Jump to content

Uzurpatorzy


Recommended Posts

Na stronie KRH Tomaszów czytamy: w dniu 3 maja KRH Tomaszow`39 otrzymał prawo używania barw 2 Pułku Strzelców Konnych." http://www.tomaszow39.com/index.php/krh-t39.html od roku 2010 posługują się taka nazwą , jak się okazało bezprawnie !
Z informacji otrzymanej z 2 Pulku Rozpoznawczego : ...dokument wydany przez poprzedniego dowódcę płk Sławomira DUDCZAKA w dniu 30 kwietnia 2010 roku nie ma mocy formalnego przyznania barw 2.PSK a jest jedynie formą wyrażenia uznania i dalszego działania w kierunku propagowania chlubnych tradycji 2.PSK - i tak należy tę formę uznania jaką posiada JS z Tomaszowa Lubelskiego rozumieć. O formalne przyznanie barw i dziedziczenie tradycji jednostek historycznych należy się zwracać zgodnie z Decyzją nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji Oręża Polskiego do Ministra ON ponieważ:Na podstawie § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu kultywowania tysiącletniej tradycji oręża polskiego i zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierskich, ustala się, co następuje:"
Oraz : Zgodnie z w/w przepisami prawa, jeśli organizacja spełniła te wymagania oraz pozostałe, które zawiera ta Decyzja a których tu nie przytoczyłem i po wypełnieniu całej procedury wnioskowej otrzymała od Ministra Obrony Narodowej Decyzję przyznającą prawo do dziedziczenia barw i tradycji 2.PSK to ma takie prawo aby je nosić. Jednostka Wojskowa w Hrubieszowie nigdy takiego prawa nie mogła nadać."

Jednostka Stzrelca , której składową jest KRH otrzymała tą informację , chociaż stan prawny faktyczny był im znany od początku.
Trochę szkoda , bo Strzelec z tomaszowa włozył olbrzymia pracę w upamietnianie miejsc znaczonych historią. Nie rzutuje to na JS lecz jedynie na osobę , która powinna takich spraw dopilnować a nie wręcz indukować konflikty i podkreślac swą WIELKOŚĆ.. jako ułana....
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information