Jump to content

Ustawienie tabliczek na grobach żołnierzy W.P. i Powstańców Wlkp.


Recommended Posts

Napis na na tablicy przy grobie generała Macieja Puchalaka.

Na starym cmentarzu garnizonowym na Cytadeli jest wiele nieczytelnych lub przewróconych nagrobków.
Część jest odnowiona, ale wiele jest jeszcze do zrobienia.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 131
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

W Bonikowie odbyła się uroczystość ustawienia tabliczek przy grobach Powstańców Wielkopolskich. W uroczystości brały udział Stowarzyszenie imienia "Kościańskiej Rezerwy Skautowej", Grupa Rekonstrukcji

Posted Images

Grób pułkownika Władysława Grabowskiego.
Grób był trochę zarośnięty.
Te kamienie to też nasz pomysł.
Kamyszki w wiadrach b. ciężkie, szczególnie gdy trzeba wnieść na stok Cytadeli.
Na szczęście mieliśmy młodych i chętnych do pracy pomocników.
Umieściliśmy tabliczkę o treści:
Władysław Grabowski
pułkownik Wojska Polskiego
ur. 2 sierpnia 1890, zm. 29 kwietnia 1930 w Poznaniu.
1 września 1909 r. wstąpił do Pawłowskiej Szkoły Wojskowej w Sankt Petersburgu.
W czasie I Wojny Światowej walczył w szeregach armii rosyjskiej.
Od 20 grudnia 1918 w Departamencie I Mobilizacyjno-Organizacyjnym polskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych .
Od 16 marca 1919 do 28 maja 1920 dowodził 22 Pułkiem Piechoty, a następnie Grupą Południową Frontu Poleskiego.
Od 1 do 17 czerwca 1920 w zastępstwie na stanowisku dowódcy 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.
Od 17 czerwca 1920 r. do lutego 1928 dowódca 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. W międzyczasie (od 4 sierpnia do 27 grudnia 1922) był w zastępstwie dowódcą piechoty dywizyjnej 15 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty.
W lutym 1928 mianowany został dowódcą piechoty dywizyjnej 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Poznaniu.
Zmarł w nocy z 28 na 29 kwietnia 1930 w 7 Szpitalu Okręgowym w Poznaniu na uraz serca."


Zapaliliśmy znicze" i po wykonaniu fotki został jeszcze poprawiony napis na płycie.

Link to post
Share on other sites

I czwarta tabliczka ustawiona na Cytadeli, przy grobie płk. Erwina Więckowskiego.
Napis :
Erwin Emil Juliusz Więckowski
Pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.
ur. 31 maja 1894 w Wiedniu, zm. 19 grudnia 1975 w Toronto w Kanadzie.
W czasie I wojny światowej walczył w 4 Pułku Piechoty Legionów. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.
We wrześniu 1921 objął stanowisko szefa sztabu Dowództwa 25 Dywizji Piechoty w Kaliszu. W latach 1927-1929 dowódca 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej w Warszawie.
W roku 1930 trafił do Poznania jako zastępca dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII do spraw uzupełnień. Komisaryczny prezydent miasta Poznania w latach 1934 - 1937. Od 1937 dyrektor ekonomiczny Zakładów im. H. Cegielskiego.
We wrześniu 1939 ewakuowany przez Rumunię do Francji, gdzie odbywał służbę w administracji Polskich Sił Zbrojnych. Po upadku Francji trafił do Wielkiej Brytanii. Kwatermistrz a następnie, w latach 1943-1945 szef sztabu I Korpusu Polskiego. Po demobilizacji ukończył Polski Wydział Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie, a w roku 1953 przeniósł się wraz z rodziną do Kanady.
Tablica ustawiona przez KOŁO PRZYJACIÓŁ MUZEUM BRONI PANCERNEJ CSWL"
+ miniaturki orderów:
Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
Krzyż Niepodległości
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Walecznych – czterokrotnie
Złoty Krzyż Zasługi
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 (Polska Swemu Obrońcy")
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

i po akcji"
Treść napisu na tablicy:
I treść napisu na tablicy:
Leon Furmanowicz

Major Wojska Polskiego
ur. 11.03.1899 roku w Kłecku, zm. 11.12.1972 roku


Powstaniec Wielkopolski, od 30.12.1918 do 13.02.1919 brał czynny udział w walkach w ramach oddziałów wągrowieckich. 25 lutego 1919 roku przeniesiony do 1 Wielkopolskiego Pułku Artylerii Lekkiej. Służąc w nim awansował dn. 1 marca 1919 roku na bombardiera, a 1 kwietnia na kaprala.

Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Za wyjątkową odwagę wykazaną w czasie trwania tej kampanii, w 1921 otrzymał Krzyż Walecznych.

Absolwent kursu dla młodszych oficerów artylerii, prowadzony przez Szkołę Podchorążych Artylerii w Poznaniu. Oficer zawodowy w 15. Pułku Artylerii Lekkiej (Polowej) w Poznaniu.
W grudniu 1924 roku w stopniu porucznika przeniesiony do Torunia. Organizator 8. samochodowej baterii przeciwlotniczej w Toruniu. Po przeorganizowaniu baterii na dywizjon d-ca baterii, a następnie I z-ca i od 1937 roku dowódca 8. dyonu p-lot.

W czasie Wojny Obronnej, do 7 września 1939 roku dowódca obrony p-lot miasta Torunia. Po zajęciu miasta przez Niemców dowódca 5. baterii p-lot przy 4. Dywizji Piechoty. W dniu 18 września 1939 w czasie bitwy pod Kutnem, wzięty do niewoli niemieckiej, w której przebywał aż do oswobodzenia przez wojska amerykańskie W 1945 roku powrócił do kraju.

Odznaczony:
· Krzyżem Walecznych (1921)
· Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918/20 (1928 rok)
· Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości (1928 rok)
· Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (1938)"

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Wczorajszą 94.rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego część ekipy" z koła przyjaciół Muzeum Broni Pancernej CSWL uczciła przez ustawienie tabliczki przy grobie bohatera.
Wcześniej uzyskaliśmy zgodę i uzgodniliśmy szczegóły z Ks. Krzysztofem Różańskim z parafi w Konarzewie, z władzami gminy Dopiewo i dyr. szkoły w Konarzewie.
Tabliczka została ustawiona podczas gminnych uroczystości z okazji rocznicy wybuchu Powstania.
Treść tabliczki jest [mniej więcej] taka:
Płk. Andrzej Kopa
urodzony 16. 10. 1879 r w Trzcielinie.
Uczestnik I wojny światowej. Za waleczność i przykładne zachowanie odznaczony niemieckimi odznaczeniami [Krzyżem Żelaznym I i II klasy].
W grudniu 1918 mianowany na komendanta Straży Ludowej w powiecie zachodniopoznańskim.
W czasie Powstania Wielkopolskiego dowódca oddziałów, które w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 roku zdobyły lotnisko
na Ławicy.
Podczas wojny polsko-bolszewickiej dowódca II Brygady Dywizji Ochotniczej z Wielkopolski.
Decyzją Marszałka Józefa Piłsudskiego powołany do Tymczasowej Kapituły Orderu Virtuti Militari.
Zajmował również stanowisko prezesa Kółka Rolniczego w Konarzewie.
W uznaniu wybitnych zdolności wojskowych wyróżniony: Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari z numerem XI, Orderem Odrodzenia Polski IV klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Tablica ustawiona przez KOŁO PRZYJACIÓŁ MUZEUM BRONI PANCERNEJ CSWL"

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

W niedzielę byliśmy na Junikowie.
Ustawiliśmy tabliczkę o treści:
Edward Gorzkowski

ur. 6 marca 1908 r. w Łodzi, zm. 8 lutego 1982 r. w Poznaniu

Edward Gorzkowski ukończył studia medyczne i uzyskał stopień doktora medycyny w Uniwersytecie Poznańskim w 1932 r. W latach 1934-1935 pracował na Oddziale Wewnętrznym Szpitala Międzykomunalnego w Kaliszu.
W latach 1932-1933 odbył obowiązkową służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Sanitarnych w Warszawie. W 1935 został powołany do zawodowej służby wojskowej i w stopniu podporucznika przydzielony do 7 Szpitala Okręgowego w Poznaniu. Odbył staż na Oddziale Wewnętrznym. W 1939 pełnił służbę w 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu na stanowisku lekarza. Przed wybuchem II wojny światowej awansował na kapitana w korpusie oficerów służby zdrowia.

W czasie kampanii wrześniowej walczył w szeregach 15. Pułku Ułanów Poznańskich między innymi w bitwie nad Bzurą. Po wojnie, na wniosek dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, gen. bryg. Romana Abrahama został odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari. W latach 1939–1945 był jeńcem w obozach Brunszwik i Oflag II C Woldenberg.

W 1945, po uwolnieniu z obozu, został przyjęty do Wojska Polskiego, zweryfikowany w stopniu majora i wyznaczony na stanowisko naczelnego terapeuty 69. Szpitala Okręgowego w Lublinie, a później naczelnego internisty Lubelskiego Okręgu Wojskowego w Lublinie. Od marca do lipca 1946 był szefem Katedry Medycyny Wojskowej przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Następnie awansował na podpułkownika. Po zwolnieniu z wojska rozpoczął pracę w I Klinice Chorób Wewnętrznych UMCS w Lublinie. W latach 1947–1950 pracował jako adiunkt w II Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Poznańskiego. W roku 1951 Edward Gorzkowski przeniósł się do Szczecina, gdzie powstawała nowa uczelnia – Pomorska Akademia Medyczna. W roku 1954 otrzymał stanowisko docenta, a w 1967 – profesora zwyczajnego. W latach 1953–1956 zajmował funkcję prorektora PAM ds. klinicznych.
Poza pracą w Klinice tworzył oddziały chorób wewnętrznych w szpitalach powiatowych województwa i szkolił kadrę medyczną tych oddziałów, utworzył ośrodek naukowy w Połczynie-Zdroju, doprowadził do reaktywacji lecznictwa sanatoryjno-szpitalnego w Świnoujściu i Kamieniu Pomorskim.

Był członkiem Towarzystwa Internistów Polskich (założycielem Oddziału Szczecińskiego), należał też do wielu innych specjalistycznych towarzystw krajowych i zagranicznych.

Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.
Tablica ustawiona przez KOŁO PRZYJACIÓŁ MUZEUM BRONI PANCERNEJ CSWL

cdn...

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

W sobotę 1,06 po spotkaniu na imprezie zorganizowanej w C.S.W.Ląd. (święto 1 Batalionu Pancernego i Dzień Dziecka - fotki tu: http://muzeumbronipancernej.pl/mbp/impr ... lacja.html ), 8 osób z Koła Przyjaciół Muzeum Broni Pancernej udało się na Cytadelę.
Postanowiliśmy odnowić napisy na nagrobkach i uporządkować mogiły pancerniaków, żołnierzy i Powstańców Wielkopolskich.
Mieliśmy wyznaczonych wcześniej 12 grobów.

Na foto:
początek pracy
Grób generał dywizji Wojska Polskiego Jana Władysława Hubischty

Link to post
Share on other sites

Napis na tablicy:
Jan Władysław Hubischta
Pułkownik dyplomowany Cesarskiej i Królewskiej Armii oraz generał dywizji Wojska Polskiego.
ur. 26 lipca 1870 w Stanisławowie, zm. 6 stycznia 1933 w Poznaniu

Ukończył Szkołę Kadetów we Lwowie i Wojskową Akademię Techniczną w Wiedniu. Od 1891 służył jako oficer zawodowy w armii austro-węgierskiej. W latach 1904-1905 był członkiem Misji Wojskowej w Rosji. Odbywał służbę w jednostkach w Krakowie i Przemyślu, utrzymując kontakty z Polakami. W czasie I wojny światowej dowodził 25 Pułkiem Artylerii Polowej i brygadą artylerii oraz pełnił obowiązki szefa sztabu artylerii XXV Korpusu, awansując w 1915 do stopnia pułkownika.

Po wstąpieniu do Wojska Polskiego, od 25 lipca 1919 do kwietnia 1920 był komendantem Kursu Intendentury w Warszawie. 15 maja 1920 został pomocnikiem szefa Departamentu I Broni Głównych i Wojsk Taborowych M.S.Wojsk., a 30 lipca – zastępcą szefa Polskiej Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu.22 sierpnia 1921 został wyznaczony na stanowisko szefa Departamentu X Spraw Poborowych M.S.Wojsk. Zweryfikowany w stopniu generała brygady ze starszeństwem z 1 czerwca 1919. Po likwidacji Departamentu X Spraw Poborowych, 31 lipca 1923 objął kierownictwo Departamentu VII Intendentury M.S.Wojsk. 10 grudnia 1923 został powołany na stanowisko dowódcy Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu.31 marca 1924 Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na wniosek ministra spraw wojskowych, gen. dyw. Władysława Sikorskiego, awansował go na stopień generała dywizji ze starszeństwem z 1 lipca 1923 i 1 lokatą w korpusie generałów.

Podczas przewrotu majowego opowiedział się po stronie rządowej. Polecił internować zwolenników Józefa Piłsudskiego, w tym m.in. gen. bryg. Wiktora Thommée, dowódcę 15 Dywizji Piechoty. 17 lipca 1926 został zwolniony ze stanowiska dowódcy okręgu korpusu, a z dniem 30 kwietnia 1927 – przeniesiony w stan spoczynku.
Osiadł w Poznaniu, gdzie zmarł.

Ordery i odznaczenia:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Komandorski Orderu św. Sawy
Medal Harp Madalyasi (Imperium osmańskie)"

Płyta oczyszczona, napis odmalowany"

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

W dniu 15 sierpnia 2013r wielkopolskie grupy rekonstrukcji historycznej brały udział w defiladzie w Warszawie.
Filmik z defilady: http://www.youtube.com/watch?v=X-XAlk7cnBQ

Po defiladzie, szczuny z Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 Bastion Grolman" , ruszyli na Powązki.

Link to post
Share on other sites

Treść tabliczki.

Gdy zapytałem chłopaków z grupy rekonstrukcji 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich o ich komentarz do fotek, odpowiedzieli:
...sama Nasza tam obecność wystarczy za wszelkie słowa "
cdn...

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...

Important Information