Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/10/20 in all areas

  1. 1 point
    Czasami pogarda czasami niemożność zrozumienia, szczególnie wtedy, gdy nie można dopatrzeć się logiki. Mam pod nosem Gościeradów- ewenement na skalę Polski , gdzie podczas referendum akcesyjnego 85% było przeciw a dzisiaj tyle sam jest za , ale dalej głosuje na tych, którzy byli Unii przeciwni i de facto próbują nas z niej wykluczyć. Nie dziw się ,że padają określenia typu ciemnogród , debilizm czy inne , gorsze. I faktem jest ,że ktoś ma na nich przemożny wpływ ( ksiundz?) . ps. i pisz raczej w Swoim imieniu ps. 2 I rozumiem Twoje podejście https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1631503,1,jak-lesnicy-sami-sprywatyzowali-lasy-panstwowe.read ... szkoda ,że brakuje tam ostatnich lat
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up
×
×
  • Create New...

Important Information