Jump to content

Polskie pociągi szpitalne i sanitarne


Recommended Posts

  • Replies 749
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Obecność w naszym temacie aktywnej Koleżanki Baisa cieszy mnie jak małe dziecko, ponieważ wnosi nowe wątki. Na przykład ten: „Mnie interesują dwa PS-y, jak tu już wcześniej pisałam. PS 63 z września 1

Posted Images

W przypadku SGO Narew" hipotetycznie mogło to wyglądać następująco:
- PS Nr 32
A+48, WSO Nr 3, st. Łapy
- PS Nr 93
A+? (według innych danych 8 dzień mob.), WSO Nr 9, st. Pruszków
- PS Nr 94 A+48, WSO Nr 9, st. Łapy
- PD-K Nr 91 A+?.....
- OK Nr 32 A+48, st. Pruszków
Link to post
Share on other sites
Jeszcze raz bo znowu wkradł się błąd. A więc w składzie SGO Narew" (hipotetycznie):
- Pociąg Sanitarny Nr 32
A+48, WSO Nr 3, st. Łapy
- Pociąg Sanitarny Nr 93
A+48, WSO Nr 9, st. Pruszków
- Pociąg Sanitarny Nr 94
A+48, WSO Nr 9, st. Łapy
- Pociąg Dezynfekcyjno-Kąpielowy Nr 91
A+60, WSO Nr 9, st. ?
- Odkażalnia Kolejowa Nr 32
A+48, st. Pruszków
Link to post
Share on other sites
Panowie! Podziwiam! Powstała tutaj kopalnia informacji, nigdzie indziej o tym nie czytałem! Te wagony jak widać po zdjęciach z biegiem lat ulegały zmianom. Kiedyś szkicowałem tabor. Tak zastanawiam się jak bym spróbował naszkicować wizerunek takiego wagonu z pociągu sanitarnego... Nigdy ich na żywo nie widziałem, więc pewnie by narysować właściwie musiałbym krok po kroku rysunek z wami konsultować...
Dzięki za ciekawy temat! Pozdrawiam.
Link to post
Share on other sites

Szanowni Koledzy.
Pod moją nieobecność tworzone przez Was forum wzbogaciło się o kolejna porcję ważnych informacji. Dzięki Panom Edmundo i sadyk w zasadzie wkrótce uda się skompletować pełne zestawienie pociągów służby Zdrowia WP przewidzianych do mobilizacji w 1939 r. Do tego czasu proszę Kolegów o zweryfikowanie, czy we wpisie z dnia 2015-12-08 20:13:46 nie wkradł się błąd dotyczący stacji macierzystej: Stacja Kolejowa Przemyśl - PS Nr 66". Moim zdaniem będzie to stacja Lwów. Można to zobaczyć i zweryfikować na zdjęciu z wpisu 2015-08-28 11:27:03.

Tymczasem zwróciłem uwagę na pewien istotny szczegół budowy naszych pociągów sanitarnych sformowanych z wagonów Mhx. Tym szczegółem są kominy pieców, występujących tylko w polskich pociągach sanitarnych. Przejrzałem mnóstwo zdjęć i nie znalazłem kominów na wagonach pociągów angielskich i amerykańskich.

Dzięki Koledze Krzysztof115 udało się na zamieszczonym przeze mnie zdjęciu zidentyfikować pociąg P.S.15. Potem zainteresowałem Kolegów malowaniem tego pociągu i wspólnie z Kolegą Edmundo zgodziliśmy się, że na rozmowach w 1919 roku pociąg ten był w oryginalnym amerykańskim malowaniu (więc nie był był jeszcze przerobiony przez Polaków).

Dzięki książce Pakt Piłsudski-Lenin - co wydarzyło się w 1919 roku w Mikaszewiczach?", udało mi się ustalić przyczynę dla której tylko polskie pociągi z wagonami Mhx były wyposażone w piecyki. Przyczynę tę wyjaśnia następujący fragment tekstu z wymienionej książki: ...Pamiętając o tym incydencie, sowieccy emisariusze w Mikaszewiczach musieli czuć się dość niepewnie. Żandarmi nie byli zresztą jedynym utrapieniem delegatów. Otóż raz po raz kierownictwo kolei odbierało "pociągowi sanitarnemu nr 15 lokomotywę. Skutkowało to tym, że temperatura w wagonach spadała do kilkudziesięciu stopni poniżej zera..."

Informacja o tym, że tylko polskie wagony spośród wszystkich innych amerykańskich pociągów" można zidentyfikować po występowaniu kominów na dachu, będzie niezwykle istotna do ich identyfikacji podczas przeszukiwania archiwów.

Link to post
Share on other sites

Na zdjęciu widoczny jest skład P.S.32 podczas zajmowania Zaolzia. Czerwonymi kółkami zaznaczyłem kominy piecyków. Widać je również na innych zdjęciach naszych wagonów, które opublikowałem na tym forum.

Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie polskie wagony, czyli Mhx-y miały wbudowany piecyk (węglowy lub na drewno).

Link to post
Share on other sites

W uzupełnieniu moich wczorajszych wpisów zamieszczam zdjęcie piecyka w wagonie XXn938 (Mhx838), autorstwa pana Stanisława Jasińskiego, który w naszej korespondencji napisał:

... Wagon XXn 938 miał wtórnie zainstalowane w ZNTK Opole ogrzewanie indywidualne z piecem węglowym umieszczonych pośrodku i naprzeciwko przedziału WC. Był to piec niespotykanego przeze mnie typu na PKP – kocioł pionowy z dwoma skrzyniami po bokach na wodę i węgiel. Informacja o ZNTK Opole na obudowie skrzyni jest cenną wskazówką, gdyż tam lub w ZNTK Poznań remontowano wąskotorowe i normalnotorowe wagony starszego typu
Na jednym z włoskich wagonów sanitarnych, znajdujących się w Toruniu, znalazłem tabliczkę z informacją: Przebudowy i wyposażenia wagonu dokonano w Zakładach Naprawczych nr 12 w Poznaniu 1951".

Jednocześnie śpieszę z informacją, że stwierdzenie wtórnie zainstalowane ogrzewanie indywidualne należy traktować jako słowo ponownie. Natomiast informacja o przebudowie (modernizacji) wagonu Mhx838 na wagon XXn938 w latach 50-tych powinna być zaadresowana do Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych.

W tym miejscu kolejny raz pragnę podziękować Koledze bjar_1 za aktywność i zamieszczenie wpisu z dnia 2015-12-01 23:55:46.

Wracając do hasła RATUJMY OSTATNIEGO ŻOŁNIERZA II RP NA TORACH", to mam nadzieję, że wspólnie z Pomorskim Towarzystwem Miłośników Kolei Żelaznych uda nam się odtworzyć historię i dokumentację techniczną wagonu Mhx838 oraz za pozyskane od sponsorów środki odbudować ten wspaniały zabytek na jego 100 lecie służby dla Polski.

Link to post
Share on other sites

Kolega Edmundo cieszy się w moich oczach wyjątkowym uznaniem. Wspólnie z Kolegą sadyk jest jednym z głównych moderatorów tego tematu.

Pisząc o wpisie Kolegi Edmundo z dnia 2015-12-08 20:13:46 miałem wątpliwości odnośnie stwierdzenia:
Stacja Kolejowa Przemyśl
- PS Nr 66

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem (człowiek jest ułomny) wpis, ale moje sprostowanie dotyczyło jedynie domniemania, że wpis ten dotyczy stacji macierzystej. Stacja macierzysta widnieje na wagonie P.S.66 i jest nią Lwów.

Odnośnie Pruszkowa (stacji postoju), ta mam pytanie do Kolegi, czy podziela wątpliwości wyartykułowane na stronie: http://www.dws.org.pl/viewtopic.php?t=119501 , że Plan mobilizacyjny W" jest, cytat ze strony: No cóż, wytłumaczenie dobre, jak każde inne - szkoda tylko, że wybrany przez P. Zarzyckiego wariant… nigdy nie wszedł w życie".

Wyjaśniam, że zadając to pytanie, proszę Kolegą Edmundo o opinię na ile miejsce postoju P.S.66 jest zgodne ze stanem faktycznym w świetle artykułowanych wątpliwości odnośnie wiarygodności danych z planu mobilizacyjnego W"?

Wracając do tematu kominów piecyków, które identyfikowały nasze wagony Mhx, to pragnę zwrócić uwagę Kolegów na zdjęcie wagonu (załącznik tego wpisu), które uwiarygadnia istnienie P.S.32 w roku 1941. Moim zdaniem, oprócz komina, kilka innych cech tego wagonu pozwala mi zidentyfikować ten wagon jako wagon pociągu P.S.32. Miejsce wykonania zdjęcia - Biełgorod (ZSRR), rok 1941.

Natomiast, kontynuując temat kominów piecyków, wkrótce udowodnię istnienie pociągu P.S.66 w roku 1943 na froncie wschodnim! Generalizując, Niemcy w trakcie przygotowań do realizacji Unternehmen Barbarossa" wykorzystali nasze (zdobyczne) pociągi sanitarne jako najlepiej przystosowane do operacji na Wschodzie.

Wyrażam szacunek dla aktywności Kolegów. Moją opinię potwierdzają wpisy innych, nowych członków zainteresowanych tym tematem.

Link to post
Share on other sites
Odnośnie miejsca postoju PS Nr 66 to w Planie Mobilizacyjnym W" Pana Piotra Zarzyckiego na str. 195 znajduje się zdanie cyt. Uwaga: znajdował się w pogotowiu w Przemyślu" co moim zdaniem nie wyklucza iż stacją macierzystą był Lwów (a był nim na pewno) w którym to znajdował się macierzysty dla tegoż pociągu Wojskowy Szpital Okręgowy Nr 6 a przecież jak wiadomo Przemyśl był siedzibą Dowództwa OK Nr X i właściwego dla tegoż okręgu WSO Nr 10 mobilizującego pociągi poprzedzone cyfrą 10 czyli Nr 102 ,103 itd.
Link to post
Share on other sites
W uzupełnieniu do postu Adama.

DOKP Lwów - 29 kwietnia 1939 r.
z niżej wymienionych pociągów stały tylko wyspecjalizowane wagony
(wagony podaję w kolejności: apteka, komendant, administracja, sanitariuszki):

P.S. nr 61 - 18921, 18021, 18177, Bz 8713
P.S. nr 62 - 17853, 18227, 18307, 8734
P.S. nr 63 - 18237, 18308, 18310, 8815
P.S. nr 64 - 18399, 18376, 18387, 8816
P.S. nr 65 - 18257, 18542, 18543, 8817
P.S. nr 101- 18088, 18544, 18565, 8818

PD-K nr 61 - BChry 11770 (komendant), 18612 (szwalnia)
PD-K nr 62 - 11807 (komendant), 18768 (szwalnia)
Link to post
Share on other sites
Dwa i pół miesiąca wcześniej 8 lutego 1939 r. w Przemyślu stały:
z P.S. nr 61 wagony: Ci 18192, Kd 151203, Pak 720032, Kk 250641
z P.S. nr 62 wagony: Ci 17853, Ci 18330, Pak 843505, Dkn 843504
z P.S. nr 101 wagon Ci 18088

Jak z tego widać wagony Ci 17853 (z P.S. nr 62) oraz 18088 (z P.S. nr 101) zmieniły miejsce postoju i 29 kwietnia 1939 r. stoją we Lwowie.
Link to post
Share on other sites

W uzupełnieniu mojego wpisu z dnia 2015-12-14 23:15:10 pragnę Kolegom przedstawić wzmiankę będącą dowodem na istnienie lazarettzug 669, czyli P.S.66 w roku 1943:

„Reservelazarett II Königsberg (Kaliningrad)
- gleiche Verwundung-
Abgang: 09.10.1943 verlegt mit Lazarettzug 669”


Wspomniana wzmianka jest fragmentem wojennych wspomnień niemieckiego żołnierza, którego syn opublikował je na stronie:

http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbunkertouren.com%2Fonewebstatic%2F0f2bd083e9-Kelkolovo-Gatschina.PNG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbunkertouren.com%2Fvorlage5-6.html&h=865&w=1274&tbnid=0p5_BHS6RUmdaM%3A&docid=YEuaFTjgoaNiHM&itg=1&hl=de&ei=aFVjVueHF8n4ywPb66_wCQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1090&page=1&start=0&ndsp=22&ved=0ahUKEwjn29-v08XJAhVJ_HIKHdv1C54QrQMIIjAB

Załącznikiem jest fragment mapy opublikowanej na wspomnianej stronie, przedstawiająca miejsce pobytu LZ669 w roku 1943.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...

Important Information