Jump to content

Nowa USTAWA - i przeszlosc


Guest kruku

Recommended Posts

Chcialbym abyscie zapoznali sie z listem PTE skierowanym do premiera Pawlaka. Oczekuje na Wasz komentarz odnosnie tego dokumentu. Zaznaczam ze z PTE nie mam nic wspolnego a list zostal opublikowany w Eksploratorze.
Jest to troche dlugie ale fajna zabawa i warto sie zapoznac.


EXPLORATOR NR 1/94

TYTUŁ GRUPY POSZUKIWAWCZE
POLSKIE TOWARZYSTWO EKSPLORACYJNE


PAN
PREMIER RZĄDU
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Urząd Rady Ministrów
Ul. Aleje Jerozolimskie
WARSZAWA

Zarząd Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego we Wrocławiu, zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia, oraz w imieniu grupy indywidualnych poszukiwaczy, zwraca się do z uprzejmą prośbą do Pana Premiera o spowodowanie zmian niektórych postanowień aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 15.02.1962 r, wraz ze zmianami, o ochronie dóbr kultury i muzeach. Ustawa ta była nowelizowana w 1983, 1989 i 1990 r. ale we wszystkich nowelizacjach pozostawiono bez zmian przepis mówiący o prawie do nagrody pieniężnej znalazcy wykopaliska", czy znaleziska archeologicznego" (art. 24).
Według obowiązujących przepisów wynosi ono 10% wartości znaleziska, ale nie więcej niż... 300.000 zł !!!
Pozostawienie tego przepisu w niezmienionej formie powoduje całkowitą nieopłacalność prowadzenia jakichkolwiek badań umożliwiających np. odzyskanie dla narodu polskiego dóbr materialnych materialnych kulturowych ukrytych przez Niemców na terenie Dolnego Śląska pod koniec II Wojny Światowej. Wiąże się to także z zadziwiającą agresją niektórych Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków wobec badaczy (próbowano nawet spowodować rozwiązanie Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego), czy nawet grup naukowców prowadzących badania uniwersyteckie na terenach interesujących pod względem eksploracyjnym.
Można nawet odnieść wrażenie, iż w sposób świadomy niektóre środowiska nie dopuszczają do zagrożenia niemieckich interesów na terenie południowo-zachodniej Polski.
W świetle przeprowadzonych bardzo szeroko badań, jak też uzyskanej dokumentacji poniemieckiej, nie ulega raczej wątpliwości fakt posiadania przez III Rzesze na terenach aktualnego Dolnego Śląska dużej ilości dobrze zamaskowanych obiektów podziemnych, służących w czasie i przed II Wojną Światową, potrzebom przemysłu zbrojeniowego. Te obiekty nie zostały dotąd odkryte, i z całą pewnością zostały w większości wykorzystane do ukrycia zgromadzonych w wyniku wojny dóbr kultury i wartości materialnych. Warto tu przypomnieć choćby fakt nieodnalezienia po wojnie ogromnych ilości złota zgromadzonych najbogatszych bankach Wrocławia - jednego z najbogatszych miast przedwojennych Niemiec.
Ponadto należy wziąć pod uwagę dużą ilośćkosztowności i dzieł sztuki ukrytych przez osoby indywidualne - wiele ze skrytek jest opróżnianych i wywożonych przez Niemców za granicę dopiero teraz. Oczywiście nikt nie jest w stanie sprawować nad tym kontroli. A wspomnieć należy choćby fakt wywiezienia do RFN ksiąg rodowych Schafgotschów z Cieplic.
Polskie Towarzystwo Eksploracyjne otrzymuje często propozycje współpracy przy odkopywaniu różnego rodzaju skrytek, czy bunkrów (np. zawierających dobra materialne Schafgotschów i prawdopodobnie archiwa archiwa I. G. Farben z Jeleniej Góry), ale za wskazanie tych miejsc np. osoba o to występująca żąda wynagrodzenia.
Możliwa do przyznania nagroda państwowa w wysokości 300.000 zł, ani też środki działającego społecznie PTE nie są w stanie zadowolić ludzi posiadających tego typu informacje. Nie mówiąc już braku podstaw prawnych do takich działań.
We Wrocławskiej prasie można znaleźć ogłoszenia (!) osób skupująch" informacjeo ukrytych dobrach. Nie jest też np. zainteresowany współpracą z konserwatorami zabytków mieszkaniec Wałbrzycha, pragnący wskazać magazyn ukrytych dzieł sztuki. Jak stwierdził, nie interesują go ciągłe problemy, wskazywane przez służby konserwatorskie, nie mówiąc też o możliwej do uzyskania nagrodzie.
PTE dysponuje informacją o dotarciu przez kilkuosobową grupę poszukiwaczy do rozległej sztolni, dobrze ukrytej, zawierającej dzieła sztuki i wyroby ze złota i bursztynu. Część złota została przetopiona, wartościowsze pierścienie i sygnety wywiezione do RFN, zaś bursztyn pocięty na koraliki. Ponieważ działalność ta mogła stać się niebezpieczna, przez pełnomocników grupa ta zwracała się do wojewody jeleniogórskiego jeleniogórskiego ofertą wskazania sztolni za 45% wartości znaleziska, i niedoczekania tego, co już zostało wydobyte. Brak decyzji władz sprzyja dalszej grabieży.
By uniknąć podobnych faktów w przyszłości proponujemy zabezpieczyć interes Skarbu Państwa poprzez:
- zmianę wysokości wynagrodzenia na 25% wartości znaleziska, bez względu na wysokość kwoty nagrody. Art. 24 pkt.5 Ustawy daje delegację do zmiany kwoty nagrody w drodze rozporządzenia.
- stworzenie stosownych przepisów prawnych (korekta w/w ustawy), by mogły legalnie funkcjonować zarejestrowane organizacje poszukiwawcze, realizujące swoje zadania w poszanowaniu Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, a także Ustawy o ochronie środowiska naturalnego i zasobów naturalnych.
- powołanie koncesjonowanych opiekunów poszukiwań, których miałyby obowiązek zatrudniać firmy poszukiwawcze (i opłacać w zależności od wartości znaleziska) - koncesje mogłyby np. wydawać wojewódzkie wydziały kultury, zaś kandydatów mogłoby opiniować np. Polskie Towarzystwo Eksploracyjne czy Towarzystwo Miłośników Fortyfikacji.
Tego typu posunięcia, a zwłaszcza zalegalizowanie poszukiwań i zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa, mogłoby doprowadzić do uzyskania sporych ilości dóbr kultury i wartości materialnych potrzebnych naszemu krajowi, oraz wyjaśnić wiele tajemnic II Wojny Światowej.


I co Wy na to ???

Pozdrawiam

Kruku - GG 566056
Link to comment
Share on other sites

No i co z tego - było, minęło, a list pewnikiem poszedł do kosza. Jak ktoś już pisał - musi tu wystąpić jakaś grupa mająca poparcie posłó, eksploratorów i producentów sprzętu. A ustawa pewnie przejdzie (ilu posłów kiedy kolwiek coś eksplorowało oprócz kasy poselskiejlub państwowej?)mogą strzec dalej i lepiej dobra niemieckie dla ich poprzednich właścicieli (tak jak napisano).
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information