Jump to content

Bitwy pod Grochowiskami - 18.03.1863


Recommended Posts

Rosyjskie OdB do bitwy pod Grochowiskami.

1. Zarówno kolumna Czengierego jak i Bentkowskiego znajdowały się w miejscowości Leszcze.

OdB
Kolumna Czengierego:
Piechota:
2 roty tj. 5. i 10. smoleńskiego pułku piechoty [dalej pp]
7. rota halickiego pp
Jazda:
2. i 4. szwadron noworosyjskiego pułku dragonów
65 kozaków
Artyleria:
6. bateria 7 brygady artylerii [4 działa]

Kolumna Bentkowskiego:
Piechota:
8., 11., 12. roty smoleńskiego pp
Jazda:
½ szwadronu noworosyjskiego p drag.
20 kozaków

--------------------------------------------------------------------------

2. Kolumna majora Jabłońskiego znajdowała się w Działoszycach
Piechota:
1 rota 7. strzeleckiego batalionu
2 roty witebskiego pp
Artyleria:
2 działa z 7 brygady artylerii

--------------------------------------------------------------------------

3. Kolumna majora Zagraiażskiego, znajdowała się we wsi Stopnica
Piechota:
7. i 3. roty smoleńskiego pp
Jazda:
1 szwadron noworosyjskiego p drag.
25 kozaków

Razem: 11 rot piechoty, 3 ½ szwadronu, 1 ½ sotni kozackiej, 6 armat.

Zestawiłem na podstawie:
Wojennyie diestwija w Carstwie Pol'skom w 1863 godu. Naczało wozstanija (janwar', fiewral' i pierwaja połowina marta), sostawił S. Gieskiet pod tiedakciej gienierał-liejtnanta Puzyrewskiego, Warszawa 1894, s. 125

Pozdr.
B.
Link to comment
Share on other sites

Ponieważ podczas pacyfikacji powstania, Rosjanie tworzyli swego rodzaju doraźne grupy bojowe, składające z się z [poszczególnych rot, danego pułku piechoty, szwadronów kawalerii, oraz pikiet kozackich].
Zacierało to pewien obraz przynależności danego pułku do „macierzystego” ugrupowania taktycznego.

Rosyjskie Siły biorące udział w bitwie pod Grochowiskami wywodziły się z różnych dywizji już to kawalerii już to piechoty.
Wystąpiły przecież pododdziały 27. pułku witebskiego, którego dowódcą natenczas tj. w roku 1863 został złowrogi pułkownik Ernroth, zastępując płk Jewgrafa Alenicza.

Poniżej przedstawiam zarówno przynależność do dywizji danego regimentu biorącego udział w batalii pod Grochowiskami, stan żołnierzy w pułku z dniem 1 grudnia 1862 roku, jak i dyslokacje tychże w początkach stycznia roku 1863.

Piechota:
Oba regimenty tj. zarówno Smoleński jak i Witebski oraz 7. strzelecki baon wywodziły się organizacyjnie z 7. dywizji piechoty.

25. smoleński pułk piechoty im. jenerała adiutanta Adlerberga 1-go [od 26 sierpnia 1912 roku, pułk nosił honorową nazwę bohatera wojny 1812 roku, jenerała Rajewskiego]
Ilość „bagnetów”: 3363
Dyslokacja batalionów jak i poszczególnych rot:
Sztab pułku – Kielce
1. batalion (cały), Iwangorod
2. batalion tj. sztab, oraz roty: 5. 6. i 8. w miejscowości Końskie, natomiast 7. rota znajdowała się w Kielcach
3. batalion, sztab, roty 10. i 12. w miejscowości Jędrzejów, kolejno 11. rota we wsi Wodzisław, oraz 9. rota w Kaliszu

1. strzelecka rota, Iwangorod
2. strzelecka rota, Bodzentyn
3. strzelecka rota, Chęciny

27. witebski pułk piechoty
Ilość „bagnetów”: 3341
Dyslokacja batalionów jak i poszczególnych rot:
Sztab pułku – Częstochowa
1. oraz 2. batalion – Warszawa
2. batalion, oraz trzy strzeleckie roty - Częstochowa

7. strzelecki batalion
Ilość bagnetów: 1085
Dyslokacja poszczególnych rot:
Sztab bonu: Miechów
1. oraz 2. rota - Miechów
3. rota - Słomniki
4. rota - Książ Wielki

W starciu pod Grochowiskami brał również pododdział 20. halickiego pułku piechoty, który wchodził w skład 5. dywizji piechoty

20. halicki pułk piechoty
Ilość „bagnetów”: 3643
Dyslokacja batalionów jak i poszczególnych rot:
Sztab pułku: Staszów
1. batalion, tj. sztab oraz 1. rota - Sandomierz, 3. rota - Klimontów, 4. rota - Zawichost
2. batalion, tj. sztab oraz 8. rota - Opatów, 5. i 6. rota - Staszów, 7. rota wieś Łagów
3. batalion (cały) - Warszawa

Trzy strzeleckie roty znajdowały się w Pińczowie

Jazda:
3. dragoński noworosyjski Jej Imperatorskiej Wysokości wielkiej księżny Heleny Władimirownej pułk, wchodził w skład 2 dywizji kawalerii.
Ilość „szabel”: 730
Dyslokacja szwadronów była następująca:
[Jednostka – miejscowość]
Sztab pułku - Staszów
3. szwadron - Pińczów
4. szwadron – Nowe Miasto Korczyn
5. szwadron – folwark Konty
6. szwadron - Stopnica

Niedługo artyleria.

Pozdr.
B.
Link to comment
Share on other sites

Witam szanownego Pana

Najprawdopodobniej chodzi o sotnie 3 dońskiego pułku kozackiego Sawastianowa.

Piszę właśnie szerszy artykuł na temat pułków kozackich stacjonujących i operujących w okolicach miasta Częstochowa.

Pozdr.
B.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information