Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Kalos Kaghatos

Forty w Masywie Brzeźnicy zagrożone

Recommended Posts

Witam, chciałbym nagłośnić, skandaliczny moim zdaniem, zamiar zniszczenia kilku z zespołu szańców ziemnych zlokalizowanych w Masywie Brzeźnicy w okolicach wsi Braszowice koło Ząbkowic Śląskich. Firma wydobywająca tam kamień chce niestety poszerzyć obszar odkrywki, przy okazji niszcząc część z umocnień. Aby było to możliwe, firma ma zamiar doprowadzić do usunięcia fortów z rejestru zabytków. Raz jeszcze nasze dziedzictwo historyczne zostałoby zniszczone z czysto ekonomicznych powodów. Dodam jeszcze, że forty okolic Braszowic są największym tego rodzaju obozem warownym z początku XIX w. na Śląsku. Mieszkańcy Braszowic nie chcą dopuścić do poszerzenia terenu odkrywki, wszelka pomoc jest bardziej niż mile widziana, a na pewno może pomóc nagłośnienie sprawy.

Poniżej kilka informacji na temat fortów, wszystkie pochodzą z artykuły M. Małachowicza „Fortyfikacje masywu Brzeźnicy i koncepcja obozu warownego z 1813 r.”:
„Fortyfikacje Masywu Brzeźnicy to duży zespół szańców ziemnych z redutami oraz stanowiskami dla piechoty i artylerii położony na obszarze przedgórza Gór Bardzkich. Powstawał w różnych okresach historii. Większość z nich związana jest z jednorazowym epizodem wojennym z 1813 r. Umocnienia obozu warownego miały służyć jako osłona ewentualnego odwrotu na południe przez Przełęcz Bardzką do Kotliny Kłodzkiej, jak też jako miejsce koncentracji wojsk Armii Śląskiej (złożonej głównie z wojsk pruskich), które mogły stawić czoło armii francuskiej. Prace rozpoczęto 5 IX 1813 r. Roboty budowlane trwały dwa tygodnie, a kolejne dwa tygodnie zajęło wyposażanie i uzbrajanie szańców. W Masywie Brzeźnicy i Grochowej zbudowano jedenaście wielkich, wielobocznych szańców i wyposażono je w zdobyczne ciężkie działa 24-funtowe, po 2-3 w każdym szańcu. Ziemne obwałowania i rowy wzmacniały drewniane palisady i blokhauzy. Załogę każdej z redut stanowił jeden batalion. Ostatecznie niewykorzystany zespół półstałych i polowych szańców pozostawał przez długie lata w stanie nadającym się do użytku. Dziś pozostałe ślady ziemnych nasypów i rowów ukazują rozmiary tego rozległego założenia militarnego – największego tego rodzaju obozu warownego z początku XIX w. na Śląsku. Badania terenowe prowadzone w latach 80. XX w. pozwoliły ustalić istnienie 11 szańców wspomnianych w źródłach i w literaturze oraz 2 szańców w formie redanu i większego szańca (ok. 80 x 100 m), prawdopodobnie obozu zaopatrzenia. Nie przeprowadzano dotychczas prac wykopaliskowych. Wszystkie szańce miały narysy wielobocznych redut, od prostokąta i trapezu do siedmioboków, o przybliżonych rozmiarach od 50 x 60 m do 75 x 100 m w osi wałów, wysokich na 4,5 m, osłoniętych pojedynczym – od frontu także podwójnym – rowem o głębokości 4,7 m.”

Share this post


Link to post
Share on other sites

Szańce pięknie widać na Geoportal/ISOK.
Na foto południowa cześć linii szańców, a zagrożone są chyba te wschodnie.

Share this post


Link to post
Share on other sites×
×
  • Create New...

Important Information