Jump to content

Generałowie Wojska Polskiego II RP- zdjęcia


Recommended Posts

  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dzięki za korektę!!!!!

Posted Images

1. Marian Januszajtis w Legionach

2. gen. Czesław Jarnuszkiewicz w 1942 roku.

3. generałowie Tadeusz Kasprzycki i Janusz Głuchowski. W głębi trzeci generał, do identyfikacji.

januszajtis marian.JPG

jarnuszkiewicz czeslaw 42r.JPG

kasprzycki gluchowski.jpg

Link to post
Share on other sites

1,2. gen. Gustaw Orlicz Dreszer na święcie 1 Pułku Szwoleżerów w 1934 roku. Przy trybunie widoczny gen. Sergiusz Zahorski.

3,4,5,6,. gen Józef Haller w 1919 roku.

orlicz 34r 1 szwol.JPG

orltcz 24rok.JPG

haller1.JPG

haller2.JPG

haller3.JPG

haller4.JPG

Link to post
Share on other sites

1. gen. Leon Berbecki

2. Rudolf Dreszer jako rotmistrz 3 P.Szwol. Mazowieckich

3. gen. Janusz Gąsiorowski

4. Władysław Langner jako podpułkownik 75 Pułku Piechoty

5. gen. Juliusz Rómmel.

 

 

g berbecki leon.JPG

g dreszer rudolf.JPG

g gasiorowski janusz.JPG

g langner wadys.JPG

g rommel juliusz.JPG

Link to post
Share on other sites

Wstępna lista  na literę " T"...

1. Tinz Eugeniusz

2. Thullie Jan

3. Towiański Antoni

4. Taczak Stanisław

5. Thommee Wiktor

6. Truskolaski Gustaw

7. Trojanowski Mieczysław

8. Tokarzewski Józef

9. Tabaczyński Jan

10. Tessaro Stanisław.

Link to post
Share on other sites
9 godzin temu, formoza58 napisał:

3. na plaży w 1921 roku

Ja nie mówię, żeby występował w krótkich majtkach ale ten mundur i czapkę generalską akurat na plaży to mógłby sobie darować.

Link to post
Share on other sites
W dniu 5.05.2021 o 00:47, formoza58 napisał:

Z czynnej służby odszedł Świrski 30 listopada 1946 r. Pozostał na emigracji i zamieszkał w Wembley na przedmieściach Londynu, utrzymując się z emerytury nadanej mu dożywotnio przez brytyjską Admiralicję. 

A z jakiego tytułu ta emerytura?

Link to post
Share on other sites
12 godzin temu, otton1 napisał:

A z jakiego tytułu ta emerytura?

Powtórzę... za zasługi, rzecz jasna! 

                         -----------------------------

1. płk. Jarnuszkiewicz jako dca 66 Pułku Piechoty

2.gen. Berbecki w Katowicach, w 1937 roku

3. gen. Litwinowicz na otwarciu nowego toru na Służewcu, 3 czerwca 1939 roku.

4. Śmigły Rydz w 1937 roku.

g jarnuszkiewicz dca 66pp.JPG

g berbecki 37r katowice.JPG

g litwinowicz aleksand  3 czerw 39 sluzewiec.JPG

g smigly 37rok.JPG

Link to post
Share on other sites

1. gen. Litwinowicz na wystawie koni w Lublinie w 1938 roku

2. na wystawie koni w Lublinie w 1938 roku

3.gen. Rachmistrzuk

4. na Międzynarodowych Zawodach Konnych w 1937 roku, na warszawskim hipodromie łazienkowskim

5. gen. Sawicki w 1939 roku

6. gen. Sikorski w 1924 roku

7. generałowie Dzierżanowski i Zahorski w 15 P.Ul. Poznańskich, w 1930 roku.

g litwinowicz wystwa koni lublin 38r.JPG

g lublin 38r.JPG

g rachmistrzuk.JPG

g 1937 lazienki.JPG

g sawicki 39r.JPG

g sikorski 24r.JPG

g zahorski dzieranowsk w 15ul 30r.JPG

Link to post
Share on other sites
8 godzin temu, formoza58 napisał:
20 godzin temu, otton1 napisał:

A z jakiego tytułu ta emerytura?

Powtórzę... za zasługi, rzecz jasna! 

Powtórzę..........za jakie zasługi i dla kogo?

Tylu wybitnych generałów WP w Wielkiej Brytanii po zakończeniu wojny dostało po prostu kopa w d......ę i musieli pracować jako magazynierzy, kreślarze, barmani, tapicerzy itp a  Świrski wylądował z emeryturką!!!

Powtórzę..........za jakie zasługi i dla kogo?

Link to post
Share on other sites


Foto 1 - Komendant Legionów Polskich gen. Stanisław Puchalski odznaczający kpt. Włodzimierza Ostoję-Zagórskiego Orderem Żelaznej Korony w obecności oficerów sztabu. W pierwszym rzędzie: z prawej kpt. Franciszek Kleeberg i ppłk Henryk Minkiewicz, z lewej kpt. Juliusz Kleeberg (trzeci), kpt. Zygmunt Dzwonkowski, płk Marian Januszajtis, w głębi widoczny por. Alojzy Przeździecki. Legionowo na Wołyniu, 14 marca 1916 r.

Foto 2 - Msza święta polowa odprawiana przez księdzia biskupa Władysława Bandurskiego w intencji pułku. Widoczni m.in.: pułkownik Władysław Sikorski (1. z lewej), generał Stanisław Puchalski (4. z lewej), Józef Piłsudski (5. z lewej), Michał Żymierski (6. z lewej). 30.05.1916.

Puchalski1.jpg

Puchalski2.jpg

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

1. gen. Anders na Służewcu, w czerwcu 1929 roku

2. gen. Dembiński na wystawie koni w Lublinie, w 1938 roku

3. gen. Roman Górecki

4. gen. Grzmot Skotnicki na prezentacji remontów w Toruniu, w 1939 roku

5. gen. Rómmel na zawodach konnych w Zakopanem, w 1933 .

             ----------------------------------------------------

Literę " T" proponuję zacząć jutro o północy.

 

g anders czerw 39r sluzewiwc.JPG

g dembinski lublin.JPG

g gorecki roman.JPG

g grzmot 39 torun remonty.JPG

g rommel zakop 33r.JPG

Edited by formoza58
Link to post
Share on other sites

1. gen. Anders w 1938 roku

2. gen. Anders przed " Wielką Warszawską" w 1936 roku

3,4. gen. Berbecki na Zlocie Sokolstwa w Brynowie, w 1937 roku

5. gen. Dobrodzicki.

g anders 38r.JPG

g anders przed wielka warszawska 36r.JPG

g berbecki 37 zlot sokolstwa.JPG

g berbecki sokolr w brynowie 37r.JPG

g dobrodzicki w lublinie 33r.JPG

Link to post
Share on other sites
18 godzin temu, otton1 napisał:

Powtórzę..........za jakie zasługi i dla kogo?

Tylu wybitnych generałów WP w Wielkiej Brytanii po zakończeniu wojny dostało po prostu kopa w d......ę i musieli pracować jako magazynierzy, kreślarze, barmani, tapicerzy itp a  Świrski wylądował z emeryturką!!!

Powtórzę..........za jakie zasługi i dla kogo?

Coś się tak uczepił tego Świrskiego i jego emerytury Kolego otton1; pewno byl spolegliwy wobec Angoli i dobrze dbał o ich interesy to się odwdzięczyli. I tyle.

Link to post
Share on other sites

Ze źródeł rosyjskich:

1 - Dowbor-Muśnicki jako kapitan Sztabu Generalnego w okresie wojny z Japonią

2 - gen.Michaelis

3 - gen.Osiński

4 - Konstatny Plisowski

Довбор-Мусницкий_И_Р,_Летопись_войны_с_Японией_1905.jpg

Михелис_Евгений_Михайлович_1.jpg

Осинский_Александр_Антонович_-.jpg

Плисовский_Константин_Карлович_1.jpg

Link to post
Share on other sites

1. z 1936 roku

2,3,4. gen. Anders na zawodach w Baranowiczach, w 1937 roku...

5. gen. Rudolf Dreszer dekoruje zwycięzcę zawodów w Wilnie, w 139 roku

6. generałowie Kasprzycki i Dembiński.

g 1936r.JPG

g anders 37 baran.JPG

g anders 37 baranowicze.JPG

g anders 37rr baranowiczee.JPG

g dreszer rudolf wilno 39r.JPG

g kasprzycki dembinski.JPG

Link to post
Share on other sites

I zaczynamy literkę " T"...

4.Stanisław Taczak

 

Urodził się w 1874 r. w Mieszkowie k. Jarocina. Po ukończeniu gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim w 1897 r. uzyskał dyplom inżyniera hutnika na Akademii Górniczej we Freibergu. Pracował jako inżynier w Westfalii i działał w organizacjach polskich w Niemczech.

Służbę wojskową odbył w armii pruskiej osiągając w 1915 r. stopień kapitana. W okresie I wojny światowej porzucił armię pruską i zajął się organizowaniem polskiego sztabu generalnego. 27 XII 1918 r. otrzymał stopień majora oraz nominację na głównodowodzącego

Stworzył sztab Dowództwa Głównego oraz 9 okręgów wojskowych. Po przekazaniu swego stanowiska gen.Dowborowi i  pełnił funkcję kwatermistrza w Dowództwie Okręgu Generalnego, później zastępcy szefa sztabu. W 1920 r. powołany do pracy w Ministerstwie Spraw Wojskowych w Warszawie.

W randze podpułkownika, później pułkownika dowodził 69. pułkiem piechoty, w latach 1920-34 brygadą piechoty oraz 17 dywizją piechoty. Awansowany w 1923 r. na generała brygady w pięć lat później objął dowództwo II Korpusu (lubelskiego). Przeniesiony w 1930 r. w stan spoczynku, działał w Poznaniu w Związku Weteranów Powstań Narodowych oraz kierował Towarzystwem dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego.

We wrześniu 1939 r. walczył w szeregach Armii " Poznań", wzięty do niewoli przebywał w oflagach Prenzlau, Colditz, Johannisbrunn, Murnau. Po uwolnieniu w 1945 r. został przyjęty do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ale w roku następnym powrócił do kraju. Zmarł w 1960 r. w Malborku i tam został pochowany. Jego prochy w 1988 r. przeniesiono na Cmentarz Zaslużonych Wielkopolan w Poznaniu.

1,2,3,4. portrety generała

5. jako kapitan w armii pruskiej

6. w Wojsku Wielkopolskim.

taczak h.jpg

Taczak stanis.jpg

Taczak stanislaw.jpg

taczak.jpg

Taczak_kapitan warmi niem.jpg

taczak wielkopol.jpg

Link to post
Share on other sites

1. Eugeniusz Tinz

 

Urodził się 5 października 1877 r. we Lwowie, w rodzinie Henry ego i Aleksandra z Kmicikiewiczów. Ukończył gimnazjum we Lwowie, a następnie w technicznej akademii Wojskowej i Akademii sztabu Generalnego w Wiedniu. W 1898 oficer austriackiej artylerii. Kapitan 1909. W 1912 r. służył w sztabie, a następnie był dowódcą batalionu. Od 1914 r. służył jako oficer w sztabie korpusu Armijnego w randze majora. 

8 grudnia 1918 roku został przyjęty do polskiej armii za zgodą swojego podpułkownika i mianowany generalnym pracowników polskiej ambasady w Wiedniu. W maju 1919 r. został powołany na stanowisko kierownika działu i organizacyjnej dowództwa WP. 19 listopada tego roku, został przeniesiony do drużyny przed Litewsko-Białoruskiej na stanowisko szefa sztabu. Od 1 kwietnia 1920 roku kierował sztabem armii 4 od połowy maja, do sztabu armii i sztab frontu gen. Szeptycki. 5 lipca tego roku był szefem sztabu frontu południowo-zachodniej. 4 września tego roku został przewieziony do Krakowa i został mianowany szefem sztabu dowództwa okręgu generała "Kraków". Według stanu na dzień 20 kwietnia 1921 r., pełnił obowiązki zastępcy dowódcy okręgu Generalnego "Kraków". 25 września 1921 roku, został mianowany dowódcą 6 dywizji piechoty w Krakowie. 3 maja 1922 roku, został zatwierdzony w stopniu generała brygady starszeństwem 1 czerwca 1919 r. i 27. jest to zły sposób na wprowadzenie do organizmu generałów. 

1 grudnia 1924 roku prezydent Rp Stanisław Wojciechowski w oświadczeniu ministra spraw wojny, generał Władysław Sikorski doszedł do wydziału ogólnego w dzień starszeństwem z 15 sierpnia 1924 roku i 7. jest to zły sposób na wprowadzenie do organizmu generałów. 

Od 1 kwietnia 1927 r., przyznane na dwumiesięczny, płatny urlop, oraz na 31 maja tego roku został przeniesiony w stan spoczynku. 

Odżegnywał się od polskości. Osiadł w Wiedniu, gdzie zmarł. Pochowany na cmentarzu Meidling Freidhof.

tinz eugeniuszg.jpg

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...

Important Information