Jump to content

losot

Forum members
 • Content Count

  137
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
 1. a co z armatą 9 cm C/73 Feldkanone,stojacą za Glorietą na zamku, ktoś o nią zadba czy zniknie w nn okolicznościach ?
 2. mozliwe, ale chodzi o wzór nkm z podstawą, narodowość zołnierza, mniej istotna
 3. Armia Belgii w ramach pomocy wojskowej otrzymała 6950 karabinów automatycznych CSRG, sprzedano 4000 szt. do jugosławii, celowo pomijam kontrachentów bo to o niczym nie swiadczy,a w 1940 r. ABBL posiadała ok.3000 FM1915/27 w zapasach jako rezerwy, kółko sie zamyka
 4. CSRG i zacierane A, takie oznaczenia CSRGA nosiły Chauchaty produkowane w Gladiatorze dla AEF. Kontrolerzy Armii USA odebrali 14001 sztk z wuprodukowanych ok 18250, co potwierdza doniesienia o prawie 40% braków odrzuconych przy odbiorze, co rzuca troche swiatła na dalszy los braków, w przyrodzie nic nie ginie, a w handlu bronia tym bardziej
 5. a moze COE to Centres d'Orientation Educative – C.O.E., dans l'arrondissement de Liège
 6. wszyscy chcieli wmówić że to polacy przerabiaja CSRG 15 na nabój Mausera,a Polacy prawnie wykazywali,że to nie możliwe.Nie sposób także pominąć,jugosłowiańskiego wiceministra spraw wojskowych generała Terszibaszića. Pierwszy raz wziął on od ówczesnego attaché w Belgradzie, majora Grudnia, łapówkę w wysokości 6 500 złotych za zawarcie z SEPEWE kontraktu na dostawę samolotów w zamian za tytoń. Było to w grudniu 1933 roku. Suma kontraktu opiewała wówczas na prawie dwanaście milionów dinarów. W rok później Terszibaszić zainkasował następną łapówkę za umowę na 76 000 zapalników czasowych FM-15, licencję na ich produkowanie oraz 70 ton prochu nitroglicerynowego. W 1936 roku historia powtórzyła się znowu, tym razem w związku z dostawą samolotów, prochu i dział. SEPEWE, aby utrzymać się na rynku jugosłowiańskim, zawarł wówczas umowę clearingową na sumę 860 tysięcy franków szwajcarskich, opiewającą na pięć lat. Polska miała dostarczać uzbrojenie, Jugosławia - tytoń. I to bez uwzględniania wahań koniunktury na rynku tytoniowym, bez bonifikat, bez liczenia się z nadmiernymi zapasami importowanego tytoniu w Polsce. Afera Terszibaszića i związanego z nim szefa sztabu, generała Stojanovića, skończyła się w 1938 roku. Pierwszy został za łapownictwo aresztowany i postawiony przed sąd, drugi - zwolniony ze stanowiska. Tym potknęła się noga. Ale przedstawiciel SEPEWE w Belgradzie, Tadeusz Szpręglewski, uniósł głowę cało i coś tam grosiwa w zanadrzu. Centrala nie miała do niego widocznie zaufania, gdyż po aresztowaniu Terszibaszića Szpręglewski został zwolniony. Taki to już los łapowników. (Trzy skandale, Wiesław Górnicki, Warszawa 1956)
 7. a może, Manufacture Belge de l'état
 8. ale coś na rzeczy było, moze chodziło o zablokowanie bez licencyjnego przerabiania CSRG 15 na amunicje 7,92 ( ale sprawozdania z prób rkm Chauchat w VTZ Kragujewac jednoznacznie dowodza iż strona polska nie wiedziała że jugosłowiańskie M15/26 strzelają starym nabojem M88 Mauser), a może chodziło o skierowanie zainteresowania strony jugosłowiańskiej na nowe przerobione przez polaków CSRG, albo o zakup rkm wz.28 oczywiście za pośrednictwem SEPEWE.
 9. Wadomości Urzedu Patentowego Zeszyt 10, Warszawa 30.10.1937
 10. Prezentacje i próby pistoletu Vis w Jugosławii (1932-1936). Wojciech Mazur „Poligon” Miejscem prób, zrealizowanych w okresie od 28 kwietnia do 4 maja 1936 roku, ponownie stał się arsenał w Kragujevacu. Przewodniczący – ppłk Jovanović. Członkowie: kpt. inż.Valićković, kpt. Stamirović, kpt. inż. Vican, urzędnik woj-skowy inż. Matwiejew oraz dwóch majstrów. W komisjiprowadzącej prace w dniach 18-21 IX 1935 roku zamiast kpt. Stamirovića zasiadał kpt. inż. Cokić. Jednocześnie poddano ponownym testom dokonaną przez PWU przeróbkę rkm Chauchat, formalnie dla stwierdzenia, czy przeróbka rkm na jugosłowiańską amunicję Mausera kal. 7,9 mm wykonana w FK [PWU] w Warszawie podług systemu tejże FK daje dobre wyniki i czy należy istniejące rkm w ten sposób przerobić. W skład komisji wchodzili: gen.Hadji Ilić (szef Departamentu Artyleryjsko-Technicznego, następca gen. Terzibasića, który wyjechał do Czechosłowacji nadzorować odbiór zakupionego przez Jugosławię materiału uzbrojenia) jako przewodniczący, ppłkJovanović jako zastępca oraz mjr Grgorić, mjr Cokić iinż. Matwiejew w charakterze członków. Równocześnie z próbami Visa nadzorowała ona testy rkm 7,9 mm wz. 15 Chauchat. W tym przypadku efekt był mniej spektakularny. Nie można tego powiedzieć o wyniku przepro-wadzonych z udziałem dyr. Skrzypińskiego oraz technika PWU Modzelewskiego dwa dni później prób dwóch egzemplarzy rkm wz.15 Chauchat, przerobionych przezPWU na amunicję Mausera 7,9 mm. Już w trakcie strzelania ogniem przerywanym po kilka strzałów pojawiłysię zacięcia, spowodowane nierównomiernym podawaniem nabojów z magazynka lub też brakiem usuwania przez wyrzutnik wystrzelonych łusek. Podobny problem pojawił się przy strzelaniu seriami po 20 nabojów,zaś kolejny etap demonstracji, polegający na wystrzelaniu seriami 100, 200, 300 i więcej nabojów, trzeba było przerwać wobec pojawiających się ustawicznie (średnio co 4-5 strzałów) zacięć.( przypis własny – nic dziwnego jeżeli PWU przerobiła CSRG na nabój 7,92x57 JS, a do prób jugosłowianie dostarczyli amunicje 7,9x57 M88, bo takiej uzywano do ich przerobionych M1915/26, średnica pocisku naboju M88 wynosi 8,08 mm, a naboju JS 8,20 mm, odpowiednio średnica kryzy łuski 11,87 i 11,95mm) Strona polska jako przyczynę problemu podała pewne minimalne różnice, które zachodzić miały między amunicją wykorzystywaną w Warszawie a jugosłowiańską, ale pokaz zrobił jednoznacznie złe wrażenie. W protokole sporządzonym na zakończenie komisja zapisała: Z wyniku przeprowadzonych prób wynika, że przerobiony rkm nie dał całkowicie zadowalniających rezultatów, które jednak są lepsze niż otrzymane były z oryginalnego CSRG, tak też i przerobionego rkm w naszym arsenale M1915/26. Ze względu na powyższe uważać można, że przeróbka jest udana, uwzględniwszy terezultaty, jakie od tego rkm oczekiwać można. Także i w tym wypadku PWU oznajmiły z góry, że celem prezentacji nie jest sprzedaż testowanego sprzętu – komisja nie sformułowała więc opinii odnośnie ewentualnego zakupu. (PWU w rzeczywistosci mogła być zainteresowana kontraktem na przeróbkę 1900 jugosłowiańskich CSRG 8x50 Lebel, jakie pozostały z zakupów we Francji dokonanych przez armię Serbii)
×
×
 • Create New...

Important Information