Jump to content

Piotr J. Bochyński - 20-lecie działalności pisarskiej


Recommended Posts

Piotr J. Bochyński - bibliografia

 

Czas na małe podsumowanie…

Niejako z dwóch okazji, Pierwsza to przekroczenie pułapu 50 publikacji prasowych, tak mniej więcej oczywiście bo biorę pod uwagę tylko te które dotyczą tematów związanych z amunicją i bronią palną. Drugi to, że faktycznie jestem na przełomie dat związanych z 20-dziestoleciem działalności pisarskiej związanej z tymi tematami.

 

W ogóle historia tego jak zacząłem pisać jest ciekawa, zwłaszcza że jest związana z ODKRYWCĄ , ale to może kiedy indziej ?

 

Co się wydarzyło przez te dwadzieścia lat i ponad 50 artykułów możecie prześledzić poniżej.

 

Artykuły prasowe:

 

2019

 

[53] “Munitionsfabrik In Danzig”. Strzał.pl 2019/10

 

[52] “7x92x33 mm Pistolenpatrone 43 m.E (kam)”; Odkrywca 2019/10, s.54-56

 

[51] „Powersalskie losy Gewehrfabrik Danzig w II Rzeczypospolitej”. Strzał.pl 2019/09

 

[50] „Karabinek sportowy Modell 2 z Gewehrfabrik Danzig (1919-1920)”. Strzał.pl 2019/04

 

2018

 

[49] „Wagomiarowa amunicja specjalna”; Arch Med Sadowej Kryminol 2018; 68 (2): 79–95

https://www.termedia.pl/Czasopismo/-82/pdf-33570-10?filename=wagomiarowa%20amunicja%20specjalna.pdf

[48] „Zapłon typu „austriackiego” w polskiej amunicji strzeleckiej w okresie II RP”; Odkrywca 2018/2

 

2017

[47] „Amunicja myśliwska do broni gładkolufowej – przegląd historyczny”; Arch Med Sąd Kryminol 2017; 67 (1): 68–89

https://www.termedia.pl/Czasopismo/-82/pdf-30692-10?filename=Amunicja.pdf

 

[46] „Amunicja małokalibrowa z materiałów zastępczych – cz.II jak przebiegały badania w okresie II RP”; Odkrywca 2017/05 s.48-53

 

[45] „Amunicja małokalibrowa z materiałów zastępczych – cz.I jak przebiegały badania w okresie II RP”; Odkrywca 2017/04 s.48-53

 

2016

[44] „Śrut myśliwski – ewolucja technologii jego wytwarzania”; Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii  2016; 66 (1): 41–64

https://www.termedia.pl/Czasopismo/-82/pdf-28332-10?filename=srut%20mysliwski.pdf

 

[43] „Amunicja rewolwerowa NAGANT- gdzie i kto produkował amunicję 7,62x38R Nagant w okresie IIRP”; Odkrywca 2016/5 s.48-53

 

2014

[42] „Łódki i ładowniki nabojowe produkcji polskiej w okresie II RP”; Odkrywca 2014/09 s.63-64

 

[41] „To też są zabytki… - Znakowanie okuć łusek amunicji myśliwskiej na ziemiach polskich do okresu II Wojny Światowej”; Odkrywca 2014/08 s.62-65

 

2013

[40] „Amunicja herbu „Kościesza” - Znakowanie amunicji karabinowej 7,92x57 Mauser z okresu IIRP”; Odkrywca 2013/04 s.51-53

 

[39] „Polska amunicja pistoletowa i rewolwerowa do roku 1939”; Strzał 2013/listopad-grudzień s.72-74

 

[38] „Prochy nitroarenowe – zapomniana gałąź prochów bezdymnych”; Strzał 2013/7-8 s.70-73

 

[37] „Historia jednego „Pocisku” - dzieje Zakładów Amunicyjnych „Pocisk” S.A. w grafice”; Strzał 2013/maj-czerwiec s.76-78

 

2012

[36] „Pewnie chwyta każda dłoń... – Eustachy Dmytrach lwowski rusznikarz instytucja”; Strzał 2012/4-5 s.70-73

 

[35] „Parowa Fabryka broni, rewolwerów i amunicyi – Julian Stapf w Warszawie”; Strzał 2012/1-2 s.66-70

 

2010

[34] „Dobry myśliwy dba o broń – czyli konserwacja i czyszczenie broni przez naszych antenatów”; Strzał 2010/11-12 s.74-75

 

[33] „Fabryka gilz myśliwskich „Union”Godycki-Ćwirko F. I Ska”; Strzał 2010/7-8 s.60-63

 

[32] „Złom na FON – myśliwi na rzecz obronności II RP”; Strzał 2010/4 s.74-76

 

2009

[31] „...Jak największe tryumfy odnośnych rezultatów- czyli burzliwy rozwój i sławne przewagi Zakładu artystycznego wytworów broni myśliwskiej i luksusowej Mieczysław Nowak w Ostrowie (i.P.)”; Strzał 2009/12 s.68-71

 

[30] „Warszawska Fabryka Amunicji”; Strzał 2009/6 s.70-73

 

2008

[29] „Smok z Gniezna: Fabryka broni i amunicyi S.Nakulskiego w Gnieźnie”; Strzał 2008/10 s.68-71

 

[28] „Nawet uścisk zawodzi: Amunicja śrutowa Z.A. „Pocisk” S.A.”; Strzał 2008/luty s.66-67

 

2006

[27] „Prochy bezdymne”; Broń i Amunicja 2006/lipiec-sierpień s.34-37

 

[26] „Warszawska Spółka Myśliwska”; Strzał 2006/5 s.56-57

 

2004

[25] „Typy spłonek”; Odkrywca 2004/9 s.56

 

[24] „Znakowania na amunicji produkcji amerykańskiej cz.1”; Odkrywca 2004/8 s.53-54

 

[23] „Historia materiałów wybuchowych miotających – Między prochem czarnym a bezdymnym cz.II”; Broń i Amunicja 2004/maj-czerwiec s.56-59

 

[22] „Typy łusek i kryz” Odkrywca 2004/5 s.46-47

 

[21] „Znakowanie amunicji produkcji: greckiej, tureckiej, litewskiej i fińskiej”; Odkrywca 2004/4 s.38-39

 

[20] „Historia materiałów wybuchowych miotających – Proch czarny cz.I”; Broń i Amunicja 2004/marzec-kwiecień s.68-69

 

[19] „Znakowanie polskiej amunicji strzeleckiej – Amunicja karabinowa cz.II” ; Broń i Amunicja 2004/marzec-kwiecień s.66-67

 

[18] „Znakowanie polskiej amunicji strzeleckiej – Amunicja karabinowa cz.I” ; Broń i Amunicja 2004/styczeń-luty s.68-69

 

[17] „Vademecum kolekcjonera amunicji strzeleckiej – od papieru do tworzyw sztucznych”; Odkrywca 2004/3 s.45-46

[16] „Znakowanie amunicji państwa skandynawskich” Odkrywca 2004/2 s.42-43

 

[15] „Definicja i podział amunicji strzeleckiej”; Odkrywca 2004/1 s.40-41

 

2003

[14] „Podsumowanie roku -  errata”; Odkrywca 2003/12 s.42-43

 

[13] „Vademecum kolekcjonera amunicji strzeleckiej – Nazewnictwo amunicji strzeleckiej”; Odkrywca 2003/11 s.47-48

 

[12] „Znakowanie amunicji strzeleckiej produkcji włoskiej” Odkrywca 2003/10 s.47

 

[11] „Vademecum kolekcjonera amunicji strzeleckiej – przechowywanie i eksponowanie amunicji”; Odkrywca 2003/9 s.46

 

[10] „Znakowanie den łusek amunicji francuskiej” Odkrywca 2003/7-8 s.64-65

 

[9] „Vademecum kolekcjonera amunicji strzeleckiej – Kolekcjonerstwo i specjalizacja”; Odkrywca 2003/6 s.42-43

 

[8] „Amunicja rosyjska i radziecka do 1945 r.”; Odkrywca 2003/5 s.44-45

 

[7] „Łuski państw bałkańskich”; Odkrywca 2003/4 s.51

 

[6] „Suplement do łusek austriackich”; Odkrywca 2003/3 s.46-47

 

[5] „Łuski austriackie – Monarchia Austro-Węgierska do 1918 r.”; Odkrywca 2003/3 s.43-44

 

[4] „Znakowanie den pocisków polskiej amunicji strzeleckiej”; Odkrywca 2003/01 s.43

 

2002

[3] "Jeszcze o amunicji cz.2"; Odkrywca 9/2002 s.45

 

[2] "Jeszcze o amunicji"; Odkrywca 2002/8 s.57-58

 

[1] "Tank -Gewehr"; MMS Komandos 2000/1 ( dodatek Broń i Amunicja 2000/6 s.28)

 

1998

„Kolekcjonowanie militariów w świetle przepisów”/ Rzecz Krotoszyńska 1998 7 październik

 

MASZYNOPISY:

 

„Znakowanie i pakowanie polskiej amunicji strzeleckiej 1918-2003”; Krotoszyn 2003

 

„Znakowanie amunicji myśliwskiej i sportowej na „Ziemiach Odzyskanych” do 1945”; Krotoszyn 2012

 

„Pakowanie i znakowanie opakowań polskiej amunicji strzeleckiej – cz.I okres II Rzeczypospolitej 1919-1939”; Krotoszyn 2013

 

„Pakowanie i znakowanie opakowań polskiej amunicji strzeleckiej – cz.II okres Okupacji 1939-1945”; Krotoszyn 2018

 

„Pakowanie i znakowanie opakowań polskiej amunicji strzeleckiej – cz.III  „1945 - lata 90-dziesiąte”; Krotoszyn 2018

 

 

PROJEKTY INTERNETOWE:

 

Historia polskiej amunicji myśliwskiej i sportowej

Strona WWW: https://sites.google.com/site/polishammohistory2/

Facebook: https://www.facebook.com/Historia-polskiej-amunicji-my%C5%9Bliwskiej-i-sportowej-143608572469216/

 

Krotoszyński Batalion Obrony Narodowej

Strona WWW: https://sites.google.com/site/bonkrotoszyn/

Facebook: https://www.facebook.com/Krotoszy%C5%84ski-Batalion-Obrony-Narodowej-1545463562395388/

 

Gewehrfabrik Danzig

Facebook: https://www.facebook.com/Gewehrfabrik-Danzig-109128287131302/

Instagram: https://www.instagram.com/gewehrfabrikdanzig/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRhbm2K3aaj4gaINcaYbz5Q

 

 

Artykuły Internetowe:

 

Peruwiański kontrakt dla Fabryki Karabinów. (2019.02.25) http://www.opowiadaczehistorii.pl/peruwianski-kontrakt-dla-fabryki-karabinow/

 

Fabryka Broni w Gdańsku – asortyment produkcyjny broni. (2019.03.16) http://www.opowiadaczehistorii.pl/fabryka-broni-w-gdansku-asortyment-produkcyjny-broni/

 

Królewska Fabryka Karabinów w Gdańsku – w filatelistyce. (2019.03.30) http://www.i-kf.pl/index.php/nauka-technika/1046-karabiny-gdansk.html

 

Lance z Gdańska (2019.04.06) http://www.opowiadaczehistorii.pl/lance-z-gdanska/

 

Marka narzędziowa z KFK (2019.06.21) http://www.opowiadaczehistorii.pl/marka-narzedziowa-z-kfk/

 

Powersalskie losy Fabryki Karabinów z Gdańska w II Rzeczypospolitej. (2019.08.21) http://www.opowiadaczehistorii.pl/powersalskie-losy-fabryki-karabinow-z-gdanska-w-ii-rzeczypospolitej/

 

Filmowy Oskar dla Gewehrfabrik Danzig? (2020.02.10) http://www.opowiadaczehistorii.pl/filmowy-oskar-dla-gewehrfabrik-danzig/

Bagnety modernizowane w Kgl. Gewehrfabrik Danzig. (2020.03.04) http://www.opowiadaczehistorii.pl/bagnety-modernizowane-w-kgl-gewehrfabrik-danzig/

 

 

Acta Militaria – Informator niezrzeszonych kolekcjonerów amunicji strzeleckiej

 

Autorski projekt z lat 2004-2008: jedno z pierwszych internetowych czasopism w tamtym czasie i pierwsze poruszające problematykę kolekcjonowania amunicji strzeleckiej w formie darmowego biuletynu. Publikowana w formacie .pdf i umieszczania do ściągnięcia z internetu. Opublikowano w sumie 9 numerów czasopisma. Formuła czasopisma opierała się głównie na tekstach autorskich lub przedrukach publikowanych wcześniej artykułów innych autorów. Niektóre z tych artykułów po rozszerzeniu tematu trafiły do czasopism drukowanych.

 

Teksty autorskie w poszczególnych numerach czasopisma:

 

Acta Militaria nr 1 2004/1

- Nabój karabinowy 8x50R Mannlicher s.2-3

- Amunicja kalibru 8x50R Lebel produkcji polskiej s.5

 

Acta Militaria nr 2 2005/1

- Zużyta matryca

 

Acta Militaria nr 3 2005/2

- Prawo do posiadania amunicji strzeleckiej w celach kolekcjonerskich

- Amunicja do rusznicy przeciwpancernej Lahti L-39

- Pakowanie polskiej amunicji strzeleckiej

 

Acta Militaria nr4 2006/2

- Zapłon typu Roth

- Libra vs. S&B

- Znakowanie i pakowanie polskiej amunicji strzeleckiej – Amunicja specjalna kalibru 12/70

 

Acta Militaria nr5 2006/3

- Historia rusznic przeciwpancernych i amunicji do nich

- Carl Gustav m/42

- 28/20 mm sPzB41

 

Acta Militaria nr6 2006/4

- Pakowanie polskiej amunicji strzeleckiej – okres powojenny 1945 – c.90

- Warszawska Spółka Myśliwska – ciąg dalszy historii

 

Acta Militaria nr7 2007/1

- Repliki opakowań po amunicji

- Amunicja sondująca kal. 12/70

- Pakowanie amunicji litewskiej 7,92x57 Mauser

- Nabój karabinowy 8x58R Krag-Jörgenssen

- Pakowanie 13,2x99 Hotchkiss

 

Acta Militaria nr8 2007/2

- Tajemnicza firma zbrojeniowa

- Amunicja gumowa 12/70 do użytku cywilnego

- Pomorska Spółka myśliwska z Torunia

- Fabryka gilz myśliwskich „Union” Godycki-Ćwirko F. i Ska

 

Acta Militaria nr9 2008/1

- C. Stusche – Neisse (Nysa)

- „Andrzej Radzimski” - amunicja sportowa Nike-Fiocchi

- Obrót bronią i amunicją „COLT”

- Bo-Tang – amunicja sportowa

Link to comment
Share on other sites

Temat niszowy, dorobek pisarski ,niemały, warto zatem pomyśleć  Panie Piotrze o wydaniu książkowym. Gratuluję wiedzy i wytrwałości w zgłębianiu tematu.                                                                                                                                                                                                                        Pozdrawiam. Robert

Link to comment
Share on other sites

14 godzin temu, bert.F napisał:

Temat niszowy, dorobek pisarski ,niemały, warto zatem pomyśleć  Panie Piotrze o wydaniu książkowym. Gratuluję wiedzy i wytrwałości w zgłębianiu tematu.                                                                                                                                                                                                                        Pozdrawiam. Robert

Dzięki serdeczne.

A książka jest, w ramach eksperymentów edycyjno-wydawniczych na Ridero ?

https://ridero.eu/pl/books/znakowanie_i_pakowanie_polskiej_amunicji_strzeleckiej_1918_2003/

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information