Jump to content

Nowa książka o artylerii


M-i

Recommended Posts

Ukazała się nowa książka o artylerii dla pasjonatów tego rodzaju broni:
Henryk Grzegorczyk, Artyleria polowa. Historia i współczesność, Wyd. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SALUS w Toruniu, Toruń 2009, ss. 379, cena 25 zł.

Autor, były wykładowca byłej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema w Toruniu

Treść:

Wstęp
CZĘŚĆ PIERWSZA – Z HISTORII ARTYLERII
1.1. ARTYLERIA DO 1600 r. (wieki średnie, kryzys chrześcijaństwa, odrodzenie)
1.1.1. Początki wojska w Polsce
1.1.2. Początki artylerii ogniowej w Polsce
1.1.3. Wojny, bitwy, dowódcy, artyleria
1.2. ARTYLERIA W LATACH 1600-1850 (oświecenie, kryzys Rzeczypospolitej, rewolucja)
1.2.1. Z historii wojskowości w Polsce
1.2.2. Z historii polskiej artylerii
1.2.3. Wojny, bitwy, dowódcy, artyleria
1.3. ARTYLERIA DO 1945 (wojny światowe)
1.3.1. Wojny, bitwy, dowódcy, artyleria
1.4. ARTYLERIA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
1.4.1. Z historii technicznego wykonawstwa zadania ogniowego przez artylerię
1.4.2. Wojny, sojusze artyleria
CZĘŚĆ DRUGA – PODZIAŁ I UZBROJENIE ARTYLERII
2.1. KLASYFIKACJA ARTYLERII
2.2. UZBROJENIE ARTYLERII
2.3. AMUNICJA ARTYLERYJSKA
2.4. MATERIAŁY WYBUCHOWE
2.5. CZĘŚCI SKŁADOWE NABOJU ARTYLERYJSKIEGO
2.5.1. Pociski
2.5.2. Zapalniki
2.5.3. Ładunek miotający
2.5.4. Łuska z zapłonnikiem
CZĘŚĆ TRZECIA – ARMATY
3.1. ARMATY CIĄGNIONE I SAMOJEZDNE
3.2. ARMATY SAMOBIEŻNE
3.3. ARMATY DUŻEJ MOCY
3.4. ARMATOHAUBICE
3.4.1. Armatohaubice ciągnione i samojezdne
3.4.2. Armatohaubice samobieżne
3.5. ARMATY PRZECIWPANCERNE
3.5.1. Armaty przeciwpancerne ciągnione i samojezdne
3.5.2. Armaty przeciwpancerne samobieżne
3.6. ARMATY CZOŁGOWE
3.7. ARMATY PRZECIWLOTNICZE
3.7.1. Armaty przeciwlotnicze ciągnione
3.7.2. Armaty przeciwlotnicze samobieżne
3.8. ARMATY LOTNICZE
3.9. POCIĄGI PANCERNE
CZĘŚĆ CZWARTA – MORTIRY, HAUBICE, MOŹDZIERZE
4.1. MORTIRA
4.2. HAUBICE
4.2.1. Haubice ciągnione i samojezdne
4.2.2. Haubice samobieżne
4.3. HAUBICOARMATY
4.3.1. Haubicoarmaty ciągnione
4.3.2. Haubicoarmaty samobieżne
4.4. MOŹDZIERZE
4.4.1. Moździerze ciągnione, przewożone i przenoszone
4.4.2. Moździerze samobieżne
CZĘŚĆ PIĄTA – ARTYLERIA RAKIETOWA
5.1. WYRZUTNIE ARTYLERII RAKIETOWEJ
5.1.1. Wyrzutnie artylerii rakietowej ciągnione i przenoszone
5.1.2. Samobieżne wyrzutnie artylerii rakietowej
5.2. DZIAŁA BEZODRZUTOWE I GRANATNIKI
5.2.1. Działa bezodrzutowe
5.2.2. Granatniki
5.3. RAKIETY PRZECIWPANCERNE KIEROWANE
CZĘŚĆ SZÓSTA – MATEMATYKA W ARTYLERII
6.1. OBLICZENIA ARTYLERYJSKIE
6.2. AKSJOMATY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA
6.3. ZMIENNA LOSOWA I JEJ ZASTOSOWANIE W ARTYLERII
6.4. ROZRZUT POCISKÓW PRZY STRZELANIU UDERZENIOWYM
6.5. OBSZAR ZAINTERESOWAŃ TEORII STRZELANIA
Piśmiennictwo

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information