Jump to content

Konkurs z nagrodami firmy Ubisoft odpowiedz na 3 decydujące pytania (Odkrywca)


Bocian

Recommended Posts

Najnowsza odsłona bohaterów magii i potęgi Gra Might & Magic: Heroes VI jest kolejną grą Ubisoft z długiej już, pełnej tradycji serii gier Fantazy. Aby cała magia pozostała tam na zawsze a może nabrała większej mocy, zapraszamy do konkursu organizowanego przez firmę na łamach serwisu „Odkrywcy”. 


Nagrodami w konkursie są czekająca na swoje miejsce w mikołajowym worku gra Might and Magic Heroes VI za pierwsze miejsce, torba na ramię bez dna za drugie miejsce oraz niepowtarzalny kubek z limitowanej serii za miejsce trzecie.


Oto kilka podstawowych informacji dotyczących gry. Podstawy zabawy nie uległy istotnej zmianie od premiery pierwszej części tej gry, czyli od 16 lat. To dalej gra podzielona na trzy wyraźne segmenty zabawy - eksplorowanie mapy świata, walkę i rozbudowę miasta. Klasyczny schemat nadal tu działa i cieszy się uznaniem. 

Rozgrywka wygląda podobnie jak przed latami. Widzimy herosa stojącego na kolorowej mapie przedstawiającej krainę pełną magicznych stworzeń i ciekawych miejsc. Co turę wykonujemy ruch podczas którego eksplorujemy ten fantastyczny świat lub podejmujemy walkę z grupami przeciwników.

Cała akcja gry toczy się jeszcze przed wydarzeniami z piątej części tej serii. Opowieść skupiona jest wokół pięciu dzieci księcia Sławoja z dynastii Gryfów. Każdy jego potomek włada innym ludem i oczywiście marzy o tym aby pomścić śmierć swojego ojca. 

Scenarzyści dwoili się i troili, aby historia była interesująca. Otrzymujemy historię Fantazy pełną zdrad, złych demonów wyruszających podbijać świat.

Więcej informacji dotyczących gry i jej hsitorii na oficjalne stronie gry: http://might-and-magic.ubi.com/heroes-6/pl-PL/home/

Pytania konkursowe dotyczą scenariusza i historii gry. Należy poprawnie odpowiedzieć na następujące pytania:

1. W którym roku została wydana pierwsza gra z serii Heroes of Might & Magic?

2. Proszę wymienić wszystkie jednostki z zamku Czarnoksiężnika (Warlock) w pierwszej grze z serii Heroes of Might & Magic.

3. Proszę przedstawić historię Adrienne z gry Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade. 


1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem konkursu jest Hill & Knowlton Poland Sp. z o.o.
ul. Racławicka 95, 01-318 Warszawa
NIP: 521-10-04-285
KRS: 0000104923 

1.2 Konkurs rozpoczyna się w dniu 29 listopada 2011 roku i trwać będzie do dnia 4 grudnia 2011 roku włącznie. Zgłoszenia uczestników do Konkursu będą przyjmowane w okresie od 29 listopada 2011 r. do 4 grudnia 2011 r.,włącznie wyniki ogłoszone zostaną 8 grudnia 2011 roku.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która jest zarejestrowana na serwisie www.odkrywca.pl

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie www.odkrywca.pl i przesłanie na adres e – mail: tomaszr@digital-pr.com odpowiedzi na pytania konkursowe.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs polega na odpowiedzi na 3 pytania dotyczące gry „Might & Magic: Heroes 6 Odpowiedzi należy przesyłać na adres mailowy tomaszr@digital-pr.com w treści maila dołączając swoją nazwę użytkownika na odkrywca.pl (podawaną podczas rejestracji).

3.2. Ocena przesłanych odpowiedzi dokonana zostanie przez Organizatora. W przypadku więcej niż jednej zakwalifikowanej do nagrodzenia odpowiedzi, o zwycięstwie w kolejności decyduje treść zawarta w odpowiedziach. Nagrodami w konkursie są gra Might and Magic: Heroes 6 za pierwsze miejsce, torba na ramię za drugie miejsce, kubek za trzecie miejsce. 

3.3.Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej odkrywca.pl w przeznaczonym do tego celu wątku
3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną również powiadomieni pocztą elektroniczną i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe. Nagrody zostanie przesłane pocztą w przeciągu dwóch tygodni po otrzymaniu danych adresowych przez organizatora.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych.

4.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: tomaszr@digital-pr.com

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • Bocian locked this topic

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information