Jump to content

Domen123

Forum members
 • Content Count

  333
 • Joined

 • Last visited

  Never

Community Reputation

0 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Sama tylko 6. kompania Pz.Lehr.Rgt. straciła od 11 do 18 zabitych." A raczej od 12 do 18 - 12 ma potwierdzone miejsce śmierci jako Łowcza (część 18 a część 19 września). Pozostałych 6 nie, w tym jeden zmarły z ran a 5 poległych.
 2. 18 września gen. Schweppenburg (d-ca 3. DPanc.) wysłał w stronę Chełma grupę Ehlermann (II./3 pułku strzelców, 6. kompania 6. pułku czołgów, 6. kompania Pz.Lehr.Rgt., 1. kompania 39. baonu pionierów, 1. bateria 75. pułku artylerii, 1. kompania 39. dyonu ppanc.), jednakże na drodze Włodawa - Sawin napotkała ona bardzo zaciekły opór oddziału kawalerii ppłk. Szostaka w składzie trzech szwadronów 13 pułku ułanów oraz szwadronu 4 puł. Największy opór napotkano pod Macoszynem, Osową, Malinówką, Łowczą oraz Bachusem. Niemcy sporo się namęczyli z naszymi ułanami, którzy opóźniali ich na kolejnych przygotowanych punktach oporu jak profesjonaliści. W dodatku na drodze Włodawa - Chełm Niemcy napotkali masę przygotowanych wcześniej zniszczeń i przeszkód ppanc. Największe straty poniosła 6. kompania z II. batalionu 3. pułku strzelców zmot. Hauptmanna Wellmana w walce pod Malinówką. Również pod Osową Niemcy ponieśli duże straty. 13. pułk ułanów opóźniał Niemców aż do zmroku, tak że mieli bardzo mierne postępy terenowe. W nocy ułani wycofali się na główną pozycję obronną pod Sawinem. 18 września II. batalion 3. pułku strzelców poniósł największe dzienne straty ze wszystkich batalionów 3. DPanc. w kampanii w Polsce. 19 września rano Niemcy wznowili swoje natarcie, ale pod Sawinem napotkali już na przygotowane pozycje obronne 41 DP. Powitał ich ogień na wprost około 30 dział artyleryjskich - stracili kilka czołgów i kilkanaście ciężarówek. Przyciśnięci do ziemi ogniem artylerii, ulegli pod naciskiem kontratakującej piechoty z 41 DP. Niemcy zostali odrzuceni spod Sawina 7 kilometrów na północ - aż pod Łowczę. Pod Łowczą ponieśli ciężkie straty (m.in. 6. kompania Pz.Lehr.Rgt.) i po raz kolejny musieli ustąpić. Schweppenburg wydał grupie Ehlermann rozkaz do odwrotu. Odwrót był osłaniany przez kompanię czołgów (6./Pz.Rgt.6), ścigani przez Polaków Niemcy ponieśli jeszcze pewne straty. Ostatecznie po zmroku Polacy przestali ścigać Niemców i wycofali się w kierunku na Wojsławice a Niemcy wycofali się na pozycje wyjściowe pod Włodawą. Straty krwawe Grupy Ehlermann w tych walkach wyniosły 154 żołnierzy, czyli ponad 10% stanu. Sama tylko 6. kompania Pz.Lehr.Rgt. straciła od 11 do 18 zabitych. Straty w sprzęcie były jeszcze wyższe - m.in. wiele rozbitych czołgów, w tym 4 zniszczone. Niemcom nie udało się nawet dotrzeć do Chełma Lubelskiego.
 3. Zaznaczone są kierunki działań poszczególnych baonów i najważniejsze boje (wszystkie toczone przeciw 18 puł).
 4. Na forum Feldgrau pojawiło się (umieszczone przez usera Tigre) zdjęcie pierwszego poległego ułana z 18 Puł - tego, który zginął pod Moszczenicą (niem. Mosnitz) - czyli najprawdopodobniej na zdjęciu widzimy poległego starszego ułana Jerzego Hryniewicza. Jest też mapa pokazująca kierunki działań niemieckiego 76 pp 01.09.1939. Tutaj wspomniane zdjęcie, w następnym poście mapa.
 5. Przy czym 10% sił użytych w walce to brzmi jak jakaś niewiarygodnie wielka liczba, ale biorąc pod uwagę że w Moszczenicy walczył tylko jeden spieszony szwadron, to okazuje się, że 10% to dokładnie 6 - 7 ludzi zabitych, rannych, zaginionych, wziętych do niewoli, kontuzjowanych, itd. (zresztą z listy poległych pułku wynika, że zginął tam tylko jeden żołnierz - plus ewentualnie może jakiś spośród tych 5 których miejsca śmierci nie znamy).
 6. Zresztą spośród tych 32 zabitych pierwszego dnia, 11 poległo pod Krojantami, 7 pod Lichnowami / Lichowcami (różne wersje nazwy można spotkać), 4 pod Angowicami, jeden pod Moszczenicą *, 2 pod Rakowcem, 1 pod Dąbrówką Król oraz pięciu których miejsce śmierci nie jest podane. Więc ewentualnych zabitych podczas ewentualnego pościgu po rzekomym odparciu szarży można by się doszukiwać jedynie pośród tych 11 poległych pod Krojantami i tych pięciu, których dokładne miejsce śmierci nie jest znane. * I tutaj ciekawa sprawa z tą Moszczenicą. Otóż relacja niemiecka o walkach pod Mosnitz, czyli Moszczenicą (relacja żołnierza 14. kompanii 76 pp) rankiem 1 IX, mówi że: Der erste Ort Mosnitz war genommen. An der straße lagen die ersten toten polnischen Soldaten, Ulanen. Wir waren am Kampfgeschehen nicht beteiligt, erfuhren aber immer sehr bald, was vorne los war. Auch, daß polnische Lanzenreiter einen Angriff auf Panzerspähwagen der Aufklärungsabteilung 20 geritten waren. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber angeblich sollen Gefangene ausgesagt haben, man hätte ihnen erzählt, es würde sich um Attrappen handeln. Veilleicht hat mal ein Pole unsere beiden bei der 14. Kompanie vorhandenen Attrappen gesehen, die auf PKW einen entsprechenden Holzaufbau hatten und zu Übungszwecken benutzt wurden." Czyli w skrócie - w Moszczenicy ujrzeli pierwszych zabitych polskich żołnierzy - ułanów. Dalej żołnierz pisze, że ci ułani zginęli szarżując na samochody pancerne (przy czym autor relacji podkreśla, że Ob es stimmt, weiß ich nicht" - Czy to prawda, nie wiem" - bo tą opowieść od kogoś usłyszał a sam tam nie walczył, lecz zaraz próbuje uwiarygodnić całą opowieść dodając, że jednak wzięci do niewoli Polacy twierdzili, że powiedziano im iż niemieckie samochody pancerne to atrapy itd.). Oczywiście polskie źródła opisują walki w Moszczenicy jako normalną, konwencjonalną obronę bez żadnych szarż. Jak widać dla Niemca widok martwego ułana + martwego konia = bez wątpienia miała miejsce szarża głupich Polakó na czołgi". A tutaj opis walk na pierwszej rubieży obronnej (czyli właśnie w Moszczenicy) ze strony Marcina Lewandowskiego: http://www.kawaleria.marcin-lewandowski.xip.pl/18pul_4.php W dniu 1 września o godz. 4:45 Niemcy rozpoczęli działania wojenne. Około godz. 5:00 na pozycje obronne 18 pułku uderzyły pododdziały 76 pułku piechoty z 20 Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej gen. por. Wiktoriana działającej na lewym północnym skrzydle XIX Korpusu Pancernego gen. Hainza Guderiana. Mgła utrudniała obserwację terenu jednak wysunięta przed pozycje drugiego szwadronu na samą granicę placówka plut. Jana Sasa nie dała się zaskoczyć i doszło do pierwszej wymiany ognia, po czym z rozkazu dowódcy szwadronu rtm. Jana Ładosia wycofała się. Nastąpił szturm piechoty niemieckiej na całej linii wsparty bronią pancerną oraz ogniem dwóch dywizjonów artylerii. Ułani obrzucili nacierającą piechotę granatami i wykonali przeciwuderzenie na bagnety, od którego npl uchylił się i chwilowo wycofał. W tym pierwszym starciu jak podaje mjr Malecki straty wyniosły ok. 10% sił użytych w walce, ale po stronie wroga miały być jeszcze większe. Niemcy jednak rozwijali natarcie. Pomimo przewagi ogniowej jaką uzyskali, nie udało im się przełamać pierwszej linii obrony. Dopiero ok. godz. 8:00 załamała się obrona Straży Granicznej na linii Zamarte-Kamień, co umożliwiało przeciwnikowi oskrzydlenie od południa walczących trzech szwadronów. W związku z tym rozpoczęły one odwrót w rejon Pawłowo-wzgórze Racławki. Podczas wykonywania manewru w szczególnie trudnej sytuacji znalazł się 2. szwadron nie mogąc oderwać się od przeciwnika. Dopiero skuteczne wsparcie artyleryjskie ogniem zaporowym 2/11 dak dało szansę na wycofanie się do Angowic a potem dalej."
 7. Straty 18 puł pierwszego dnia wojny to max. 32 zabitych a w czasie całej kampanii 65 zabitych, więc informacje Mantheya o pościgu w którym zabito 40 Polaków (nie licząc tych poległych w czasie szarży) trzeba traktować z taką samą rezerwą jak ten fragemnt o dwóch Niemcach na rozkładzie każdej szabli" z naszej strony...
 8. jeżeli ponieśli jednak duże straty to raczej nie było im [Niemcom] w głowie fotografowanie." Nie zgodziłbym się. Widziałem całą masę zdjęć przedstawiających pobojowiska po bitwach, w których Niemcy dostali od naszych lanie (np. Ruszki, Kiernozia, Mszczonów, Mużyłowice, Mokra) więc wcale nie mieli jakichś szczególnych oporów przed fotografowaniem własnych porażek. Oczywiście żołnierze, którzy zrobili te zdjęcia (w każdym przypadku pewien czas po zakończeniu bitwy - najczęściej kilka dni, może w przypadku Mokrej wcześniej bo tam Niemcy zostali panami pola bitwy - Wołyńska BK się wycofała) najczęściej nie byli tymi samymi żołnierzami, którzy tam wcześniej dostali lanie.
 9. 310 zabitych oznaczałoby całkowite wybicie batalionu (jak jest 300 zabitych to powinno być też 600 lub więcej rannych).
 10. \"Z powodu wielkich strat... - jeżeli relacjonujący tak twierdzi, to powinien napisać o setkach poległych." Masz błędne pojęcie o rzędach wielkości strat. Już 50 poległych dziennie na dywizję to są ciężkie straty. 100 - 150 poległych dziennie na dywizję to ogromne straty. A tutaj mamy nie dywizję tylko batalion albo kompanię. Kilku poległych i kilkunastu rannych w kompanii to już są duże straty rzędu około 10 - 20% % stanu osobowego kompanii.
 11. Ale niestety, według relacji niemieckich, szarża się załamała." Zwracam uwagę, że relacje niemieckie są tutaj zgodne z każdą relacją polską - wg. relacji polskich szarża też się załamała. Załamała się po początkowych sukcesach. Nie widzę tutaj żadnej sprzeczności z relacjami niemieckimi, które mogą dotyczyć właśnie tej drugiej nieudanej fazy szarży.
 12. A pytanie jakie były w końcu straty polskie w szarży - bo mam wątpliwości czy zwykle podawane dane odnoszą się do strat tylko w szarży czy w czasie całodniowych walk?
 13. Ale to kwestia drugorzędna, czy Niemcy zostali ranieni przez naszych, czy przez swoich." Moim zdaniem to właśnie kwestia najważniejsza. Co do źródeł niemieckich to nawet relacja Mantheya aż dwukrotnie potwierdza, że poniesione straty spowodowała nasza kawaleria: 1. wildes feuer von der Feindseite einsetzt." 2. Dieser überraschende und nicht für möglich gehaltene Angriff fordert auch beim Btl. seinen Tribut" - i tutaj wymienia rannych
 14. Położenie się na ziemi też niewiele da, jeździec może pchnąć leżącego sztychem szabli." W cwale? Raczej nie. Musiałby się zatrzymać lub znacznie zwolnić.
×
×
 • Create New...

Important Information