Jump to content

Grupa Powstaniec"


Recommended Posts

Cytat:
------------------------
Про нас

Все почалося з відпустки в Карпатах(там завжди в голову приходять гарні думки) та читання книжки Петра Мірчука Українська Повстанська Армія". Так як цікавість до історії та зброї була завжди, під кінець книжки з'явилася ідея реконструювати УПА.

Було ще декілька друзів, яким сподобалася тема для реконструкції. І от почався пошук інформації про те, що носили, чим воювали, чим жили, як жили, та головне, де все це дістати.

З часом познайомилися з цікавими людьми, які дещо підказали, дещо допомогли. Прийшлося потроху витягувати з різних книжок інформацію, розглядати нескінченне число разів фотографії повстанців, щоб виявити особливості зовнішнього вигляду.

Було вирішено в своїй діяльності спиратися на саморобні" речі, тобто: пряжки, кокарди, кашкети, однострої, які повстанці виготовляли самі.
--------------------------------

Czyli jak dobrze czytam to jakoś tak:

Pro nas

Wsje poczałosie z widnustki w Karpatach (tam w zawżłi w gołowy prichodiat garni dumki) ta czytannia kniżki Petra Mircuka "Ukrainska Powstanska Armia. Tak jak cikawist do istorii ta zbroi była zawżdy nid kiniec kniżki zjawiłasia ideja rekonstrujowati UPA.

Było szcze dekiłka druziw, jakim spodobałasia tema dlja rekonstrukcji. I od pociwasja poszuk informacji pro te, szczo nosili , czim wojuwali, czim żili, jak żili, ta gołowe dje wsje cje distati.

Z casom poznaiomilisia z cikawimi ljudmi, jaki deszczo pidkazali, deszczo dopomogli. Priszłosia potrochu witaguwati z piznych kniżok informaciju pozgrjadat neskincenne cislo raziw fotografii powstanciw , szczow bijawiti osobliwosti zownisznogo wigljadu.

Było wiriszeno w swoij diłnosti spiratsja na "samorobni reci, tobto: priażki, kokardi, kaszkieti, odnostroi, jaki powstanci wigotwljali sami."

pzdr
bolas
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information