Jump to content

Zgrupowanie AK RADOSŁAW"


skrzypol1

Recommended Posts

Ukazała nakładem Wydawnictwa RYTM" się monografia Zgrupowania AK RADOSŁAW" autorstwa Bartosza Nowożyckiego:

http://www.wydawnictworytm.pl/index.php?s=karta&id=1223

Spis treści poniżej:

Przedmowa (Andrzej Chmielarz) – 7
Wstęp – 11
Rozdział 1: Kierownictwo Dywersji KG AK (listopad 1942 – lipiec 1944) – 19
1.1 Sztab Kedywu KG AK – 19
1.2 Brygada Dywersyjna „Broda 53” – 37
1.2.1 „Dysk” – Dywersja i Sabotaż Kobiet – 44
1.2.2 Batalion „Zośka” – 47
1.2.3 Pozostałe zespoły bojowe „Brody 53” – 55
1.3 Batalion „Parasol” – 63
1.4 Batalion „Miotła” – 68
1.5 Batalion „Czata 49” – 75
1.6 Batalion „Pięść” – 80
Rozdział 2: Zgrupowanie „Radosław” w walce bieżącej i w przygotowaniach do Powstania Warszawskiego – 87
2.1 Walka oddziałów dyspozycyjnych (ZO, Kedyw KG AK) – 87
2.2 Konspiracyjne szkolenia bojowe, przygotowanie do walki w Warszawie – 110
2.3 Życie codzienne i problemy żołnierzy dywersji – 125
2.4 Kadra dowódcza i żołnierze Zgrupowania – 131
2.5 Służby pomocnicze i zabezpieczające Zgrupowania – 148
2.6 Uzbrojenie i wyposażenie Zgrupowania – 158
Rozdział 3: Walka o Warszawę. Koncentracja i walki na Woli (1 sierpnia – 11 sierpnia 1944 r.) - 169
3.1 Warszawa w planach powstania powszechnego i operacji „Burza” – 169
3.2 Siły niemieckie w okupowanej Warszawie – 184
3.3. Koncentracja i pierwsze dni walki (1 sierpnia – 4 sierpnia 1944 r.) – 192
3.4 W obronie Woli (5 sierpnia – 8 sierpnia 1944 r.) – 234
3.5 Walki na Muranowie (9-11 sierpnia 1944 r.) – 260
3.6 Bilans walk na Woli – 281
Rozdział 4: W obronie Starego Miasta (12-31 sierpnia 1944 r.) – 289
4.1 Północno-zachodnia linia obrony Starego Miasta (12-15 sierpnia 1944 r.) – 289
4.2 Próby połączenia się z siłami AK z Żoliborza i Kampinosu (16-22 sierpnia 1944 r.) – 309
4.3 Ostatnie dni Starego Miasta (23-29 sierpnia 1944 r.) – 336
4.4 Próba przebicia się kanałami ze Starego Miasta do Śródmieścia i z powrotem (30 sierpnia – 1 września 1944 r.) – 355
4.5 Stan Zgrupowania po walkach na Starym Mieście – 374
Rozdział 5: W Śródmieściu i na Czerniakowie – u schyłku Powstania (2 września – 5 października 1944 r.) – 383
5.1 Wejście do walki na Górnym Czerniakowie (1-5 września 1944 r.) – 383
5.2 Na Górnym Czerniakowie (6-14 września 1944 r.) – 400
5.3 Walki o przyczółek czerniakowski. Współpraca z 1. Armią WP (15-23 września 1944 r.) – 416
5.4 Ostatnie dni na Mokotowie (20-26 września 1944 r.) – 439
5.5 Przejście kanałami do Śródmieścia Południe. Kapitulacja, składanie broni i wymarsz z Warszawy (27 września – 4 października 1944 r.) – 445
Rozdział 6: Losy żołnierzy Zgrupowania „Radosław” po upadku Powstania Warszawskiego oraz po zakończeniu II wojny światowej – 457
6.1 Pobyt w obozach jenieckich, powroty do Kraju lub dalsza emigracja – 457
6.2 Odtwarzanie Kedywu KG AK i udział w konspiracji w Kraju („Nie”, DSZ) – 468
6.3 Akcja ujawnieniowa i wyjście z konspiracji – 483
6.4 Działalność cywilna w latach 1945-1949 – 497
6.5 Represje, aresztowania i procesy w latach 1949-1953 – 505
6.6 Środowiska kombatanckie oraz pamięć Zgrupowania AK „Radosław” – 518
Zakończenie – 531
Słownik biograficzny kadry dowódczej Zgrupowania AK „Radosław” (według O. de B. Zgrupowania AK „Radosław” na 1 sierpnia 1944 r.) – 543
Wykaz skrótów – 583
Bibliografia – 585
Indeks nazwisk i pseudonimów - 603
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information