Jump to content

Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges


Recommended Posts

Po spędzeniu ostatnich 61 lat w szafie dziś ujżało światło dzienne. Oznaczone jako Ściśle tajne" raporty z polskich ambasad do MSZ w Warszawie opisujące pozycję naszego kraju w latach 35-39.

Link to comment
Share on other sites

Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges - niemiecka Pierwsza Biała Księga została zredagowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zawierała sfałszowane dokumenty zdobyte" w 1939 w warszawskiej siedzibie polskiego MSZ. Zwykła propaganda.
Link to comment
Share on other sites

Heh - dziękuję za informację (jeszcze nie zacząłem szukać nic na ten temat) i szczerze mówiąc po niej lektura staje się ciekawa inaczej" :)

Skoro pierwsza" to ile ich w sumie było? Można gdzieś znaleźć więcej informacji o tym iałym" ;) kruku?
Link to comment
Share on other sites

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (AUSWÄRTIGES AMT.)III Rzeszy przygotowywało, wraz z kolejnymi podbojami, propagandowe publikacje złożone ze spreparowanych i podfałszowanych dokumentów. Publikacje nazywane Białymi Księgami" miały przekonać międzynarodową opinię o słuszności niemieckiej polityki; wydawano je w dużych nakładach, w wielu językach (np. w j. szwedzkim}; wydawano je również za granicą m.in. w szwajcarskiej Bazylei.

Przykładowe tytuły
1940 Nr. 3: Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. 1.Folge
1940 Nr 3: Polskie Dokumenty z prehistorii wojny. Nr 1 z cyklu

1940 Nr. 4: Dokumente zur englisch-franzöischen Politik der Kriegsausweitung
1940 Nr 4: Dokumenty z angielsko-frncuskiej polityki eskalacji wojny

1939/41 Nr. 6: Die Geheimakten des franzöischen Generalstabes.
1939/1940 Nr 6: Tajne akta francuskiego Sztabu Generalnego.

Link to comment
Share on other sites

Na koniec trzeba powiedzieć, że Nowy Kurier Warszawski" wydawany przez okupanta niemieckiego w nakładzie 200 tysięcy egz. nazywany był gadzinówką", a to określenie bierze swój początek od innej gazety wydawanej przez Niemców w okupowanej Warszawie w czasach pierwszej wojny światowej, od Godziny Polskiej"...
Link to comment
Share on other sites

Z powodów zasadniczych ( patrz niżej, wypowiedź nieocenionego Shaw'a) nie uczestniczę generalnie w tego rodzaju dyskusjach i domniemaniach. W swojej autodydaktycznej (sformułowanie grzecznościowe) wypowiedzi twierdzi Grba : (Biała Księga) ....zawierała sfałszowane dokumenty"! Ciekawe....ciekawe.... mógłbyś, Grba, oprzeć swoje domniemania na jakiejś solidnej, opartej na naukowych kryteriach i przez wiarygodnego naukowca/badacza dokonanej analizy tych dokumentów, - w której ostatecznie udowodnił te fałszerstwa" ? Historyczną i polityczną poprawność nie da się bez kłamstw osiągnąć Grba ! Wywieś to ostatnie zdanie w formie sentencji nad swoim biurkiem. :) Na dokładkę jeden z licznych starszych dowodów, nowsze też istnieją,- i to na kopy!

Lloyd George na konferencji reparacyjnej w Londynie 03.03.1921r.:
Obarczenie Niemców odpowiedzialnością za wojnę jest dla dla Aliantów kwestią fundamentalą. Jest bazą na której ten układ został stworzony, jeżeli się z tego zrezygnuje względnie to podważy, cały ten układ zostanie zniszczony.... Dlatego jest naszym życzeniem żebyśmy sobie raz na zawsze uświadomili że odpowiedzialność niemiecka za tę wojnę musi zostać przez Aliantów uznana za ostateczną." H. Lutz Verbrechervolk im Herzen Europas?" S. 98
Tak tworzy się Grba historię" ! Jak poduczył się historii i geografii - zmienił zdanie.
Lloyd George przyznaje 07.października 1928r poczas mowy w Guild Hall w Londynie :
Cała dokumentacja którą przedstawili nam pewni nasi Alianci była zełgana i zwykłym szwindlem. Myśmy (w Wersalu) roztrzygali na podstawie fałszerstw." K. Rabl Das Selbstbestimmungsrecht der Völker" S. 97.H. Lehre und H. Coston Das Geheimnis um die Ursachen des Zweiten Weltkrieges" S. 21.
Nasi Alianci" to oczywiście Polska, Czecho-Słowacja i Francja.
v.T.

Historyk jest reporterem, który NIGDY nie bywał tam,- gdzie coś się działo."
G.B.Shaw
Link to comment
Share on other sites

Biała Księga Auswärtigen Amt zawierała „polskie dokumenty”, które potwierdzały atak „polskich powstańców” na radiostację w Gliwicach, oraz „atak” regularnego polskiego wojska na niemieckie miejscowości nadgraniczne (Pitschen, Hoflinden).
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information