Jump to content
ekiosk egazety next prenumerata
Sign in to follow this  
zbyszek_33

Miejsca złożenia broni po Kapitulacji Warszawy w 1939

Recommended Posts

Plac Krasińskich, w kierunku skrzyżowania ulic Długiej z Miodową. Historyczne miejsce. Pięć lat poźniej, we wrześniu 1944 r. w tym miejscu przez właz do kanału, ewakuowali się warszawscy Powstańcy. Kamienice, widoczne na wprost nie istnieją.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janusz Odziemkowski w Warszawa w wojnie obronnej 1939 roku" pisze, że sprzęt wojskowy, broń i amunicję składano do 30 września do godz. 12.00 - w 11 wyznaczonych punktach".
W naszym poście zlokalizowaliśmy ich 8 w miejscach:
1. Port Praski - ul. Zamoyskiego
2. Wybrzeże Kościuszkowskie – przed pomnikiem Syreny
3. Wybrzeże Gdańskie – u podnóża Zamku Krolewskiego
4. Pałac Brühla na dziedzińcu– Plac Piłsudskiego
5. Plac Krasińskich – przed pomnikiem Kilińskiego
6. Łazienki – przed Pałacem na wodzie
7. Cytadela
8. Aleje Niepodległości przed blokiem oficerskim
pomiędzy ulicami Koszykową i Nowowiejską
9. …………………
10. …………………
11. …………………

Gdzie składały broń: Powązki, Koło, Wola ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
W centralnym Archiwum Wojskowym jest kopia niemieckiego rozkazu wydanego 27 września przez dowódcę 8 Armii niemieckiej gen Blaskowitza. W dokumencie tym można przeczytać, że broń i oddziały należy koncentrować do 29 września do godziny 12.00. Załącznikiem do tego rozkazu była mapa z wyznaczonymi miejscami koncentracji, ale w zasobach CAW mapy tej nie ma.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Z rozkazu dowódcy Armii Warszawa" z 28 września:
W obszarach demarkacyjnych I, II, i IV należy tworzyć po trzy składy, w obrębie obszaru III najwyżej dwa i to jeden w pobliżu mostu Poniatowskiego, a drugi w pobliżu mostu kolejowego". CAW, II/3/28 Potwierdza to, co napisał zbyszek_33 o jedenastu miejscach składowania broni.
Z rozkazu dowódcy odcinka achód", płk Porwita z dnia 28 września: Ustalam następujące składy: ul. Mickiewicza naprzeciw Mścisławskiej oraz Wybrzeże Gdańskie na północ od Cytadeli; składy te są przeznaczone dla wszystkich oddziałów z wyjątkiem artylerii. Osobny skład dla artylerii w rejonie jej zakwaterowania wybierz ppłk Wojtanowicz" CAW, II/18/16
Z rozkazu dowództwa grupy gen. Zulaufa z dnia 29 września: łożenie broni należy przeprowadzić następująco: Zgrupowanie płk Żongołłowicza tuż na północ od toru kolejowego z Warszawy Wschodniej między Wisłą a portem handlowym. Zgrupowanie płk dypl. Lawicza w północnej części Ogrodu Zoologicznego... Artyleria zgrupowana na Pradze jako zgrupowanie płk Sulkiewicza zorganizuje skład broni w południowej części Ogrodu Zoologicznego (lunapark)" CAW, II/18/12

Share this post


Link to post
Share on other sites
Z relacji por. Zdzisława Pacak - Kuźmirskiego, dowódcy 8 kompanii 40 pułku piechoty: III/40pp zbierał się przy płockiej na Woli. Po przybyciu na wyznaczony punkt (jakiś plac) rzucano broń na jeden duży stos i to przeważnie uszkodzoną". Zbiory Specjalne WBBH II/2/424
W dalszej części relacji jest opisany wymarsz z Warszawy do niewoli, który odbywał się ulicą Górczewską. Batalion ze stanowisk obronnych schodził ulicą Wolską. Wnioskuję, że podany w relacji plac był między Wolską a Górczewską. Przeanalizowałem zdjęcia lotnicze z 1935 i 1945 roku i wygląda na to, że w/w placem może być miejsce na rogu Wolskiej i Płockiej. Mało prawdopodobne jest, by były to miejsca w okolicy szpitala, bo powstało by tam zbyt duże zagęszczenie wojska.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dzięki: brodaamor i bodziu.
Chyba ostatecznie zlokalizowaliśmy 11 miejsc złożenia broni:

1. Port Praski - ul. Zamoyskiego
2. Wybrzeże Kościuszkowskie – przed pomnikiem Syreny
3. Wybrzeże Gdańskie – u podnóża Zamku Królewskiego
4. Pałac Brühla na dziedzińcu – Plac Piłsudskiego
5. Plac Krasińskich – przed pomnikiem Kilińskiego
6. Łazienki – przed Pałacem na wodzie
7. Cytadela
8. Al. Niepodległości przed blokiem oficerskim
pomiędzy ulicami Koszykową i Nowowiejską
9. Ul. Mickiewicza naprzeciw Mścisławskiej- brak fotografii
10.Wybrzeże Gdańskie na północ od Cytadeli
11.północna część Ogrodu Zoologicznego
w okolicy: Jagiellońskiej od wschodu, a mostem
(nasypem) kolejowym od północy, a Wisłą od zachodu
- brak fotografii
Dodatkowo:
12. dla obszaru Warszawy - cyt. Osobny skład dla artylerii
w rejonie jej zakwaterowania wskazać miał ppłk
Wojtanowicz" CAW, II/18/16
13. dla obszaru Pragi - cyt. Artyleria zgrupowana na
Pradze jako zgrupowanie płk Sulkiewicza zorganizuje
skład broni w południowej części Ogrodu Zoologicznego
(lunapark)" CAW, II/18/12

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niemieckie zdjęcie lotnicze, wg opisu z dnia 30-09-1939, na którym doskonale widać rozległy p u s t y plac przed Pałacem Bruhla.

Share this post


Link to post
Share on other sites

A tu znane niemieckie zdjęcie również sprzed placu Pałacu Bruhla (opisane jako wykonane w październiku 1939 r.), już zapełnione bez wątpienia polskim sprzętem wojskowym.
A więc w dniu 30-09-1939 plac przed pałacem nie mógł być miejscem zlożenia broni przez kapitulujace oddziały WP.
Podejrzewam, że to Wehrmacht w celu propagandowym ściągnął zdobycz wojenną" na plac przed byłą siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wszystkie nasze sprawne czołgi pozostałe z 1 i 2 kompanii czołgów lekkich DOW, czyli 7 TP w liczbie 5-6 szt. pod dowództwem kpt. Grąbczewskiego przejechały w dniu 29 września o godzinie 9.00 z okolic Prezydium Rady Ministrów na Wybrzeże Kościuszkowskie. Tam je pozostawiono. Wiem, że broń krótką zabierali żołnierze mieszkający w Warszawie. Następnie wszyscy nasi czołgiści przeszli sami do skrzyżowania Puławskiej z Odyńca. Tam Niemcy namalowali białą linię. Po jej przekroczeniu już pod eskortą szli szosą puławską pod Piaseczno.

Share this post


Link to post
Share on other sites
brodaamor 2010-02-14 napisał:
Niezbyt kojarzę, gdzie to jest"

Bez wątpienia kamienica przy Pl. Krasińskich. Świadczą o tym pozostałe zdjęcia, na których widać dość wąską fasadę
i charakterystyczny układ otworów okiennych na parterze.

Pozdrowienia

Share this post


Link to post
Share on other sites
Być może cytadela, nie wiem. Ale kojarzy mi się to zdjęcie z innym opisanym jako Modlin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zdjęcie wykonane na Wybrzeżu Kościuszkowskim nad brzegiem Wisły. W głębi zdjęcia ledwo widoczne dwie wieże kościoła Św. Floriana na Pl.Weteranów 1863 r. na warszawskiej Pradze.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...

Important Information