Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

siwy101

Witosławice 10.10.1939r

Recommended Posts

Zazwyczaj we wrześniu i w październiku 1939 r. wystawiano żołnierzom zaświadczenia, że służyli w danej jednostce (tak np. było po kapitulacji Warszawy, a także wśród oddziałów które przeszły na Węgry itd.). Zaświadczenia podpisywała zazwyczaj osoba pełniąca obowiązki dowódcy oddziału.
Ten dokument natomiast nosi cechy zarówno zaświadczenia (że dany żołnierz - sierżant Szmer słuzył w jednostce), jak i deklaracji o zaprzestaniu dalszej walki i rozwiązaniu jednostki (z podpisami wszystkich, żyjących dowódców pododdziałów).

Co do autentyczności papieru - o dokumencie tym wspomina jeden z lokalnych portali historycznych. Napisano w nim, że:
(...) Dowództwo nad ocalałą grupą kilkunastu oficerów i około 70 podoficerów oraz żołnierzy objął Antoni Jahołkowski. I tak unikając spotkań i starć z liczniejszymi oddziałami wroga, kontynuowano marsz na szlaku Jędrzejów, Chęciny, Kielce, podążając w kierunku
Sandomierza. Pod Sandomierzem przejście przez most na Wiśle było już zamknięte i obstawione żołnierzami Wehrmachtu. Dowódca zarządził przesunięcie oddziału na północ wzdłuż lewego brzegu Wisły do powiatu opatowskiego, lecz i tu nie było żadnych szans przeprawy przez rzekę.
Na propozycję oficera zwiadowczego przesunięto się w rejon wsi Witosławice do leśniczówki o tej samej nazwie, usytuowanej w gęstym masywie leśnym ...

1 października 1939 wieczorem po wiadomości radiowej, że prawie wszystkie ośrodki oporu w kraju skapitulowały, a Anglia i Francja nie idą z pomocą, na naradzie oficerskiej zadecydowano o rozwiązaniu oddziału i rozpuszczeniu żołnierzy do domów. Oficerowie i podoficerowie podpisali wówczas sobie kartki rekomendacyjne, datowane
na 1 października 1939 roku w Witosławicach. Podpisy złożyli:
kpt. Antoni Jahołkowski;
por. Franciszek Witkowski, dowódca 8 kompanii 11 pp;
ppor. Kazimierz Patello z 11 pp;
ppor. Jan Partyka z 11 pp;
ppor. Ludwik Żochowski z 23 pal;
ppor. W. Kowalski z 11 pp;
por. Bogumił Antoni Frankiewicz z 23 pal;
ppor. Zając z 11 pp;
ppor. Zygmunt Wojas z 23 pal;
sierż.zawodowy Bradys z 11 pp;
sierż.zawodowy Szmer z 11 pp;
ppor. Feliks Konwiszer, adiutant dowódcy I dywizjonu 23 pal.

Ppor. rez.Bogumił Frankiewicz z 23 pułku artylerii lekkiej w Będzinie wraz z grupą oficerów i podoficerów (około 10 ludzi) zawrócił i wieczorem 8 października 1939 dotarł do Jeżówki, gdzie nastąpiło rozwiązanie i rozbrojenie tej grupki. Antoni Jahołkowski działał później w AK [ps. "Brzeski, "Kowal] gdzie z czasem, w stopniu majora
został dowódcą 13 pułku piechoty Armii Krajowej i zarazem dowódca III batalionu tego pułku"
(...)

Widoczna jest rozbieżność dat (10.X na załączonym papierze i data wskazana w ww. informacji - 1.X), ale nie mamy pewności, że autor tekstu się nie pomylił.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Przypuszczam, iż autor tekstu pomylił się z datą ponieważ jestem w 100% pewny, że mam w posiadaniu oryginał.

Share this post


Link to post
Share on other sites×
×
  • Create New...

Important Information