Jump to content

olek1963leon

Forum members
 • Content Count

  4
 • Joined

 • Last visited

  Never

Community Reputation

0 Neutral
 1. Proszę o odnalezienie dokumentów dot. członków mojej rodziny  □ akt urodzenia  □ akt ślubu  □ akt zgonu □ inne ........................................................................................................................................... (zaznaczyć właściwe pole) Dane osób, których dokumenty mają być odnalezione: 1. Osoba Imię i nazwisko Katarzyna Bojnicka lub Bujnicka. Data i miejsce: Urodzenia .18 maj 1898 w Dalniczu (Herawiec) pow. Żółkiew gmina Dalnicz woj. lwowskie Ślubu........brak.................................................................................................................................... Zgonu ...1970 rok.......................... Wyznanie ...rzymsko katolickie Imiona rodziców ..Jan i Apolonia Żrebecka. Miejsce zamieszkania .. ) Herawiec –przesiedlona na tereny Tarnów i Opolszczyzny pow. Żółkiew gmina Dalnicz woj. lwowskie (dokładna nazwa miejscowości z uwzględnieniem nazwy powiatu i województwa) Lata, z których mają pochodzić dokumenty1898-1945 Stopień pokrewieństwa .babcia ze strony ojca 2. Osoba Imię i nazwisko Franciszek Bojnicki (Bubnicki) Data i miejsce: Urodzenia około 1880 roku chyba w Dalniczu (Herawiec) pow. Żółkiew gmina Dalnicz woj. lwowskie Ślubu...brak........................................................................................... Zgonu ...1953 – Jedrychowice gmina Branice woj. opolskie Wyznanie .....rzymsko katolickie Imiona rodziców brak Miejsce zamieszkania . Herawiec –przesiedlona na tereny Tarnów i Opolszczyzny pow (dokładna nazwa miejscowości z uwzględnieniem nazwy powiatu i województwa) Lata, z których mają pochodzić dokumenty 1880- 1946 Stopień pokrewieństwa dziadek ze strony ojca 3. Osoba Imię i nazwisko Stanisław Bojnicki lub Bujnicki Data i miejsce: Urodzenia 03 maj 1923 w Dalniczu (Herawiec) pow. Żółkiew gmina Dalnicz woj. lwowski. Lub Gmina Dzibułki pow Żółkiewski woj. Lwowskie Ślubu......11.11.1946 Krasne pow. Rzeszów Zgonu .21.06.2007r Jędrychowice pow. Głubczyce gmina Branice Wyznanie ..rzymsko katolickie Imiona rodziców Katarzyna i Franciszek Bojnicki lub Bujnicki Miejsce zamieszkania do 1942 Herawiec – po 1946 Jędrychowice woj. Opolskie (dokładna nazwa miejscowości z uwzględnieniem nazwy powiatu i województwa) Lata, z których mają pochodzić dokumenty 1923-1942 Stopień pokrewieństwa ojciec
 2. Dane osób, których dokumenty mają być odnalezione: 1. Osoba Imię i nazwisko Katarzyna Bojnicka lub Bujnicka. Data i miejsce: Urodzenia .18 maj 1898 w Dalniczu (Herawiec) pow. Żółkiew gmina Dalnicz woj. lwowskie Ślubu........brak.................................................................................................................................... Zgonu ...1970 rok.......................... Wyznanie ...rzymsko katolickie Imiona rodziców ..Jan i Apolonia Żrebecka. Miejsce zamieszkania .. ) Herawiec –przesiedlona na tereny Tarnów i Opolszczyzny pow. Żółkiew gmina Dalnicz woj. lwowskie (dokładna nazwa miejscowości z uwzględnieniem nazwy powiatu i województwa) Lata, z których mają pochodzić dokumenty1898-1945 Stopień pokrewieństwa .babcia ze strony ojca 2. Osoba Imię i nazwisko Franciszek Bojnicki (Bubnicki) Data i miejsce: Urodzenia około 1880 roku chyba w Dalniczu (Herawiec) pow. Żółkiew gmina Dalnicz woj. lwowskie Ślubu...brak........................................................................................... Zgonu ...1953 – Jedrychowice gmina Branice woj. opolskie Wyznanie .....rzymsko katolickie Imiona rodziców brak Miejsce zamieszkania . Herawiec –przesiedlona na tereny Tarnów i Opolszczyzny pow (dokładna nazwa miejscowości z uwzględnieniem nazwy powiatu i województwa) Lata, z których mają pochodzić dokumenty 1880- 1946 Stopień pokrewieństwa dziadek ze strony ojca 3. Osoba Imię i nazwisko Stanisław Bojnicki lub Bujnicki Data i miejsce: Urodzenia 03 maj 1923 w Dalniczu (Herawiec) pow. Żółkiew gmina Dalnicz woj. lwowski. Lub Gmina Dzibułki pow Żółkiewski woj. Lwowskie Ślubu......11.11.1946 Krasne pow. Rzeszów Zgonu .21.06.2007r Jędrychowice pow. Głubczyce gmina Branice Wyznanie ..rzymsko katolickie Imiona rodziców Katarzyna i Franciszek Bojnicki lub Bujnicki Miejsce zamieszkania do 1942 Herawiec – po 1946 Jędrychowice woj. Opolskie (dokładna nazwa miejscowości z uwzględnieniem nazwy powiatu i województwa) Lata, z których mają pochodzić dokumenty 1923-1942 Stopień pokrewieństwa ojciec
 3. 1. Dzieci Mikoszów – syn Leon Mikosz Leon Brak fotografii z czasów KOP I DANYCH Z LAT 1939-1942 MOBILIZACJA I POBYT DO 1942 ROKU urodził się 12 lutego 1912 roku w Krasnem jako najstarsze dziecko Eustachego i Anny. Żonaty – Stefania- jedno dziecko z zawodu ślusarz - ( być może- Mikosz Stefania z domu Góralska zmarła w dn. 27.08.1944 w Rzeszowie- dane o tej osobie znajdują w rejestrze osób zmarłych i pochowanych na cmentarzu w Rzeszowie) Ochrzczony został w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krasnem (nr księgi ochrzczonych kan. 1122). W pierwszym okresie poszukiwań nie posiadałem żadnych danych z okresu szkolnego. Niemniej jednak dociekliwość i trochę Szczęścia dopisało, w dociekliwym poszukiwaniu Dotarłem do Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej ( http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication) Jedna z najstarszych i renomowanych szkół w Rzeszowie, założona w 1903 roku z decyzji Franciszka Józefa. II Gimnazjum Państwowe im. Stanisława Sobińskiego przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie. W sprawozdaniu z II Liceum Państwowego w Rzeszowie za lata 1924 1925 czytamy , że klasie II b widnieje nazwisko Leon Mikosz Uczniowie klasy między innymi: AisterAscher, Bartowski Boleslaw, Stanislaw Cichy Marjan Czech Andrzej Ferenc, Bolestaw Ficek Kazimierz Gfadysiewicz Gush, Godlewski Kazirnierztlerschlag Aron Hudzicki Andrzej , Klarnet Stanisław, Kluz Mleczyslaw, Krasowi Leon ,Lewicki Szymon Mikosz Leon Prawdopodobnie skończył jakieś przysposobienie zawodowe w Rzeszowie Leon odbył służbę wojskową w latach 1935 – 1937 – pismo z archiwum SG w Szczecinie nr 1096/2011. Pierwsze pół roku przygotowania i szkolenia do służby spędził w bliżej nieokreślonej jednostce wojskowej ( brak danych) . kandydaci do KOP-U byli szkoleni poza formacją graniczną. Formacja Korpusu Ochrony Pogranicza powstała 17 września 1924 roku. Strzelec Leon rozpoczął służbie w batalionie Borszczów w 4 kompanii granicznej Koralówka ( palcówka Zaleszczyki). A zatem w odniesieniu do powyższej struktury Leon służył w: - BRYGADZIE - PODOLSKA -PUŁKU- CZORTKÓW - BATALION BORSZCZÓW - PLACÓWKA ZALESCZYKI 4 KOMAPNIA GRANICZNA KORALÓWKA W okresie służby Leona - tj w 1937 roku- struktura KOP po reorganizacji prezentowała się następująco BRYHGADA PODOLE- BATALIONY GRANICZNE: SKAŁEK, KOPCZYŃCE, BORSZCZÓW, CZORTKÓW. Batalion Borszczów, w którym służył Leon posiadał : cztery kompanie i 16 strażnic. Dowódcą baonu w strukturach batalionu Borszczów był major Leszczak ( imię brak) . Dowódcą 4 kompanii granicznej Koralówka był kapitan Bielawski ( imię Brak). Jednostki te ( Zaleszczyki , Koralówka, Borszczów) wchodziły w skład pułku czortów należące do Brygady Podole . W rozkazie dziennym baonu Barszczów ( batalionu) nr 45/37 z dnia 26 lutego 1937 roku Leon Mikosz jest wymieniony po nr 84 jako osoba zwalniana do rezerwy. uzyskawszy jednocześnie prawo do noszenia Odznaki pamiątkowej Korpusu Ochrony Pogranicza, który to fakt potwierdzony jest w rozkazie dziennym 4 kompanii granicznej Koralówka nr 46 z dnia 26 lutego 1937 roku. Odcinek granicy na Podolu strzegł przed 1 września 1939 roku Pułk Podole składający się z baonu: SKŁAT, KOPCZYŃCE i BORSZCZÓW. Siostra Leona ( moja matka ) Janina pamiętał, że został on wyróżniony nagrodą książkową za dobra służbę. Z jej wspomnień wynika również, że Leon Mikosz został zmobilizowany w miesiącu ….. 1939 roku. W październiku jego rodzina otrzymuje informacje, że duża grupa wojskowych jest przetrzymywana jako jeńcy przez Niemców w ogrodach zamku w Łańcucie. Tam też udaję się siostra Janina z matką Anna, które zanoszą tobołek z jedzeniem, gdyż więźniowie otrzymywali znikome racje żywnościowe albo żywili się przerzucaną przez okolicznych rolników brukwią bądź burakami rosnącymi w polu. Czasookres od przewiezienia z Łańcuta do obozów nie jest znany Dalsze ustalenia potwierdzają jedynie ( uzyskane z Polskiego czerwonego krzyża nr 22 / 30003/p warszawa dn. 16.01.2001), że Mikosz Leon ur. 12.02.1912 w m. krasne pow. Rzeszów, woj. Kraków żona Stefania ( nazwisko panieńskie nieznane) zawód ślusarz przebywał : - od dnia 25.08.1943 w Obozie Koncentracyjnym (KL) Flossenbürg , nr więźnia 34 37, przewieziony następnie przez StapoRagensbur do KL Oświęcim w dniu 03.12.1943r. ( podstawa L. Str. PCK- 5944): - dnia 15.08.1944r. przeniesiony z Oświęcimia do obozu Koncentracyjnego Buchenwald, nr więźnia 80 212 – kat. więzień polityczny; - dnia 01 .11.1944r. przewieziony do obozu KL Mittelbau (podstawa L. str. PCK 11608. 7895, 8379). Natomiast z informacji uzyskanych z Państwowego Muzeum, Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu (pismo nr L.dz. I- i/3083/8644/2011 z dn. 16.07.2001 ) wynika, że Mikosz Leon ur. 12.02.1912r. w m. Krasne został przeniesiony - do KL Auschwitz w dniu 05.12.1943r. z KL Flossenbürg z numerem obozowym 166285 - pod datą 15.08.1944r. figuruje na liście transportowej więźniów politycznych do KL Buchenwald. Dalsze ustalenia zarówno te dot. kampanii wrześniowej jak i dalszych losów więźnia KL skierowałem do – Centralnego Archiwum Wojska Polskiego w warszawie - InternationalensuchdienstgrosseAlle 5-9 D 34444 Arlosen Niemcy Układając powyższe informacje w porządku chronologicznym otrzymujemy kalendarium kolejnych dni i lat obozowych Leona Mikosz: - 25.08.1943 KL FLOSSENBÜRG NR WIĘŹNIA 3437 - 05 12.1943 (INNE ŹRÓDŁA 03.12.1943R0 KL AUCHWITZ NR WIĘŹNIA 166 285 - 15.08 1944R KL BUCHENWALD NR WIEŹNIA 80212 - 01.11 1944 KL MITTELBAU Z opowiadań siostry Leona Mikosz, Janiny, wynikało, że Leon powrócił jesienną 1947 roku w bardzo złym stanie zdrowia , po przebytym leczeniu w szpitalu wojskowy alianckim i zmarł w roku 1947. Dane osobowe pozyskane w internetowej bazie osób poszukiwanych DANE OSOBOWE nazwisko MIKOSZ imię LEON data urodzenia 1912-04-12 miejsce zamieszkania przed wojną (państwo) Polska INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH Źródło: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg uwięziony rodzaj uwięzienia obóz koncentracyjny miejsce osadzenia Flossenbürg data osadzenia 1943-08-25 numer 3473 uwięziony rodzaj uwięzienia obóz koncentracyjny miejsce osadzenia Auschwitz (KZ-Komplex) data osadzenia 1943-12-03 Inne dane o tej osobie DANE OSOBOWE nazwisko Mikosz imię Leon data urodzenia 1912-02-12 miejsce urodzenia Krasne INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH Źródło: Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. uwięziony rodzaj uwięzienia obóz koncentracyjny miejsce zamieszkania przed zatrzymaniem Krasne miejsce osadzenia Auschwitz;Buchenwald
×
×
 • Create New...

Important Information