Jump to content

RCN Wola Rasztowska


Recommended Posts

At Wola Rasztowska, there was a broadcasting station used for broadcasting on 819 kHz with 300 kW and for jamming the transmissions of Radio Free Europe". In which year went the station in service? What kind of aerials did it use and how tall were the masts of the facility? When was the facility shut-down?
What is the nowadays use of the site?
Link to post
Share on other sites
Po demonstracjach w Radomiu w roku 1976, polska władza rozpoczęła zagłuszanie programów RWE na falach średnich, trwające aż do stycznia 1988 roku. Programy z Monachium na fali średniej 719 kHz Warszawa blokowała sygnałem Programu Drugiego Polskiego Radia za pomocą nadajników w Woli Rasztowskiej, Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie na tej samej fali.
http://www.wolnaeuropa.pl/z_historii-5.html

Radiowe Centrum Nadawcze Wola Rasztowska

Średniofalowy nadajnik Polskiego Radia pracujący na częstotliwości 819 kHz w Woli Rasztowskiej koło Warszawy, znany jako Warszawa III. Nadajnik nadawał z mocą 200 kW, przez co był odbierany w całej Europie. Od 1953 – 1.07.1983 nadajnik Programu 2 Polskiego Radia, od 1.07.1983-5.09.1983 nadajnik Programu 2 i Programu 3 Polskiego Radia, od 5.09.1983-1.01.1984 nadajnik Programu 1 i Programu 4 Polskiego Radia, od 1.01.1984-1.06.1991 nadajnik Programu 4 Polskiego Radia. Od 1.06.1991-8.10.1994 nadajnik Programu 4 Polskiego Radia i Radia Wolna Europa, od 8.10.1994-24.09.1997 nadajnik Polskiego Radia Bis i Radia Parlament, od 24.09.1997-1.02.1998 nadajnik Programu 1 Polskiego Radia. 1 lutego 1998 roku nadajnik w Woli Rasztowskiej został wyłączony i zdemontowany. Warto też wspomnieć, że od
XXXXXXXXXXXXX
1976-1988
nadajnik pracował jako zagłuszarka Radia Wolna Europa, nadawał na 720 kHz.
http://www.polskaam.republika.pl/wola.htm


http://radiocenzura.tripod.com/text.htm
Link to post
Share on other sites
22 VII 1953 W rozgłośni przy ul. Myśliwieckiej uruchomiono drugi zespół emisyjny dla Programu 2. Równocześnie oddano do eksploatacji średniofalową stację nadawczą w Woli Rasztowskiej, wyposażoną w dwa nadajniki produkcji radzieckiej o mocy 150 kW każdy.
XXXXXXXXXX
System antenowy składał się z 4 masztów o wysokościach
2 x 150 m i
2 x 200 m.

Jeden z nadajników zastąpił 10 -kilowatową stację Warszawy II, drugi przeznaczony był do emisji programu zagranicznego.
Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
Alpha, here is a translation of what our colleague kopijnik2 posted previously:
After the protests in Radom in 1976, Polish communist government starter to jam program Radio Free Europe available on medium frequencies, lasting till January of 1988. Programs broadcasted from Munchen on medium frequency 719 kHz, was blocked by the government in Warsaw with the signal from Polish Radio Program 2, with the aid of transmitters located in Wola Rasztowska, Katowice, Wroclaw and Szczecin, broadcasted on the same frequency.
http://www.wolnaeuropa.pl/z_historii-5.html

Radio Center Wola Rasztowska
Medium frequency broadcast of Polish Radio available on frequency 819 kHz from Wola Rasztowska near Warsaw, also known as Warsaw III. The transmitter broadcasted with the power of 200 kW, and thus it was received throughout Europe. From 1952 till July 1983 transmitter of Polish Radio, Program 2, from July 1983 to September 1983 transmitter of Polish Radio Program 2 and 3, from September 1983 to January 1984 transmitter of Polish Radio Program 1 and 4, from January 1984 to June 1991 transmitter of Polish Radio Program 4. From June 1991 to October 1994 transmitter of Polish Radio and Radio Free Europe, from October 1994 till September of 1997 transmitter of Polish Radio Bis and Radio Parliament, from September 1997 to February 1998 transmitter of Polish Radio Program 1. On February 1st 1998 the transmitter in Wola Rasztowska was decommissioned and disassembled. It is important to mentioned that from 1976 to 1988 this transmitter worked a jamming station for Radio Free Europe, on 729 kHz
http://www.polskaam.republika.pl/wola.htm
http://radiocenzura.tripod.com/text.htm
Link to post
Share on other sites
Alpha, here is the translation of the last post by our colleague kopijnik2:
On 22 of July 1953 at the transmitter at Mysliwiecka street a second transmitting environment was activated for Program 2. At the same time a second transmitter in Wola Rasztowska was added, which comprised of two transmitters manufactured in the soviet Russia, each at 150 kW capacity.

The antennas comprised of 4 radio towers, 2 at 150 m (450 ft) in height, and 2 at 200 m (600 ft) in height. One of the transmitters replaced the 10 kW station in Warsaw II, the second one was slotted for the broadcast to listeners outside of the country.
Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...

Important Information