Jump to content
wa1aw

Polskie pociągi szpitalne i sanitarne

Recommended Posts

Ciekawe, że 7 Szpital Okręgowy w Poznaniu nie zabezpieczał personelu dla żadnego pociągu. Wystawiony P.S. 74 i O.K. 71 na stacji Poznań dostawały personel z 4 Szpitala Okręgowego w Łodzi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Podobnie było z Wojskowym Szpitalem Okręgowym Nr 1 w Warszawie który mobilizował PS Nr 81, PS Nr 82 i PS Nr 83. Pociągi te przeznaczone były dla Armii Modlin" a zestawiane były na stacji w Bydgoszczy gdzie znajdowały się Warsztaty Główne DOKP Toruń. Wojskowy Szpital Okręgowy Nr 8 w Toruniu mobilizował tylko PS Nr 84 (z wagonami Mhx) który także stacjonował w Bydgoszczy. Niestety nie znam przydziału mobilizacyjnego tegoż pociągu mogę tylko domniemywać że był przeznaczony dla Armii Pomorze". Zresztą większość pociągów Służby Zdrowia zestawiana była przez Główne Warsztaty PKP przy poszczególnych DOKP. Łącznie w latach trzydziestych było sześć czy siedem Głównych Warsztatów PKP I klasy i chyba tyle samo II klasy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Edmundo -
P.S. nr 82 był zestawiany na stacji Pruszków (nie w Bydgoszczy).
P.S. nr 83 był zestawiany w Warszawie. Po zakończeniu mobilizacji ulega likwidacji.
Jedynie P.S. nr 81 - stacja Bydgoszcz.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ale jeszcze jedna kwestia, dlaczego pociągi mobilizowane przez WSO Nr 1 (Warszawa) i WSO Nr 4 (Łódź) zachowały numery przynależne (według ustalonego klucza numeracji jednostek mobilizowanych) dla WSO Nr 7 (Poznań) i WSO Nr 8 (Toruń).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Edmundo
jesteś pewny co do przydziału pociągów sanitarnych i dezynfekcyjno-kąpielowych i odkażalni A Modlin" i SGO Narew"...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nie jestem pewny tychże przydziałów dlatego proszę o korygowanie informacji. Źródłem co do przydziałów pociągów do SGO Narew" było bodajże opracowanie Zygmunta Kosztyły Wrzesień 1939 na Białostocczyźnie", z 1976 r. natomiast dane o przydziałach do SGO Modlin" miałem w swoich notatkach odnośnie 1939 r. ale z jakiego są źródła niestety nie zapisałem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzięki merytorycznemu podejściu Kolegów do opracowywania poruszanych zagadnień nasze studium zaczyna przyjmować kształt monografii.
Śledząc wątek z radością odnotowałem włączenie się do dysputy Kolegi Krzysztof115. Dzięki takiej progresji zapomniana historia oraz mało znane fakty historyczne mają szansę na rzetelne opracowanie.

Analizując ostatnie wpisy zwróciłem uwagę na pewien interesujący szczegół.

Dzięki wpisowi Kolegi Krzysztof115 udało się wyjaśnić, że na ostatnio prezentowanym zdjęciu widoczny jest P.S.15.
Przytoczone źródło tej informacji zawiera następujące sformułowanie:

Polska delegacja Czerwonego Krzyża przybyła do wołyńskiej miejscowości Luniniec wieczorem 9 października 1919 roku, zaś specjalny pociąg, w którym toczyły się późniejsze rozmowy w Mikaszewiczach, dotarł do Lunińca 10 października o godzinie trzeciej nad ranem".

Natomiast we wpisie z dnia 2015-10-25 01:29:03 napisałem:

Tymczasem pociągi Gilchrista zaczęły przybywać w pośpiechu, po raz pierwszy w dniu 18 sierpnia przywożąc pierwsze zaopatrzenie. Ostatni zorganizowany pociąg z pozostałymi częściami i materiałami, pojawił się 11 listopada 1919 roku".

Zestawienie zawartych w cytatach informacji, oraz analiza oznaczeń wagonów Mhx z P.S.15, wskazuje, że na zdjęciu z Mikaszewicz, nasz pociąg dotarł na rozmowy jeszcze w oryginalnym amerykańskim malowaniu, czyli chwilę po przekazaniu go Polakom. Prawdopodobnie mógł być to przedostatni lub ostatni przekazany nam pociąg (ponieważ w ogóle ostatni pociąg dla ekspedycji Gilchirsta dotarł do Polski w listopadzie).

Dla potrzeb weryfikacji mojej hipotezy proszę Kolegów o przeanalizowanie zestawienia dat zamieszczonych w cytatach oraz o przyjrzenie się szczegółom załączonego obrazka.

Jeśli mam rację, to ten fakt może być istotnym w wyjaśnianiu historii przekazania amerykańskich podciągów dla WP.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Z malowaniem to oczywisty fakt. Na fotografii pociągu z Mikaszewicz (Pociąg Sanitarny vel Szpitalny Nr 15 na wagonie wyraźnie widać literę S będącą końcówką od US.

Share this post


Link to post
Share on other sites
A co do nazewnictwa pociągów Służy Zdrowia WP z lat 1919-1921 to funkcjonowały:
- pociągi sanitarne (z numerami)
- pociągi szpitalne (z numerami)
- pociągi sanitarne maltańskie" (oznaczone literami)
- pociągi infekcyjne vel epidemiczne (z numerami)
- pociągi dezynfekcyjno-kąpielowe (z numerami)
- czołówki sanitarne kolejowe (z numerami a przynajmniej część z nazwami własnymi)

Share this post


Link to post
Share on other sites
W nawiązaniu po poprzedniego wpisu dodaję zestawienie pociągów Służby Zdrowia WP z lat 1919-1921 (zdaję sobie sprawę że jest to zestawienie niepełne i być może obarczone błędami). A wiec:
- pociągi sanitarne Nr 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 26, 31, 32, 33, 43, 44, 46, 52, 53, 55, 62, 64, 71, 73, 75
- pociągi szpitalne Nr 1, 5, 15, 18, 20
- pociągi sanitarne maltańskie" A, B, C, D, E
- pociągi infekcyjne vel epidemiczne Nr 11, 13, 18
- pociągi dezynfekcyjno-kąpielowe Nr 1, 2, 5, 8, 12, 22, 61, 62, 70, 71
- czołówki sanitarne kolejowe Nr 1, 2 Piast", 3 Paderewska", 4 , 5, 6 , 7 Wir" a następnie Samarytanka", 8 Wąż"

O ile przyjmiemy że było pięć pociągów szpitalnych czyli wymienione powyżej pociągi z numerami 1, 5, 15, 18 i 20 a jeden z nich czyli pociąg Nr 15 składał się na pewno z wagonów typu Mhx to być może iż pozostałe pociągi szpitale także zestawione były z wagonów tego typu a więc łącznie 80 wagonów Mhx o których wiemy że przekazane były Polsce.

Share this post


Link to post
Share on other sites
A jeszcze funkcjonował Pociąg Sanitarny I Lotnego Oddziału Chirurgicznego im. Heleny Paderewskiej (a może była to inna nazwa Czołówki Sanitarnej Kolejowej Nr 3 o imieniu własnym Paderewska").

Share this post


Link to post
Share on other sites
Edmundo -
rzeczywiście Zygmunt Kosztyła na podstawie Akt SGO Narew" (CAW) napisał, że do grupy przewidziano (sic!) w planie mobilizacyjnym:
P. S. nr 32, 93 i 94 w organizowane w alarmie, P.D.K. organizowany w alarmie oraz O.K. nr 31 i 32 - jedna organizowana w alarmie.

Tyle Kosztyła.

P.S. nr 32 organizowany w alarmie (karty żółte - osłona odwodu). Mobilizowany A + 48 godzin. Podkreślam pociąg składany na stacji Łapy, obsada lekarska z 3 Szpitala Okręgowego w Grodnie. Do niego doczepiona była O.K. nr 32 mobilizowana w ten sam sposób.
O.K. nr 31 mobilizowana dopiero w 12 dniu.
P.S. nr 94 (karty czerwone). Mobilizowany A+48 stacja Łapy obsada 9 Szpital Okręgowy w Brześciu nad Bugiem.
Nie wiem czy pociągi czekały na obsadę czy jechały po obsadę.
A jest to bardzo ważne ze względu na przejazdy kolejowe......

Co ciekawe w swoich notatkach znalazłem informacje, że P.S. nr 93 i 94 były przewidziane dla A. Poznań"; a P.S. nr 32 dla A. Prusy", obie odkażalnie zresztą też.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Projekt emont wagonu sanitarno-wojskowego".

Szanowni Państwo,

Jednym z działań statutowych Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych jest opieka nad kolejowymi zabytkami techniki. Od kilku miesięcy realizujemy wieloetapowy projekt pt. Remont wagonu sanitarno-wojskowego".

Pierwszy etap na który składało się m. in. wypiaskowanie elementów wewnętrznych wagonu i pomalowanie farbą zewnętrzną wagonu został sfinansowany dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Gdyni.

Jesteśmy w trakcie finalizacji drugiego etapu projektu, który polega na uzupełnieniu braków w oszkleniu wagonu. Trzeci etap będzie polegał na pomalowaniu wagonu od zewnątrz i wewnątrz. Czwartym etapem będzie wyposażenie wagonu.Projekt realizowany jest przy współpracy z PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście Sp. z o.o.

http://web.facebook.com/media/set/?set=a.584802898236179.1073741832.217161421666997&type=3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Panowie na podstawie informacji zawartych w opracowaniu Piotra Zarzyckiego Plan Mobilizacyjny W" (wyd. Pruszków 1995) sporządziłem poniższe zestwienie przedstawiające terminy mobilizacji poszczególnych pociągów Służby Zdrowia WP. Dla wyjaśnienia A- to początek mobilizacji+godziny osiągnięcia gotowości.

Pociągi mobilizowane w alarmie
- PS Nr 14 A+48
- PS Nr 15 A+48
- PS Nr 25 A+24
- PS Nr 32 A+48
- PS Nr 53 A+54
- PS Nr 66 A+48
- PS Nr 84 A+60
- PS Nr 85 A+48
- PD-K Nr 91 A+60
- OK Nr 32 A+48

Pociągi mobilizowane w 8 dniu mobilizacji powszechnej
- PS Nr 45
- PS Nr 83
- PS Nr 93
- PS Nr 102


Pociągi mobilizowane w 12 dniu mobilizacji powszechnej
- PS Nr 21
- PS Nr 33
- PS Nr 43
- PS Nr 61
- PS Nr 62
- PS Nr 74
- PS Nr 81
- PS Nr 91
- PS Nr 103
- OK Nr 12
- OK Nr 21
- OK Nr 72
- OK Nr 81
- OK Nr 92
- OK Nr 101

Pociągi mobilizowane w 18 dniu mobilizacji powszechnej
- OK Nr 41
- OK Nr 42

Pociągi mobilizowane w 22 dniu mobilizacji powszechnej
- PS Nr 22
- PS Nr 23
- PS Nr 24
- PS Nr 34
- PS Nr 34
- PS Nr 44
- PS Nr 51
- PS Nr 52
- PS Nr 63
- PS Nr 64
- PS Nr 75
- PS Nr 82
- OK Nr 22
- OK Nr 31
- OK Nr 51
- OK Nr 91

Pociągi mobilizowane w 30 dniu mobilizacji powszechnej
- PD-K Nr 11
- PD-K Nr 12
- PD-K Nr 21
- PD-K Nr 22
- PD-K Nr 31
- PD-K Nr 32
- PD-K Nr 41
- PD-K Nr 51
- PD-K Nr 61
- PD-K Nr 62
- PD-K Nr 71
- PD-K Nr 82
- PD-K Nr 92
- PD-K Nr 102
- OK Nr 22
- OK Nr 62

Share this post


Link to post
Share on other sites
No i chyba w te moje zestawienie wkradł się błąd (robiłem je na szybko") czyli PS Nr 93 mobilizowany w alarmie A+48 a PS Nr 95 (a nie jak napisałem PS Nr 85 którego nie było) osiągnięcie gotowości do 8 dnia mobilizacji.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Czy ma ktoś może porządne zdjęcie lub rysunek loga jakie znajduje się na tym wagonie ratunkowym.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Edmundo -
wg moich informacji

P.S. nr 15 A+42
P.S. nr 53 A+52
P.S. nr 66 A+42
P.S. nr 92 A+48
P.S. nr 94 A+48

P.S. nr 45 w 7 dniu
P.S. nr 102 w 6 dniu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kolego Cypis to zdjęcie jest chyba najporządniejszym zdjęciem wagonu ratunkowego jakie do tej pory wypłynęło". A co do wagonów ratunkowych i ogólnie pociągów ratunkowych PKP to w we wpisie z dnia 2015-11-11 godz. 08:56:11 zadałem pytanie cyt. ... czy wagony sanitarne typu H lub Hy będące w dyspozycji poszczególnych DOKP podczas mobilizacji zostały rozdysponowane(przydzielone) do mobilizowanych pociągów sanitarnych WP czy też na czas wojny miały być utrzymane dotychczasowe pociągi ratunkowe PKP (co wydaje się bardziej prawdopodobne) które pozostały na "swoich stacjach czy też może niektóre z pociągów ratunkowych zostały przydzielone do mobilizowanych przez Ministerstwo Komunikacji kompanii ruchowo-kolejowych lub kompanii drogowo-kolejowych ?".
No i chyba znalazłem przynajmniej częściową odpowiedź na powyższe pytanie. A więc w pracy Kolejnictwo w polskich przygotowniach obronnych i kampanii wrześniowej. Tom 1/2" wydanej w 2011 r. na str. 444 zamieszcono relację ppor. rez. Stanisława Skorka będącego dowódcą plutonu w 72 kompanii ruchowo-kolejowej w której to relacji znajdują sie następujące zdania cyt. w planach mob. przewidziano kompanie i niezależne plutony wyposażone w pociągi ratownicze i odpowiedni sprzęt. Stacje przygraniczne wyposażone były w sprzęt do szybkiego niszczenia torów kolejowych i odbudowy oraz stałe dyżury ratownicze".

Share this post


Link to post
Share on other sites
A jako dopełnienie zestawienia pociągów służby Zdrowia WP przewidzianych do mobilizacji w 1939 r. sporządziłem wykaz tychże z podziałem na poszczególne DOKP i stacje kolejowe.Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Warszawa

Warsztaty Główne PKP w Pruszkowie
- PS Nr 15
- PS Nr 33
- PS Nr 34
- PS Nr 35
- PS Nr 43
- PS Nr 44
- PS Nr 45
- PS Nr 93
- PS Nr 95
- PD-K Nr 11
- PD-K Nr 12
- PD-K Nr 41
- OK Nr 12
- OK Nr 31
- OK Nr 32

Stacja Kolejowa Warszawa Gdańska
- PS Nr 14


Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Radom

Warsztaty Główne PKP w Radomiu
- PS Nr 21
- PS Nr 25
- PD-K Nr 21
- PD-K Nr 22
- OK Nr 21
- OK Nr 22


Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Wilno

Warsztaty Główne PKP w Łapach
- PS Nr 32
- PD-K Nr 31


Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Kraków

Warsztaty Główne PKP w Tarnowie
- PS Nr 53
- PS Nr 102
- PS Nr 103
- PD-K Nr 51

Warsztaty Główne PKP w Nowym Sączu
- PS Nr 51
- PS Nr 52
- PD-K Nr 102
- OK Nr 51


Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Lwów

Warsztaty Główne PKP w Stryju
- PS Nr 61
- PS Nr 62
- PS Nr 63
- PS Nr 64

Stacja Kolejowa Przemyśl
- PS Nr 66


Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Poznań

Warsztaty Główne PKP w Poznaniu
- PS Nr 74
- PS Nr 75
- PD-K Nr 71
- OK Nr 71


Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Toruń

Warsztaty Główne PKP w Bydgoszczy
- PS Nr 81
- PS Nr 83
- PS Nr 84
- PD-K Nr 82

Share this post


Link to post
Share on other sites
Edmundo , w Narodowym Archiwum Cyfrowym jest sześć zdjęć opisanych jako wagony ratunkowe. Trzy widok zewnętrzny i trzy widok wnętrza.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Według „Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej”, t. 1 „Kampania wrześniowa 1939” część pierwsza, tabela XVIII.

Ilościowe O. de B. jednostek służb armii i dysp. Naczelnego Wodza z 15 maja 1939 r.

Pociągi sanitarne:

Armie
Grupa Narew - 3 (w alarmie)
Armia Modlin - brak
Armia Pomorze - brak
Armia Poznań - brak
Armia Łódź - brak
Armia Kraków - 2 (w alarmie) + 3

Delegaci Nacz. Kwat.
DOK I - 2 (w alarmie) + 5
DOK IV - 2 (w alarmie) + 5

Odwody
Rejon Warszawa-Brześć - 7
inne O.K. – 7

Pociągów D-K (15, w tym jeden w alarmie - Grupa Narew) i OK (15, w tym jedna w alarmie Grupa -Narew) nie podaję.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...

Important Information