stał się zbędny, w związku z czym 6 października 1937 roku został skreślony z listy floty i najprawdopodobniej oddany na złom.

Aha: nie zwodowano go jako frachtowca Łódź"! Zwodowany w 1907 roku, pływał pod nazwą „Kovno”,po zakupie przemianowany na „Łódź”!

Zastanawia mnie jednak coś innego:

azwaną go jednak imieniem ówczesnego ministra oświaty" Czerwińskiego" wcielono w 1932 roku, wcześniej nazywał się Łódź". Czerwiński zmarł w 1931 roku. Więc może jednak nazwa nie pochodzi od ówczesnego" ministra, lecz od yłego" - właśnie zmarłego?
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information