Jump to content

Allegro zarabia na handlu nazistowskimi pamiątkami


Recommended Posts

Bo też nazizm i komunizm ery Josifa S. niedaleko od siebie leżały. Niemniej miały pewne różnice w założeniach . I właśnie dlatego klasyfikowanie tych dwóch totalitaryzmów w klasycznej dychotomii lewica-prawica prowadzi do nonsensu. Nazizm był autorytaryzmem prawicowym , stalinizm lewicowym. Żeby zrozumieć co i jak trzeba po prostu do układu dualistycznego wprowadzić dodatkową ( tak naprawdę dwie) oś współrzędnych. Niemniej pomimo nazwy nazizm i stalinizm wychodziły z zupełnie innych założeń , i mylenie ich jest zwyczajnym błędem. Albo propagandą.
Link to post
Share on other sites
  • Replies 121
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Zdobycze prawicowe
-Państwowy związek zawodowy.
-Fundusze wczasów pracowniczych
-Strefy wolne od palenia
-Czyny społeczne
-Samochód dla ludu wystarczyło wpisać się na listę wpłacać składkę i czekać- (tak jak malucha za nawet założenia te same)
-Programy socjalne dla bezrobotnych
-Darmowa opieka medyczna
-Powszechna nacjonalizacja
-Ceny regulowane
-Państwowa kontrola nad przemysłem i handlem
-Plany 6letnie itp.
-Programy kulturalne w miejscach pracy
-Regulowany ustawowo czas pracy
-Święto 1 Maja i pochody pierwszomajowe
-Zakładowe ośrodki wypoczynkowe

itd. itp.
Link to post
Share on other sites
Kol. Yeti napisał: Ale proszę tylko, abyś podał dowody na trwałe i długofalowe wsparcie Adiego & S-ka przez hierarchów i instytucje chrześcijańskie."

Miałem na myśli przede wszystkim ówczesny Watykan. Przykład? Proszę bardzo, taki nas dotyczący, czyli zgoda Watykanu na przyłączenie do Rzeszy po podboju Polski takich terenów jak: Wielkopolska, Śląsk, czy Pomorze. Watykan WYRAZIŁ NA TO ZGODĘ! A wcale nie musiał! Oczywiście niewiele to zmieniało, ale jednak gdyby Watykan tak nas nie potraktował, to przynajmniej nominalnie te tereny dalej by podlegały naszym biskupom. A to by oznaczało, że Watykan jest przeciwny podbojowi katolickiej Polski, do tego będącej przedmurzem chrześcijaństwa na wchodzie. Ale wolał przypodobać się Hitlerowi i nieładnie z nami postąpić, oj bardzo nieładnie...
Link to post
Share on other sites
A przecież można było inaczej. Taki Franco na ten przykład - zbrodniarz i faszysta [dla niektórych nie faszysta, bo ultra katolik], ale jak przyszło co do czego to ostro protestował przeciwko podbojowi katolickiej Polski przez Hitlera, a Watykan nie...
Link to post
Share on other sites
I jeszcze taka uwaga na marginesie - prawdziwy socjalizm jest w Szwecji i jakoś Szwedzi specjalnie nie narzekają...
Cała reszta to są/były karykatury socjalizmu, często wręcz totalitarne i zbrodnicze systemy, które socjalizm miały tylko w nazwie.

I tyle w tym temacie...
Link to post
Share on other sites
Jakoś żaden z Szanownych Kolegów nie wymienił ANI JEDNEGO prawicowego składnika nazizmu. Kolega Balans napisał i tyle w tym temacie". Czyżby dlatego, że tu Twoja wiedza się kończy? Ale są jeszcze inni użytkownicy...
Erih z kolei pisze: Nazizm z wielkim trudem daje się wpisać w XIX wieczny podział "lewica kontra "prawica.
Zapewniam Cię, że z "niewielkim trudem, o ile włączysz samodzielne myślenie, zamiast czytać GW.
Piszesz też: "niemniej jeżeli politolog tego nie zauważa lub ignoruje , to znaczy że należy do wyznawców tzw owej szkoły"
która usiłuje na nowo określić co jest prawicą , a co lewicą.
Jakiej nowej szkoły? Jeżeli przez "nową szkołę uważasz odrzucenie kategorii marksistowskich", to oczywiście, zgadzam się z Tobą że jestem przedstawicielem owej szkoły" :)
Żaden z Szanownych Kolegów nie odniósł się do istoty systemu nazistowskiego, nie zechciał analizować jego immanentnych cech, skupiając się na poparciu tej czy owej grupy społecznej, co nie ma nic wspólnego z tematem. Ja nie zamierzam się tu długo rozwodzić, zresztą odnoszę wrażenie, że nie zostałbym zrozumiany, zauważyłem bowiem, że kolegom Balansowi i Erihowi brakuje podstawowej wiedzy politologicznej. Niemniej chciałbym zwrócić uwagę Szanownych Kolegów na zagadnienia, które powinny się stać obiektem ich obserwacji, jeśli chcą poznać odpowiedź na pytanie: lewica czy prawica?
Przede wszystkiem- proszę zwrócić uwagę na nazistowską ideę państwa- a jest ona z gruntu lewicowa!!! Państwo realizuje WOLĘ LUDU, jest wyrazicielem EGALITARNYCH żądań pospólstwa! Wódz tego państwa nieustannie podkreśla swoje plebejskie pochodzenie i upokarza arystokrację, choć ta niekiedy go wspiera (sic!). W państwie nazistowskim o hierarchii politycznej nie decyduje szlachetne pochodzenie, lecz ZASŁUGI DLA PARTII!!!
Idea WŁADZY według nazizmu jest również typowo lewicowa- władza ta pochodzi od LUDU, jest sprawowana w jego imieniu, przy czym wódz-demagog jest kimś w rodzaju trybuna ludowego, który potrafi realizować postulaty pospólstwa z pominięciem instytucji stworzonych przez arystokrację, takich jak np. parlament. Przede wszystkiem zaś, władza nazistowska ma charakter REWOLUCYJNY! Nie chodzi tu oczywiście o rewolucyjne, siłowe przejęcie władzy, ale o rewolucyjną istotę- nazizm zamienia tradycyjne elity władzy na nowe, ewolucyjne", zaś arystokrację spycha na margines.
Charakterystycznym, bardzo lewicowym rysem nazizmu jest również to, że wprowadza on totalną mobilizację mas. Nazizm wymaga od swego ludu aktywnej partycypacji w dziele ewolucji narodowej"!!!
To na razie tyle, nie chcę się tu rozpędzać, bo to raczej mija się z celem. Sam nie cierpię czytania tasiemcowych postów. Pozdrav. Chajbar.
Link to post
Share on other sites
Balans jak na razie twoja historia brzmi by nie powiedzieć głupio to przynajmniej nowatorsko... hitler- prawicowiec z poparciem kościoła katolickiego najechał Polskę i po kampanii wrześniowej która wg twoich wyliczeń trwała 8 dni a w czasie której polskie wojsko zajmowało się rozstrzeliwaniem babek suszących prześcieradła na płotach...
Myślę, że uprawiasz dyrymologię;)
Ps Zapewniam cię, że nie jestem z UPR-u. Faktycznie historia nie jest czarno-biała, ale ty tu jakąś strasznie tęczową wizję rysujesz, wręcz psychodela;)
Link to post
Share on other sites
Kol. Chajbar, zapominasz o podstawowych sprawach, zapominasz o tym, że nazizm był skrajnie nacjonalistyczny i rasistowski! A to nijak nie pasuje do tego co głosili socjaliści. A wręcz jest zaprzeczeniem socjalistycznego internacjonalizmu".
A to, że w swoim programie naziści mieli elementy socjalistyczne, to też przecież cały [cywilizowany] świat poszedł wtedy w tym kierunku. Wielki Kapitał nie miał wyboru, bo miał tylko dwie alternatywy - albo podzielić się zyskami z robotnikami, albo dać gardła komunistom...
Link to post
Share on other sites
Martianie w swoim zacietrzewieniu nie dorosłeś do tego aby z Tobą dyskutować. Z kol. Chajbar'em można, bo ten używa ARGUMENTÓW, z którymi można się zgadzać lub nie, ale jest to zawsze polemika na argumenty. A TY wysiliłeś" się jedynie na kłamstwa [gdzie pisałem, że Kampania Wrześniowa trwała tylko 8 dni?] i na obraźliwe inwektywy [dyrymologia, tęczowa wizja, czy psychodela]. Jeżeli moderatorzy na takie inwektywy nie reagują, to ich zbójeckie" prawo, ale ja nie będę się już poniżał to takiego poziomu, ja taki poziom" [za przeproszeniem] ciepłym moczem traktuję...
Link to post
Share on other sites
Balans, bardzo słusznie zauważyłeś tę subtelną różnicę: komunizm jest socjalizmem internacjonalistycznym, nazizm jest socjalizmem narodowym.
Co do rasizmu, to jest to różnica pozorna, zwodząca na manowce. Każda ideologia lewicowa potrzebuje wroga. Dla komunistów jest to wróg klasowy, dla nazistów jest to wróg rasowy!!! Schemat wszelako jest ten sam dla obydwu systemów i ma swą genezę w marksizmie. Naziści transponowali lewicowy paradygmat walki klasowej" na walkę ras". W obu przypadkach mamy oczywiście do czynienia z mitami, na których opiera się każda ideologia lewicowa. Pozdrav. Jadę do roboty.
Link to post
Share on other sites
Kol. Chajbar jakoś tak dziwnie w swojej odpowiedzi praktycznie pominąłeś skrajny niemiecki nacjonalizm jaki głosił nazizm, a to zupełnie nie pasuje do ideologii lewicowej...

Piszesz Każda ideologia lewicowa potrzebuje wroga."
Szwedzi mają u siebie wręcz wzorcowy socjalizm i jakoś tak już gdzieś od przeszło dwóch wieków nie słychać aby szukali sobie wrogów...

Dyskusja faktycznie staje się już zbyt ideologiczna i nie na temat, a więc dalszy w niej udział sobie daruję.

Na koniec tak coś w temacie - jeżeli handel nazistowskimi pamiątkami ma służyć jedynie celom hobbystyczno/historycznym, to mnie to nie przeszkadza, ale jeżeli ma służyć propagowaniu zbrodniczej ideologii to powinien być tępiony.

I tyle w tym temacie...
Link to post
Share on other sites
Też miałem napisać przydługiego posta. Ale się streszczę. Tzw nowa szkoła politologii za wyznacznik prawicowości uznaje
a) konserwatyzm społeczno-polityczny
b) liberalizm gospodarczy w znaczeniu zerowej roli państwa w gospodarce.
Z jej punktu widzenia nazizm jest ideologią lewicową gdyż
a) zmieniał zastany porządek społeczny
b) ingerował w sprawy gospodarcze.

Stara szkoła stwierdza że wyznacznikiem lewicowości jest realizacja haseł Rewolucji Francuskiej , sławnego wolność , równość , braterstwo".
Z jej punktu widzenia nazizm był prawicowy gdyż zakładał
a) podporządkowanie jednostki Rasie ( ucieleśnianej przez nazistowskie państwo)
b) zakładał wyższość określonej RASY , a w niej dalsze wartościowanie , gdzie elitę mieli stanowić czystej krwi nordycy" posiadacze wszelkich praw i przywilejów z urodzenia"
b) zakładał że asy niższe" powinny pokornie służyć asie panów" a wszelkie mieszańce z rasami niższymi powinny zostać unicestwione jako podludzie"
Oczywiście dla filologa starej szkoły" nazizm to ideologia prawicowa.
Caeterum senso , uważam że sprzedaż przedmiotów historycznych lub ich kopii nie podpada pod propagowanie nazizmu , natomiast wszelkie gadżety z Adolfem , wroną czy swastyką zdecydowanie tak.
I taka działalność powinna być ścigana.
PS do kolegów którym się nie spodoba , że piszę wszędzie o nazizmie , nie o Niemcach przypominam ze piszę o ideologii , którą to właśnie Niemcy wcielali w życie.
Link to post
Share on other sites
Oj Erih, nieźle pokręciłeś... Co prawda nie wiem, skąd wziąłeś tę starą" i ową szkołę", ale odniosę się do tego co napisałeś.
Zacząłeś od owej szkoły", ale przejdę do rzekomej starej", będzie krócej i prościej. Piszesz, że według starej" wyznacznikiem lewicowości są tak zwane zdobycze" Rewolucji Francuskiej. Nic podobnego, według nauk politycznych idee, które wówczas powstały, a więc między innymi wymienione przez Ciebie: wolność, równość, braterstwo, dodajmy jeszcze do tego indywidualizm, prawa człowieka etc. utworzyły zrąb tak zwanej owoczesności". Przez pojęcie to politologia rozumie zespół idei, które posłużyły jako tworzywo do utworzenia zrębów współczesnych doktryn, niekoniecznie lewicowych. Zwróć uwagę, że również doktryna liberalna opiera się na hasłach Rewolucji Francuskiej! Wyznacznikami lewica/prawica jest coś zupełnie innego! Jest to przede wszystkim wizja państwa, suwerena, pochodzenia władzy i jej legitymizacji, geneza prawa i wiele innych rzeczy, o gospodarce nie wspomnę, bo tu chyba jest wszystko jasne. Nie wiem, co rozumiesz przez starą szkołę", ale wiem, dlaczego do niedawna uważano nazizm za prawicę". Otóż dlatego, że według lewicowych aukowców" oczywiście system lewicowy nie mógł być zły, tylko system prawicowy mógł być zbrodniczy. Dla komunistów każdy przeciwnik był faszystą" lub azistą", czy to był generał Franco, czy Pinochet, czy Piłsudski czy Hitler- wszyscy oni i po dziś dzień bywają nazywani faszystami" albo prawicowymi ekstremistami"!!! Przy czym identyfikacja taka odbywa się nie na podstawie rzetelnej analizy naukowej, ale na zasadzie: nasz wróg, a więc faszysta, prawicowiec!
Jeszcze jedna uwaga- rasizm nie jest kryterium prawicowości i radzę nie dokonywać uproszczenia: rasista, a więc prawicowiec. Rasizm jest uniwersalnym arzędziem", wykorzystywanym pragmatycznie przez każdy system totalitarny, również lewicowy. Pozwolę sobie przypomnieć Koledze, że w ZSRR i państwach wasalnych aparat państwowy również organizował szeroko zakrojone nagonki na Żydów, pogromy, procesy pokazowe lekarzy żydowskich" itp. Oczywiście, nazizm miał wpisany rasizm w doktrynę, a komunizm nie, ale to nic nie zmienia, bo kto powiedział, że istnieje JEDEN system lewicowy? Istnieją różne jego odmiany, choć można wyekstrahować istotę lewicowości, obecną w każdym z nich. Pozdrav.
Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Szlachetne demonstracje
 też muszą mieć granice

Portal Allegro ma uzyskać przeprosiny za sugerowanie mu sympatii do hitlerowskiej ideologii, a przynajmniej przymykanie na nią oczu podczas transakcji

Warszawski Sąd Okręgowy nakazał wczoraj publiczne przeproszenie portalu aukcyjnego Allegro za zmodyfikowanie jego logo poprzez wpisanie znaku nazistowskiej SS.

Grupa Allegro Sp. z o.o., właściciel tego portalu, pozwała Fundację „Zielone Światło" oraz Jerzego M. z grupy artystycznej „Zawleczka, autora przeróbki logo portalu.

Proces jest pokłosiem akcji społecznej zorganizowanej przez Stowarzyszenia Nigdy Więcej oraz Fundację „Zielone Światło" pod hasłem „Nazizmu Nigdy Więcej na Allegro.

Jej elementem był rysunek z podpisem: „Nazistowskim Gadżetom mówimy nie. Stop Allegro".

Przedstawiał on logo portalu allegro.pl, które zawierało symbol SS.

Allegro złożyło pozew o naruszenie dóbr osobistych, a także naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Podczas procesu Wojciech Cegielski, przewodniczący rady Fundacji „Zielone Światło, zeznał, że w akcji chodziło o zademonstrowanie sprzeciwu wobec przenikania symboliki neonazistowskiej do popkultury i o protest przeciw możliwości nabywania tego rodzaju emblematów na portalu.

Pełnomocnicy Fundacji (probono): adwokaci Andrzej Tomaszek i Marcelina Sosnowska-Rudnik, argumentowali, że Allegro swoim pozwem chce zablokować protest przeciwko sprzedaży artykułów o charakterze faszystowskim. Mecenas Joanna Basińska, pełnomocnik portalu, wskazywała natomiast, że celem tego procesu nie jest bynajmniej blokowanie krytyki, ale obrona logo firmy oraz jej renomy przed sugestiami, że popierać on może ideologię nazistowską. Mecenas wskazywała też, że platforma Allegro odgrywa w procesie sprzedaży rzeczy na portalu aukcyjnym jedynie rolę tzw. service providera. Zgodnie zaś z art. 12 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawca, który świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące transmisję danych przez strony usługi, nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, jeżeli nie jest inicjatorem przekazu, nie wybiera odbiorcy i nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.

Pełnomocnik Allegro wskazywała także, że portal nie wystąpił z żądaniami pieniężnymi.

Sąd Okręgowy uznał, że doszło do naruszenia dóbr osobistych portalu: dobrej sławy oraz renomy. W konsekwencji nakazał przeprosiny. Jak powiedziała w uzasadnieniu sędzia SO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk, forma demonstracji, ingerencja w logo były nadmierne w stosunku do potrzeb, i niosły niebezpieczeństwo powiązania działań portalu z organizacjami nazistowskimi.

Wyrok nie jest prawomocny i zapewne będzie apelacja pozwanych.

Sygn. XXIV C 1035/10"

http://prawo.rp.pl/artykul/757713,989709-Dobra-osobiste--przeprosiny-za-wpisanie-znaku-SS-w-logo-Allegro.html
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Oczywiście, bo co w tym złego, strzelić z rana kawę z kubeczka z logo Waffen SS. Lepiej smakuje, świeżo palona :-)" a potem założyć koszulkę z Che i pognać na manifę.

Nie zapraszajmy urzedasów do naszego życia prywatnego bo wkrótce bedziesz musiał podanie pisać o zgodę na poranny,popołudniowy czy wieczorny seks z żoną/kochanką itd.Na jakiej podstawie średnio rozgarnięty urzednik państwowy /samorzadowy zwykle wybrany na zasadzie pokrewieństwa z obecnie piastujacym władze ma mi mówić z jakiego kubeczka czy jakie fanty mam zbierać?
Link to post
Share on other sites
Hubertus, nie znasz dnia ani godziny w której okaże się że wiszący u Ciebie czy u mnie na ścianie bagnet WH propaguje nazizm a wtedy biada naszym kolekcjom gdy GW o nich napisze - zbrojownie faszyzmu, podziemne kuźnie totalitaryzmów!"
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...

Important Information