Jump to content

Czlowieksniegu

Moderators
 • Content Count

  22063
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by Czlowieksniegu

 1. les... proszę...

  Nagle, po dobrych kilku miesiącach, gdy Chrzanowski należał do Podkomisji się zorientowali?

  To co i jak on tam robił przez ten czas?

   

  PS

  Ty wspominasz o dostępie, a tu nagle częściowo inne tłumaczenie:

  "Stwierdzono w nim, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego odmówiła wystawienia Wiesławowi Chrzanowskiemu poświadczenia dostępu do informacji niejawnej. Natomiast Marek Dąbrowski - według Podkomisji - nie przekazywał jej swoich prac, odmawiał wykonywania zleconych zadań i nie realizował ustawowych obowiązków, "mimo to systematycznie powoływał się na pełnienie nieistniejącej funkcji w ramach Podkomisji".

   

   

  Prawda zapewne jest taka, że nikt nad tą menażerią nie panuje...

  z26977033IH,Decyzja-szefa-MON-Mariusza-Blaszczaka-ws--skladu-P.jpg

 2. Tyr- powyższym wpisem pokazałeś, że w twoim przypadku są dwie możliwości.
  O jednej dobre wychowanie i Regulamin nie pozwala mi napisać.
  Druga, to że sobie żarty wpisami stroisz.

   

  PS

  "wykwalifikowanych, mniej pracowników, zwasalizowanie naszego kraju"

  A Morawiecki na to:

  "Jednym z istotnych wyzwań polskiego rynku pracy jest niski wiek emerytalny (K-60, M-65), co, przy niekorzystnych zmianach demograficznych oznaczać będzie w dłuższej perspektywie pogłębianie się niekorzystnej sytuacji w zakresie dostępności pracowników. "

   

  "wałki vatowskie"

  A CBŚP na to, 29.10.2019

  "Od dwóch lat trwa śledztwo CBŚP i Prokuratury Krajowej w sprawie mafii VAT-owiskiej, którą tworzyli byli już wysocy urzędnicy resortu finansów oraz szef jednego z największych urzędów skarbowych.

  Na jej czele miał stać jeden z najbliższych współpracowników Mariana Banasia z czasu, kiedy ten pracował w Ministerstwie Finansów. W sumie grupa działająca na od końca 2015 do sierpnia 2018 miała uszczuplić Skarb Państwa na kwotę 5 mln zł należnych z VAT."

   

 3. Tyr, prosisz i masz...
  Drobny wymiek, resztę sobie samodzielnie musisz:

   

  Zjawiska, które pojawiły się w wyniku pandemii COVID-19 należy widzieć na tle innych słabości strukturalnych polskiej gospodarki, które wpływają negatywnie na poziom konkurencyjności i produktywności, a pośrednio w dłuższym okresie decydują o perspektywach wzrostu poziomu i jakości życia mieszkańców. Należą do nich m.in.: obciążenia systemu finansów publicznych systemami zabezpieczeń społecznych, stosunkowo niski poziom wykorzystania rodzimych zasobów pracy, niski popyt i niedoskonałości systemu wdrażania innowacji, duża energochłonność gospodarki, zależność od paliw kopalnych, zagrożenia środowiskowe, luka infrastrukturalna w zakresie infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej, niski poziom inwestycji przedsiębiorstw prywatnych, zróżnicowanie terytorialne dostępu do podstawowych usług publicznych oraz dobrej jakości pracy.

   

 4. les

  "No ale umówmy się trzecia kadencja nie będzie ostatnią. Mając taką kasę do zagospodarowania nie powinni tego schrzanić.  "

   

  Sugeruję, abyś przeczytał ze zrozumieniem Krajowy Plan Odbudowy... , gdzie Mistrz Power-pointa otwarcie przyznaje, że nasz socjalistyczny raj leży na łopatkach.

 5. takafura...

  Obaj i nie tylko my wiemy, że przy odpowiednim lewarze, LP zgodzą się "odstąpić" grunty na modne tematy- fotowoltanika, spalarnie śmieci, itp itd...
  A inwestor, który wsadzi w to dotacje, itp, będzie także wybrany przez odpowiednie organy.

  To będzie takie cuś, jak milion aut elektrycznych do 2025 roku, gdzie jak nam Mistrz power-pointa ostatnio przyznał w naszym raju mamy... 11-12 tysięcy takich samochodów.
  A w tle np przejęcie Izery przez Skarb Państwa i stworzenie wszystkiego od zera, wliczając infrastrukturę. Ma to podatnika kosztować... do 5 MILIARDÓW złotych.

 6. Czystka w Podkomisji Smoleńskiej. Antoni Macierewicz dąży do dymisji tych jej członków, którzy chcieli postawić "weto" jego wersji raportu końcowego. Jak ustaliła Gazeta.pl, na wniosek Macierewicza z Podkomisji usunięto już lidera buntowników - Marka Dąbrowskiego, szefa zespołu nawigacyjno-lotniczego, i jego bliskiego współpracownika. A kolejne dymisje to kwestia czasu.

  Decyzje o składzie Podkomisji Smoleńskiej formalnie należą do szefa MON Mariusza Błaszczaka. Co rok - w sierpniu - powołuje on na nowo cały skład podkomisji. W sierpniu na liście zabrakło ostro skonfliktowanego z Macierewiczem Glenna Jorgensena (prywatnie to mąż Ewy Stankiewicz, autorki kilku filmów o katastrofie smoleńskiej zawierających spiskowe teorie). W praktyce to Macierewicz zażądał usunięcia Duńczka (posiadającego także polskie obywatelstwo) z podkomisji. Na jego miejsce powołano bliską współpracowniczkę Macierewicza - mgr Aleksandrę Śliwoską, która nazywana jest w tym środowisku "Misiewiczem w spódnicy".

  Tak Macierewicz - wtedy jeszcze w białych rękawiczkach - pozbył się jednego z najostrzejszych krytyków. Ale grono zagorzałych krytyków Macierewicza w podkomisji jest większe. Teraz Macierewicz urządza więc kolejną czystkę, odkładając rękawiczki na bok.

  Ze źródeł zbliżonych do MON dowiadujemy się, że minister Mariusz Błaszczak 30 kwietnia wydał decyzję o zmianie składu podkomisji. Odwołał Marka Dąbrowskiego - również z dniem 30 kwietnia, czyli natychmiast.

  Drogą oficjalną MON nawet nie odpowiedziało na nasze pytania o zmiany kadrowe w podkomisji.

  Marek Dąbrowski jest inżynierem - początkowo współpracował z zespołem parlamentarnym ds. katastrofy smoleńskiej, prezentował referaty na kilku Konferencjach Smoleńskich, a członkiem samej podkomisji był od momentu jej powołania. Jest liderem grupy, która chciała w kontrze do raportu Macierewicza, z którym się nie zgadza, opublikować zdanie odrębne czy wręcz kontrraport.

  Wedle naszych informacji Macierewicz zażądał też dymisji komandora Wiesława Chrzanowskiego - to nawigator, który jako wykładowca w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie uczył m.in. pilotów prezydenckiego tupolewa, a w podkomisji to bliski współpracownik Dąbrowskiego.

  Wedle naszych informacji Mariusz Błaszczak początkowo nie chciał podpisywać się pod czystką, której zażądał od niego Macierewicz. Jednak prezes Jarosław Kaczyński nakłonił go do podpisania dymisji.

  Zatem po Jorgensenie kolejnymi ofiarami czystki Macierewicza w podkomisji są już Marek Dąbrowski i Wiesław Chrzanowski. Ale na nich nie koniec.

  Jak słyszymy od osób zbliżonych do MON, celem Macierewicza jest pozbycie się całego zespołu lotniczo-nawigacyjnego, bo to jest centrum buntu przeciwko Macierewiczowi. Do tego zespołu należą także dr Anna Gruszczyńska-Ziółkowska (wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego zajmująca się muzykologią, a w podkomisji m.in. rozpoznawaniem głosów) i komandor nawigator pilot Kazimierz Grono. Ich dymisje wydają się kwestią czasu.

  Czystka w Podkomisji Smoleńskiej może zatem w sumie objąć pięć osób. W sierpniu 2020 r. - Glenna Jorgensena. A teraz cztery kolejne osoby, z których dwie (Dąbrowski i Chrzanowski) już zdymisjonowano na żądanie Macierewicza, a dni kolejnej dwójki (Gruszczyńska-Ziółkowska i Grono) w Podkomisji wydają się policzone.

  Trzy z wymienionych osób - Dąbrowski, Chrzanowski i Grono - wydali właśnie opublikowane w internecie oświadczenie. Nie zgadzają się na umieszczanie swoich nazwisk w raporcie końcowym podkomisji, który tworzy Macierewicz. To ruch wyprzedzający z ich strony. Dlaczego? Bo - piszą - już w połowie 2020 r. Macierewicz umieścił bez ich wiedzy i zgody nazwiska w ustaleniach podkomisji, a potem prezentował je na posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Tymczasem trzy wymienione osoby piszą wprost: "Nie zgadzamy się z treściami znajdującymi się w tych materiałach, jak również z 'metodologią' prac Podkomisji narzuconą przez Macierewicza. W związku z tym nie wyrażamy zgody na umieszczenie naszych nazwisk w raporcie końcowym". To pismo to dowód na otwarty bunt w podkomisji.

  Czystka w podkomisji to przygotowywanie gruntu przez Macierewicza do przeforsowania jego wersji raportu końcowego. A kto nie z Macierewiczem, tego zmieciem.

  Ostatnio były szef MON podkreślał, że "prace nad raportem mają charakter edytorski", ale "nie można wyznaczyć terminu jego publikacji". Wcześniej obiecywał, że będzie gotowy w kwietniu, ale ten już minął. Macierewicz podkreślał jednak, że jest gotowa - pokazana rok temu - "zatwierdzona [przez podkomisję - red.] filmowa wersja raportu". Z cytowanego wyżej oświadczenia trzech członków podkomisji wynika, że nawet film Macierewicza o katastrofie nie miał akceptacji.

  https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,27058559,macierewicz-robi-czystke-w-podkomisji-smolenskiej-posypaly.html#s=BoxOpMT

   

 7. takafura- nie bardzo rozumiem, o jakich tezach czy konfabulacjach z mojej strony piszesz.

  Obojętnie czy pogrubione i na czerwono, czy na zielono, jest to CYTAT Z PROJEKTU, który złożyli przedstawiciele przewodniej partii narodu.

  Więc jeśli jakieś zarzuty, to do nich, że jak dość często się zdarza, nie mają pojęcia o czym mówią lub z premedytacją w błąd wprowadzają.

   

 8. Ustawa

  z dnia …

  o zmianie ustawy o lasach

  Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 i 2338) art. 38e otrzymuje brzmienie:

   

  „Art. 38e. 1. Lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami:

  1) gospodarki leśnej albo

  2)  polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza.

  2. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 1 zamiana dokonywana jest przez:

  1) nadleśniczego – po uzyskaniu zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;

  2) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego

  – przy uwzględnieniu kryterium wartości nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

  3. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 2 zamiana dokonywana jest przez Dyrektora Generalnego na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.”.

   

  Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

   

  UZASADNIENIE

  Celem projektowanej regulacji jest rozszerzenie dotychczasowej możliwości dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, o której mowa w art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 i 2338).

  Obecna treść przepisu dopuszcza dokonywanie zamiany przedmiotowych gruntów wyłącznie w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej. Natomiast projektowana zmiana art. 38e ustawy o lasach wprowadza dodatkowo możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwu w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju
  i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza. Jednym
  z dokumentów określających wskazane powyżej potrzeby i cele jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Strategia stanowi kluczowy dokument państwa polskiego w obszarze średnio
  i długofalowej polityki gospodarczej.

  W obecnym stanie prawnym, biorąc pod uwagę całość uwarunkowań: powierzchniowych, przestrzennych, infrastrukturalnych, komunikacyjnych i środowiskowych, jakie muszą zostać niekiedy spełnione w celu ustalenia lokalizacji pod daną inwestycję często zdarza się, iż samo wyłonienie tej lokalizacji jest dość utrudnione lub wręcz niemożliwe. Projektowana zmiana ma stanowić wsparcie w powyższym zakresie dla inwestycji zgodnych
  z potrzebami i celami polityki państwa, stricte inwestycji związanych z rozwojem
  i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza.

  Należy przy tym zwrócić uwagę, iż nowa przesłanka umożliwiająca dokonywanie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa nie wprowadza odstępstw
  od dotychczasowego mechanizmu dokonywania tej zamiany. W dalszym ciągu zamiana nieruchomości będzie możliwa jedynie po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, tym samym będzie odbywać się bez szkody dla Skarbu Państwa.

  Projektowana zmiana, w odróżnieniu od przepisów obecnie obowiązujących, wprowadza również jasne kryteria dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa. W przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami gospodarki leśnej jest
  to kryterium wartości nieruchomości. Natomiast w przypadkach uzasadnionych potrzebami
  i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza stosowane będzie kryterium wielkości powierzchni nieruchomości.

  Odnośnie podmiotów uprawnionych do dokonywania zamiany gruntów w imieniu Lasów Państwowych, w przypadku zamian dokonywanych na potrzeby i cele gospodarki leśnej, zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami zamiany dokonuje nadleśniczy –
  po uzyskaniu zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, bądź dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego. Powyższe rozróżnienie wynika z przewidzianego w art. 33-35 ustawy o lasach podziału kompetencji w zakresie zarządzania mieniem (gruntami) Skarbu Państwa. Zamiana dokonywana przez nadleśniczego dotyczy lasów, gruntów i innych nieruchomości na terenie jednego nadleśnictwa. Wymaga ona zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Zamiana dokonywana z zasobów własnych regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub na terenie dwóch lub więcej nadleśnictw w zasięgu terytorialnym jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dokonywana jest przez dyrektora danej regionalnej dyrekcji po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego.

  Z kolei zamiana uzasadniona potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza jest przypadkiem odrębnym od zamiany na potrzeby i cele gospodarki leśnej, odnoszącym
  się do sytuacji globalnej. Z uwagi na powyższe biorąc również pod uwagę szczególne przeznaczenie gruntów będących przedmiotem zamiany (inwestycje uzasadnione potrzebami
  i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza) zasadne jest by decyzje dotyczące zamiany gruntów w tego typu sprawach podejmował Dyrektor Generalny, jako kierujący Lasami Państwowymi na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki.

  Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Projektowana ustawa, poprzez wprowadzenie rozwiązań dotyczących realizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza, będzie wywierała skutki społeczne i gospodarcze poprzez przyczynienie się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego w związku z inwestycjami realizowanymi na terenach pozyskanych od Lasów Państwowych. Pośrednio ustawa wpłynie również
  na poprawę sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez umożliwienie
  im współpracy przy realizacji przedsięwzięć wykonywanych w efekcie zrealizowanych inwestycji. Należy też wskazać na pozytywne skutki dla finansów publicznych w związku
  z podatkami płaconymi w przyszłości przez podmioty gospodarcze zaangażowane w realizację inwestycji oraz w działalność prowadzoną po ich zrealizowaniu.

  Wejście w życie projektowanych regulacji nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

  Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

   

  https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=9C054820B67BDC93C12586B7003B22A8&SessionID=82EE545C1E6E321FFBC77345E0AF6BE8780473F5

   

  Ktoś coś o prywatyzacji lasów wspominał?
  Proponuję popatrzeć dokładnie na:

   

  Celem projektowanej regulacji jest rozszerzenie dotychczasowej możliwości dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, o której mowa w art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 i 2338).

  Obecna treść przepisu dopuszcza dokonywanie zamiany przedmiotowych gruntów wyłącznie w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej. Natomiast projektowana zmiana art. 38e ustawy o lasach wprowadza dodatkowo możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwu w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju

 9. Tyr... Ale czytałeś tą listę?

  Jeśli byś się uparł, to jako antykościelne można uznać:

  Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego (działania na rzecz wolności sumienia i świeckości państwa, organizacja Zlotów Ateistów i Dni Ateizmu) - 40 000 zł

  Fundacja Wolność od Religii - 120 000 zł

  Pomijając to, że wszystkie (?) są to środki z Funduszy Norweski, całość dotacji to ile? 3 miliony? 4 miliony?

   

  Za to podpowiem, że królestwo niebieskie dyrektora Rydzyka dostało z budżetu i przedsiębiorstw z przewagą SP od 2015 "jedyne"... 325 milionów...

 10. Tyr

  "No jak to jak tam? Przecież w linku masz z kwotami parę przykładów."

  W tym z Batorym i Helsińską? Przecież wczoraj sam się przyznałeś do zaskoczenia, że Helsińska jest tam wymieniona...
  Musisz się zdecydować... Tym bardziej, im bardziej trudno je za antykościelne uznać.
  No... chyba, że o WatchDocs chciałeś napisać, które z chrześcijaństwem walczy próbując dociec, ile kasy królestwo niebieskie Rydzyka z budżetu Państwa ciągnie...

   

   

 11. Tyr- ja faktycznie się śmieję, patrząc jak próbujesz obronić swój wpis o sponsorowanych ruchach antykościelnych...


  I co jeden przykład, to tym bardziej kulą w płot.

   

   

  Ale możemy, żeby ci łatwiej było, powymieniać, jakie organizacje, instytucje, partie, itp itd Kreml sponsoruje... Zainteresowany?
  Nie na zasadzie "A w Ameryce murzynów bija", ale skoro ci nie wyszło z ruchami antykościelnymi*, tu może będzie sprawniej?  * co na marginesie wcale nie musi oznaczać ruchów antyreligijnych

   

   

   

 12. Tyr

  "kobieta rozkleiła plakaty i nalepki z Matką Boską i dzieciątkiem Jezus z tęczowymi aureolami"

  To na serio jest akcja antykościelna? To już rozumiem, dlaczego prokurator ma sprawdzać, czy Franciszek nie pobłądził...

   

  "Idź no do zwidologa jakiegoś... Gdzie widzisz Helsińska?"

  Ty nawet ze zrozumieniem nie czytasz śnurków, które wklejasz? Nie, że jestem specjalnie zaskoczony...

  https://wpolityce.pl/polityka/524013-fundacje-finansowane-przez-sorosa-wspieraja-zadymy

×
×
 • Create New...

Important Information