Jump to content
  • 0

Wpinka ???


teach1

Question

5 answers to this question

Recommended Posts

Nie sądzę by wpinka miała coś wspólnego z OAZĄ,napis w j.greckim,może dowiedziec się u potomków Greków mieszkajacych w Polsce? czy nie znaleziona w okolicach zachodniopomorskiego ? w tych okolicach mieszkali greccy uchodzcy po 2 w.ś. pozdr
Link to comment
Share on other sites

nak Fos-Zoe
Ruch Światło-Życie jako ruch posoborowej odnowy Kościoła, posiada szeroko pojętą duchowość chrześcijańską, która może się zaktualizować tylko we wspólnocie Kościoła.

Jako synteza tej duchowości jawi się wpisany w znak krzyża symbol "Fos-Zoe, zawierający w sobie najbardziej podstawową zasadę życia chrześcijańskiego - jedność wiary i życia z wiary. Jest to też znak Chrystusa, w którego życiu najpełniej objawiło się światło miłości Boga i Jego zbawczego planu, dopełniającego się w Kościele. Jest on również wezwaniem do całkowitego oddania się Chrystusowi - Panu i Zbawicielowi, aby wraz z Nim - kierując się prawem życiodajnej śmierci - budować Kościół Żywy, poczynając od tego Kościoła, który jest w człowieku - za cenę umierania "starego człowieka. Dalej - poprzez wydanie siebie dla braci na wzór Ukrzyżowanego Pana i budowanie wspólnoty Kościoła przez nieustanne przekreślanie siebie, aż do zjednoczenia na wzór Maryi z Chrystusem w godzinie Krzyża - źródła życia dla całego Kościoła. Znak "Fos-Zoe jest również znakiem mocy, mocy Ducha Świętego, która dokonuje w człowieku tego, co dla jego naturalnych sił jest niemożliwe - sprawia w nim jedność światła i życia.

Idea zawarta w symbolu "Fos-Zoe określa postawy członków Ruchu, ich sposób przeżywania modlitwy, liturgii oraz obecności w Kościele i w świecie. Jest równocześnie metodą - drogą, umożliwiającą realizację przedstawianych treści.

Formuła Światło-Życie zawiera w sobie integralny i wszechstronny program wychowawczy Ruchu. Dążenie do osiągnięcia jedności światła i życia (światła wiary i życia z wiary) na różnych płaszczyznach (rozum, sumienie, słowo Boże, Jezus Chrystus i Kościół), zawiera w sobie dynamiczną i w bardzo prosty sposób wyrażoną zasadę przewodnią pedagogii nowego człowieka. Można też powiedzieć, że jest to znak dojrzałości chrześcijańskiej, wyrażającej się w wewnętrznej integracji w samym człowieku, pomiędzy sferą umysłu i poznania oraz woli i działania."

Skopiowane z;
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.katowice.oaza.org.pl/g/dk/poswiecenie_sztandaru/sztandar-tyl.jpg&imgrefurl=http://www.katowice.oaza.org.pl/%3Fid%3Dinformacje.kronika.sztandar_2004-05-29&h=500&w=375&sz=62&tbnid=eszPA-MucE0J:&tbnh=127&tbnw=95&hl=pl&start=77&prev=/images%3Fq%3Dsztandar%26start%3D60%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information