Jump to content

siedlce


kryszak

Recommended Posts

W necie znalazłem kiedyś książkę ebooka" w tym temacie i pozwole sobie wkleić frag.:
*
*
*
Bitwa pod Iganiami 10 IV 1831r. zakończyła polską ofensywe wiosenną. Mimo nalegań gen. I.Prądzyńskiego wódz naczelny gen. J.Skrzynecki nie podjął ataku na Siedlce, a 11 IV, na wiadomość o marszu głównej armii I.Dybicza z Łukowa w kierunku miasta, zarządził odwrót.

W połowie kwietnia armia polska zajeła stanowiska w oparciu o linię Świdra, Kostrzynia i Liwca, od Borowia przez Kuflew, Boimie, Suchą i Liw. Na lewym skrzydle ugupowania polskiego nad Liwcem, w Liwie i okolicy, znajdował się korpus gen. J Umińskiego w sile około 7000 żołnierzy /7 batalionów piechoty, 4 szwadrony jazdy, 8 dział/; na prawym skrzydle, w Borowiu i na drodze z Siedlec przez Róże i Stoczek Łukowski do Siennicy, stanął korpus gen. L. Paca, liczący około 9000 żołnierzy
/9 batalionów , 11 szwadronów,18 dział /,
oparty o most na Wiśle z dobrym przedmościem naprzeciw Potyczy, na południe od Góry Kalwarii. Siły głowne armii rozrzucone były nad Kostrzyniem i wzdłóż szosy od Kostrzynia aż do Mińska Mazowieckiego, a mianowicie: w Suchej i na drodze z Siedlec do Stanisławowa stały brygada kawalerii i brygada piechoty z 10 działami; w Boimiu, na szosie, znajdował się II korpus kawalerii
/ 14 1/2 szwadronów, 8 dział /,
między Groszkami a Zawadami - część 4 dywizji piechoty
/4 bataliony, 8 dział /,
w Kałuszynie - brygada piechoty / 6 batalionów, 10 dział /,
w Jędrzejowie i Mińsku Mazowieckim III kopus kawalerii /18 szwadronów, 8 dział/,
3 dywizja piechoty / 8 batalionów, 20 dział /
i artyleria rezerwowa / 20 dział /,
w Cegłowie - część 2 dywizji piechoty,
w Kuflewie - grupa płk. H.Dembińskiego /2 bataliony, 12 szwadronów, 4 działa/[5].
Sztab armi znajdował się początkowo w Jędrzejowie, następnie przeniesiony został do Jakubowa.

Ugrupowanie wojsk polskich, rozciągnięte na przestrzeni 50 km, utrudniało nie tylko podjęcie działan zaczepnych, ale również prowadzenie skutecznych działań obronnych. Nieprzyjaciel bez poważniejszych przeszkód mógł obejśc skrzydła na północ od suchej lub na południe od Kuflewa i przełamać centrum na szosie brzeskiej, odrzucając część armii polskiej w kierunku Bugu lub wieprza. Największym błędem ugrupowania było rozmieszczenie korpusu gen. L.Paca na skrzydle prawym. Korpus ten nie miał na przeciw siebie żadnych większych oddziałów przeciwnika i stał za daleko od sił głównych. Między nim a właściwym frontem centrum polskiego, zamykanym przez grupę płk. H.Dembińskiego w Kuflewie, istniała dość duża wolna przestrzeń, ułatwiająca Rosjanom obejście polskich sił głownych od południa.

Zwycięstwo po Iganiami zakończyło okres powodzeń powstania. Wskutek wstrzymania dalszej ofensywy przez gen. J.Skrzyneckiego skończył się dla Polaków okres, w którym byli stroną zaczepną, atakującą, mającą wyrażną przewagę operacyjną nad przeciwniekiem. Dla Rosjan zakończył się okres najbardziej krytyczny w całej wojnie. Wódz rosyjski, stanowszy 12 IV w Siedlcach, utrzymał ważny punkt strategiczny, magazyny i parki artyleryjskie oraz nauralną komunikacje z Brześciem n/Bugiem i gwardią, rozłożoną w rejonie Zambrowa, łomży i Ostrołęki.

W okolicy siedlec I.Dybicz ugrupował swoją armię tak , aby miec dobrą osłone z frontu i silnie umocnione skrzydła, głównymi zaś siłami, pozostawionymi w mieście, zamierzał obserwować ruchy armii polskiej . Straż przednia w sile około 8700 bagnetów i szabel / 12 batalionów, 18 szwadronów, sotnikozaków, 22 działa / staneła na szosie pod Jagodnem i Mingosami. Ubezpieczenia boczne rozmieszczone zostały w Chodowie - 9 1/2 batalionów, 11 szwadronów, 20 dział / 8300 bagnetów i szabel/.
Żukowie - 27 szwadronów, 16 dział / 3000 szabel/
i Skórou - 4 bataliony, 6 szwadronów, 4 1/2 sotni kozaków, 6 dział / 3500 bagnetów i szabel /.
Siły te osłaniały Siedlce, gdzie stało 40 batalionów, 18 szwadronów i 203 działa
/około 30 500 bagnetów i szabel /.
Pozostałe siły armii L. Dybicza rozlokowane zostały następująco:
w Dąbiu - 6 szwadronów, 5 sotni kozaków, 2 działa / 1200 szabel /,
Radzyniu podlaskim - 4 bataliony, 12 szwadronów, 20 dział / 5600 bagnetów i szabel /
i Kocku - 5 batalionów, 7 szwadronów, 3 i 1/2 sotni kozaków, 8 dział / 4700 bagnetów i szabel /.
Całość sił głownej armi I.Dybicza wynosiła 74 i 1/2 batalionów, 105 szwadronów, 20 sotni kozaków i 297 dział, tj. około 65 500 bagnetów i szabel[6] , z powodu jednak braku żywności i paszy oraz szerzącej się epidemii cholery Rosjanie mogli wyprowadzić do walnej bitwy z Polakami nie więcej niż 50 000 żołnierzy[7].

Odniesione sukcesy w ofensywie wiosennej /zwycięstwa pod Wawrem, Debem Wielkim i Iganiami/ stwarzały dla Polaków zachęcającą podstawę do dalszych działań zaczepnych. W tym czasie do szczytu doszły polskie siły i środki, wiara w zwycięstwo, zapał żołnierzy, energia organizacyjna i moralna.
Głowna armia polska liczyła około 54000 żołnierzy i 120 dział. Napływały do niej ciągle uzupełnienia, a 300-400 wozów dziennie zaopatrywało ją z Warszawy. Polacy mogli wystawić przeciwko I.Dybiczowi 70 000 wojska. W tym stanie rzeczy można było pokusić się o pobicie głównych sił nieprzyjaciela. Wygrane bitwy z I.Dybiczem leżało w granicach możliwości armii polskiej i jej dowództwa. Tymczasem nastapił okres przerwy w działaniach. Ze strony polskiej wstrzymane zostały operacje sił głównych, a rozpoczeły się działania na skrzydłach i wyprawy na tyły nieprzyjaciela /za Bug, na Wołyń i Podola/. Polski wódz naczelny gen. J.Skrzynecki unikał walnej bitwy z Rosjanami, oczekiwał na inicjatywe przeciwnika, spodziewał się nadzwyczajnych wyników działan na skrzydłach, przedłużał wojnę w nadziei doczekania się obcej interwencji. Przerwanie działań wzmacniało armię rosyjską, zagrażało przebiegowi powstań na Litwie i Wołyniu, którym nie można było udzielić skutecznej pomocy inaczej, jak tylko przez pokonanie I.Dybicza w Królestwie. Strategia gen. J.Skrzyneckiego przechylała szalę zwycięstwa na strone przeciwnika[8].
Link to comment
Share on other sites

przypominam sobie ze moja babcia mówiła ze na obecnym polu tam gdzie był papiez było lotnisko wojsk niemieckich, za polem sa stawy tam ukrywaqli sie ludzie w wojne mój pra dziadek był
na tych stawach rybakiem moze tam poszukac
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information